Novinky a názory / názory a komentáře

Martin Roubík odpovídá na otázky studentů

1/ Jaký je nejožehavější problém na Fakultě architektury a jak byste ho v případě zvolení řešil? V lepším případě se dá říci, že je to škola architektury bez chuti a bez zápachu. Horší variantu odpovědi si dosaďte sami. Co s tím ? Rozsáhlá a nekompromisní restrukturalizace FA. Do roka a do dne.

EARCH.CZ , 17. 11. 2002

2/ Jaké bude pod Vaším vedením složení vědeckoumělecké rady a jakými nejbližšími spolupracovníky se hodláte obklopit?

Doufám, že se mi podaří Vám v pondělí představit kandidáty a případné proděkany osobně. Se složením vědecko - umělecké rady pracuji, rýsuje se něco slibného. Nechte se taky trochu překvapit. Snažím se angažovat slušné lidi, není to jednoduché, slíbit jim mohu jen podle hesla (W. Churchill) : B + S + T .

3/ Jaké kroky hodláte podniknout pro přiblížení se standardům EU a jak si představujete spolupráci naší školy se zahraničím?

Standarty EU nemám nastudované. Jsem ale přesvědčen, že budou přísné, a že konkurence, kterou absolventi FA za dva roky potkají bude tvrdší, než si dnes představují. Proto bude spolupráce se zahraničními institucemi nevyhnutelá a je třeba ji rozšířit. Existuje celá řada programů a možností, které škola nevyužívá. Ale ono se to nepřihodí "jen tak". "Někdo" s tím musí něco dělat. Hlavně si nemysleme, že jsme na tomto světě nejchytřejší a nejkrásnější, a proto si můžeme jen vybírat, či čekat až budeme vybráni. Sedmadvacet let venku mne přesvědčilo o opaku.

4 / Jak dlouho působíte na FA a jaký byl dle Vašeho názoru Váš největší přínos pro studenty?

Dojížděl jsem do Prahy, na FA v roce 1991 a 1992. Pak jaksi přestal být o "emigranty" zájem. Poté co jsem se před třemi lety přestěhoval do Prahy, jsem prošel konkursem na vedoucího atelieru, dostal jsem smlouvu na dva roky, která je nyní o půl roku prodloužena, tzn. do února. Učím nyní pátý semestr. Na druhou část otázky, jaký byl můj největší přínos pro studenty, opravdu nemohu odpovědět. Zeptejte se jich.

5/ Jste spokojen s dosavadním studijním plánem ? Jaké by podle Vás mělo být zastoupení jednotlivých složek /exaktní, teoretická, výtvarná a kreativní/ v náplni studia?

Velmi komplexní otázka, na kterou nejsem schopen dát v tomto okamžiku přesnou odpověď. Samozřejmě si myslím, že to, co nazýváte "kreativní složkou", tedy ateliery, by měly být výrazně posíleny. Ostatní "složky", ktaré jmenujete bude ale třeba udržet na vysoké úrovni. Nemůžeme přece dovolit, aby Fakulta stavební začala zanedlouho prohlašovat, že produkuje architekty, zatímco Fakulta architektury spíše umělce. Z výše uvedeného vyplývá, že posílení kreativní složky předpokládá zvýšené úsilí jak studentů, tak učitelů. Ovšem podle hesla (M. Roubík) : "Méně buzerace, více inspirace". Myslím si, že výuka exaktních, teoretických a výtvarných předmětů má být daleko více integrována do semestrálních ateliérových prací, než jak je tomu dnes.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři