Novinky a názory / zprávy

Jak snížit spotřebu elektrické energie ze sítě na staveništi? HINTON spustil svůj pilotní projekt fotovoltaických panelů na střechách stavebních buněk

Stavební firma HINTON testuje projekt fotovoltaických panelů na střechách stavebních buněk. Pilotní projekt odstartoval na staveništi na Praze 13 Foto: Hinton, a. s.

Snížit náklady na elektrickou energii, a přitom využít tu z obnovitelného zdroje? Stavební firma HINTON chce na své stavební buňky umisťovat fotovoltaické panely – ty budou pohánět jak zařízení v buňkách samotných, tak osvětlovat staveniště a dodávat energii elektrickému nářadí. Prozatím jde o pilotní projekt, provoz se testuje na staveništi na Praze 13. V budoucnosti by se ale fotovoltaiky měly objevit na všech stavbách, nichž se HINTON účastní. Podle Ing. Jiřího Vyskočila, specialisty elektro firmy HINTON, je to projekt perspektivní, více si o něm přečtěte v našem rozhovoru.

EARCH.CZ , 10. 10. 2023 / Advertorial

Pro umístění fotovoltaik jste určitě měli nějaké ekonomické a případně ekologické motivace. Co je hlavním cílem instalace fotovoltaických panelů na střeše stavební buňky HINTON?

Cílem pilotního projektu montáže FVE na buňky bylo snížení energetické náročnosti zařízení staveniště a snížení nákladů za elektrickou energii v souvislosti s nárůstem cen na trhu.

K čemu se energie z fotovoltaických panelů na buňce využívá? Může mít několik málo panelů na stavbě vůbec nějaký význam?

Energie z panelů se využívá primárně pro pokrytí spotřeby zařízení staveniště. Pro osvětlení stavebních buněk, počítače a tiskárny, bojler sociálního zařízení, klimatizace apod. Dále můžeme energii využít k napojení dalších zařízení stavby. Nyní probíhá zkušební provoz. Na základě získaných poznatků dojde k úpravám a vyladění systému tak, aby vyhovoval většině staveb ve firmě.

Cílem je navrhnout univerzální zapojení použitelné pro jakoukoliv stavbu tak, aby se přes den vyrobená energie z FVE maximálně využila. Dojde k úpravě vstupního napájecího boxu, aby do něj bylo možné napojit hlavní napájecí kabel pro stoupačky budované stavby. Tím se zvýší efektivita a energie nebude spotřebovávat jen buňkoviště, ale hlavně napojení veškerého osvětlení stavby (schodiště, suterény) a stavebních rozvaděčů v patrech sloužících pro napojení eklektického nářadí a zařízení. K tomuto účelu nyní zpracováváme manuál za účasti dodavatele FVE a elektromontážní firmy, která obvykle montuje rozvody zařízení staveniště.

Když je vyrobené elektřiny přebytek, nebo nedostatek, co se v tu chvíli děje? Ukládá se přebytečná energie do baterie? Pokud ne, proč?

FVE je osazena řiditelnými střídači, kterými prochází právě tolik energie, kolik je potřeba. Ve vstupním boxu dochází k měření energie a k omezení výkonu střídačů na hodnotu okamžité potřeby, aby nedocházelo k dodávkám energie zpět do sítě. Pokud je potřeba energie větší, než je maximální výkon FVE, tak se rozdíl energie automaticky odebírá ze sítě. Tato varianta řiditelných střídačů nevyžaduje žádné povolení na připojení ze strany dodavatelů elektřiny (PRE, ČEZ, EON).

Řešení s bateriemi by samozřejmě bylo z hlediska využití energie vyrobené FVE výhodnější, bylo by ale daleko dražší a tím by se zhoršila návratnost. Instalované řešení předpokládá návratnost cca 4 roky.

Kde všude teď buňky s fotovoltaikami HINTON má?

Pilotní projekt montáže byl proveden zatím pouze na buňky na stavbě Britská N. Zde ještě není využita energie FVE na osvětlení a napojení stavebních rozvaděčů a využívá se pouze pro buňkoviště. Cílem je použít připojení FVE pro zařízení staveniště celé stavby.

Foto: Elektrická energie získaná z fotovoltaických panelů bude sloužit v buňkách samotných, k osvětlování staveniště a také k napájení elektrického nářadí

Jaký typ panelů byl použit a s jakou firmou jste spolupracovali?

Na FVE byly použity panely s maximálním výkonem 550Wp. Montáž realizovala firma Insight Energy s.r.o..

Jak se fotovoltaické panely na střechu buňky instalují? Je to náročný proces a dá se případně nějak zefektivnit?

Montáž panelů prošla vývojem, nakonec byly namontovány na pomocnou konstrukci upevněnou k rohovým závěsům každé buňky. Po střechách buněk jsou nataženy flexibilní kabely od panelů ke střídačům, díky tomu je možné umístit panely na jednotlivé buňky různě. Střídače a vstupní box se nacházejí na první buňce.

Foto: Společnost Hinton se použitím FVE snaží snížit energetickou náročnost staveniště mimo jiné z důvodu vzrůstajících cen za energie

Musí se o fotovoltaiky nějak speciálně pečovat? Jak se s nimi naloží až stavba skončí a buňka se odstraní?

Jestliže neprší je, v případě větší prašnosti na stavbě, nutné panely opláchnout vodou. Výrobu FVE lze sledovat přes portál přímo v počítači na stavbě. Řešení samozřejmě umožňuje demontáž konstrukce panelů při stěhování buňkoviště, přípravu pro uskladnění a následnou montáž na další stavbě

Dovedete si představit vývoj tohoto konceptu? Je možné využívání fotovoltaik na stavbě posunout dál?

Ano, dovedu si představit vývoj tohoto konceptu. Realizace FVE na buňkovištích přispěje ke snížení nákladů na stavbě. Momentálně se zaměřujeme na zefektivnění FVE napojení pro připojení stoupaček budované stavby.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 10. 10. 2023
  • zdroj: * Reklamní sdělení

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři