Novinky a názory / zprávy

Klub Za starou Prahu nominoval finalisty Ceny za novou stavbu v historickém prostředí za rok 2015

Soubor šesti staveb ucházejících se o letošní cenu Klubu Za starou Prahu má neobvykle vyrovnanou úroveň, zvítězit by snadno mohla téměř každá z nich. Opakuje se však situace známá z několika posledních ročníků: v Praze se takové příklady citlivého vstupu nové budovy do památkově cenného prostředí už delší dobu neobjevují.

Rostislav Švácha , 25. 1. 2016

Trvale dobrou kvalitou novostaveb v historickém kontextu se naopak vyznačuje Brno. Letos se do finále probojovala dostavba areálu tamější filozofické fakulty od místního ateliéru Petra Pelčáka. Porotu tato nová budova zaujala klidným řádem svých průčelí, dokonalým zpracováním svého povrchu a citlivým napojením na sousední stavby z 19. století.

Podobnými hodnotami vyniká dostavba Dusíkova divadla v Čáslavi od brněnského ateliéru Burian&Křivinka. Moderní architektura s divadelním zázemím a příjemnou kavárnou se zde ohleduplně včlenila mezi historické divadelní budovy a středověký hradební pás.

Kovové těleso Komenského mostu v Jaroměři navrhl profesor technické univerzity v Cáchách Mirko Baum s architektem Davidem Barošem a statikem Vladimírem Janatou. Členitou konstrukcí své spodní nosné části, která zajímavě kontrastuje se střídmě pojatým svrškem pro chodce a cyklisty, most obohacuje zadní frontu historického jádra Jaroměře o nový tvar a sbližuje se s okolní starou zástavbou svými přesně odměřenými proporcemi.

Novostavbě Galerie Pakosta v Litomyšli dala brněnská architektka Zdeňka Vydrová formu neveliké věže, která tvoří vhodný přechod mezi drobnou strukturou okolních měšťanských domů a mohutným blokem bývalého piaristického gymnázia. Autorka pro své dílo zvolila tradiční materiály v nezcela tradiční kombinaci a dokázala je dobře ozvláštnit i neobvyklou formou pultové střechy.

Nárožní budova rozsáhlejšího areálu Pálavské galerie vín Venuše v Pavlově, znovu od brněnského ateliéru Burian&Křivinka, vsadila jednoznačněji na tradiční tvarosloví, pro něž se někdy používá pojem archetypálního domu. Svými rozměry, omítanými fasádami i sedlovou střechou nad hlavním objektem nalezla tato novostavba správnou míru souladu s okolními domy starého vinařského městečka.

O souznění s nedalekými budovami renesančního zámku a historického pivovaru ve Velké Bystřici usiluje přístavba tamější mateřské školy pravidelným rytmem své kryté lodžie, dobře zvolenými rozměry a dřevěným obkladem své konstrukce. Pražští architekti Michal Sborwitz, Marie Sborwitzová a Karel Prášil pokračují touto přístavbou ve svých kultivacích hanácké obce, které před několika lety započaly velkorysou úpravou jejího ústředního prostranství.

Všechny uvedené novostavby povyšují svá místa na novou kvalitativní úroveň. Přinášejí jim nejen zajímavou architekturu, ale poslouží jim dobře i po funkční stránce a vždy dávají podnět ke zkulturnění svého okolí. Tento „bonus“ patří ke klíčovým hodnotám, jaké porota soutěže odpočátku sleduje.

Vítěze dvanáctého ročníku své Ceny vyhlásí Klub Za starou Prahu večer 15. února 2016 v kavárně Mlýnská na ostrově Kampa v Praze.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři