Novinky a názory / zprávy

Invalidovna v novém. Architekt Petr Hájek představil návrh na dostavbu barokní památky

Národní památkový ústav dnes představil projekt obnovy Invalidovny a studii jejího využití. V rámci obnovy bude historický areál rekonstruován a doplněn o vrstvu současné architektury v podobě moderní přístavby. Obnovený areál bude sloužit jako sídlo NPÚ a pro Pražský filharmonický sbor, část bude zpřístupněna veřejnosti formou prohlídkové trasy. Vzniknou zde i výstavní a konferenční prostory a rovněž prostory pro vzdělávání a kreativní i komunitní aktivity.

Národní památkový ústav , 29. 9. 2020

„Invalidovnu otevřeme k užívání široké veřejnosti, rehabilitujeme unikátní barokní památku a současně zajistíme důstojné prostředí vynikajícímu pěveckému tělesu. Formu moderní přístavby jsme zvolili jako deklaraci doby, ve které vznikla, a současně tím chceme ukázat, že památková péče může a chce pracovat s moderní architekturou. Je zřejmé, že takovéto řešení postavené na principu kontrastu autentické památky a nové architektury nelze aplikovat obecně, je vždy nutné pracovat s individualitou konkrétního místa. Karlín je městskou památkovou zónou, ale také moderní progresivní městskou částí, v níž bude nová Invalidovna symbolizovat prolnutí starého a nového, bude dále rozvíjet dynamiku této lokality a podporovat zdejší komunitní život,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková. 

„Vnější tvar dostaveb je výsledkem regulace základního objemu s ohledem na archeologické nálezy, požadavky památkové péče a limity statiky a akustiky. Dostavby mají fasádu z profilovaného skla, která při podvečerním osvětlení dodává místu důstojnou a slavnostní atmosféru,“ doplnil Petr Hájek, autor architektonického návrhu.

Foto: eArch

Po dokončení obnovy bude areál sloužit jako sídlo Územní památkové správy NPÚ v Praze, sídlo Pražského filharmonického sboru a část areálu bude zpřístupněna veřejnosti formou prohlídkové trasy. Vznikne zde informační centrum a edukační centrum s účelem posílení povědomí o českém kulturním dědictví a dále výstavní a konferenční prostory a prostory pro kreativní, volnočasové a komunitní aktivity se záměrem vytvořit z areálu kulturní a společenské centrum města. Zázemí zde získá moderní technologická laboratoř a unikátní dokumentační fondy památkové péče zpřístupněné veřejnosti.

„Pražský filharmonický sbor patří k nejuznávanějším evropským sborovým tělesům. Pravidelně vystupuje s nejlepšími světovými orchestry a dirigenty, nahrává pro nejprestižnější nahrávací společnosti. Přes veškeré snahy se však tomuto souboru za celou 85 letou historii nepodařilo najít vlastní prostory, až dnes. Je pro nás všechny nesmírným oceněním a štěstím, že můžeme být u toho. Všem, kteří se na tom podílejí, děkuji,“ sdělil ředitel Pražského filharmonického sboru Radim Dolanský. 

Foto: eArch

Obnova Invalidovny je součástí státního programu „Péče o národní kulturní dědictví I.“. Jedná se o největší investiční akci NPÚ a zároveň největší investiční akci resortu kultury financovanou ze státního rozpočtu. Kompletní obnova by měla být dokončena nejdříve v roce 2027. Současný odhad nákladů na realizaci projektu je 1,95 miliardy korun. V současné chvíli běží přípravná fáze obnovy s předpokládaným ukončením do konce roku 2021. V rámci této fáze byla již zpracována studie využití, stavebně historický průzkum včetně pasportizace prvků či záchranný archeologický průzkum.

Foto: eArch

O Invalidovně

Rozsáhlý barokní komplex Invalidovny, ležící v pražském Karlíně, byl vystavěn mezi lety 1731–1737 podle projektu předního českého barokního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Sloužil k ubytování a péči o válečné invalidy. Vznikl z prostředků nadace Petra Strozziho a svému účelu sloužil až do 30. let 20. století. Invalidovna představuje jedinečnou barokní typologii, architekturu i českou vojenskou tradici. V květnu 2018 přešla do správy Národního památkového ústavu.

Foto: eArch

Klíčová slova:

Národní památkový ústav

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři