Novinky a názory / zprávy

IPR hledá architekta na návrh Koncepční studie Mariánského náměstí

IPR Praha hledá tým zhotovitele složený nejen z architektů, který navrhne ve spolupráci s Kanceláří veřejného prostoru novou podobu Mariánského náměstí. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak se podílet na kvalitním rozvoji veřejného prostranství historického centra Prahy.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy , 5. 7. 2019

Mariánské náměstí je vymezeno čtveřicí institucí, které svou podstatou vyjadřují nevídanou společenskou a kulturní hodnotu (Clam Gallasův palác, Národní knihovna, Městská knihovna a Magistrát hlavního města Prahy). Jen obtížně budeme hledat v Praze prostor, v jehož obklopení se nachází větší koncentrace nositelů myšlenek, skrze které je formována současná společnost. Takové veřejné prostranství by mělo plnit funkci nejen reprezentativní, ale rovněž společenskou. Kromě vysokých estetických kvalit musí naplňovat i požadavky na plnohodnotný život v centru města. Náměstí by tak mělo být místem, kde se organizují různé akce, ale také být místem oddychu pro jednotlivce. 

Když zhodnotíme dnešní prostor Mariánského náměstí optikou triády „společenskost – estetika – funkce“,jen obtížně ho můžeme vyhodnotit jako kvalitní, pokud takové nejsou všechny tři aspekty. Řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek. Abychom mohli rozvíjet úvahy na toto téma, musí panovat shoda na požadavcích, které jsou na prostor kladeny. Řeč je zejména o současné funkci náměstí, která je dnes objektivně nejníže hodnocenou z kategorií. Změnou funkce lze jednoduše změnit vnímání náměstí i institucí, které ho obklopují. 

Předpoklad vysoké kvality veřejného prostranství náměstí tak přímo vybízí ke změně z dnešního užívání jako parkoviště na plochu, která bude platformou pro spektrum myslitelných aktivit.  

Detailnější informace k výběrovému řízení 

Do výběrového řízení se lze hlásit do 30. 7. 2019 do 10.00 hodin. Složení týmu je na návrhu zhotovitele, minimálně se však jedná o architekta s autorizací pro obor architektura (ČKA – A1 či A0). Maximální cena zakázky je 700.000 Kč bez DPH. Výběr zhotovitele bude otevřený na základě kvalitativních kritérií a kritéria ceny. Více informací o výběrovém řízení naleznete zde.

Klíčová slova:

Architekt studie veřejný prostor

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři