Novinky a názory / historie a teorie

Kniha z historie bydlení

V těchto dnech vychází kniha, kterou napsal kolektiv pedagogů Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT a vydalo ji nakladatelství ČVUT: DULLA, M. a kol.: Kapitoly z historie bydlení. Praha, Nakladatelství ČVUT 2014. 279 s. ISBN 978-80-01-05433-8

EARCH.CZ , 6. 6. 2014

Obsah publikace a autoři jednotlivých kapitol:

V kameni nebo ve dřevě? (Milena Hauserová)Světnice jako srdce středoevropského domu (Michael Rykl)Špičky tepelné techniky středověku (Milena Hauserová)Aby bylo stále vidět... Cesty denního světla do nitra domu (Milena Hauserová)Bydlení a vyhlídka: idea optické dominance na prahu novověku (Pavel Kalina)Bydlení v nájemném domě v 19. století a co o něm prozrazují stavební plány (Michael Rykl)Dělnické domky jako téma architektury 19. století (Lukáš Beran)V objetí techniky (Petr Vorlík)Byt a dům v rukách (sociálních) inženýrů (Petr Vorlík)Co zbylo z minimální kuchyně? (Hubert Guzik)Le Corbusier versus Adolf Loos: psychologická typologie a architektura moderní doby (Pavel Kalina) Prokletý panelák (Matúš Dulla)Domov, bydlení a architektura v době velmi pozdní moderny (Ondřej Beneš – Oldřich Ševčík)

Z obsahu je zřejmé, že se autoři zabývají vybranými aspekty bydlení v dějinách a odhalují v zapomenuté minulosti překvapivá fakta a souvislosti. Zdálo by se, že uvedená témata mají už jenom historický smysl; při čtení knihy však zjistíme, že mnohé z nich fungují dodnes a určují náš způsob bydlení. Autoři před čtenářem odkrývají nejnovější poznatky z archeologie středověkého bydlení, způsob vytápění, nebo přístup přirozeného osvětlení do obytných prostor, studují proměny nájemného bydlení 19. století, věnují pozornost atraktivnosti vyhlídky z domu v dějinách i tomu jak se stavěly vily a jak dělnické domky. Další kapitoly odhalují převratné změny, které přinesla funkcionalistická architektura a co udělaly s bydlením epochální fenomény, jakými byli železobeton, elektřina a automobil. Autoři se nemohli vyhnout problému sociálně inženýrských ideologických tendencí v minulém století, přibližují nám úsilí o minimální kuchyň i fenomén paneláku jako typu budovy, ve které dodnes bydlí čtvrtina středoevropské populace. Výklad se nevyhýbá čtenářsky poutavým tématům a kromě jevů, které patří do vzdálené historie, se zabývá i těmi, které jsou trvale spjaty s architektonickým navrhováním současného bydlení a jeho humánní dimenzí. Publikaci podpořil grant OPPA a je určena jak odborníkům v oblasti bydlení, tak studentům architektury a poučeným zájemcům o historii architektury a je v prodeji v knihkupectví ČVUT v budově NTK.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři