Novinky a názory / zprávy

Mendlovo náměstí v Brně se promění podle projektu architektů Chybík+Krištof a Michala Palaščáka

Dlouho zanedbávané Mendlovo náměstí v Brně čekají rozsáhlé změny. Ujmou se jich architekti ze studia Chybik+Kristof společně s autorem budoucí rekonstrukce náměstí, architektem Michalem Palaščákem. Podobu Mendlova náměstí promění červeně dlážděný kruh, nové stromy i bezbariérové zastávky. Náměstí bude místem oslav 200 let od narození zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela, práce se proto mají stihnout do konce léta 2022. Spoluautorem koncepce je Kancelář architekta města Brna. Ta v roce 2018 po ukončení urbanisticko-architektonické soutěže navrhla koncept úpravy náměstí, který bude možné realizovat ještě před kompletní rekonstrukcí náměstí.

CHYBIK + KRISTOF , 26. 7. 2021

Mendlovo náměstí patří ke třem nejvytíženějším uzlům hromadné dopravy v Brně. Kříží se zde linky tramvají, trolejbusů i městských a regionálních autobusů. V jeho těsném sousedství stojí také augustiniánský klášter, kde Johann Gregor Mendel objevil genetické principy. Právě na barvu cihel klášterních zdí a sousední gotické baziliky Nanebevzetí panny Marie naváže nový veřejný prostor – červeně dlážděný kruh. „Díky kruhovému tvaru bude centrální část náměstí viditelná a pochopitelná ze všech úhlů. Kruh na rozdíl od lineárních obrazců jako jsou čtverec nebo obdélník neupřednostňuje žádný směr. Lidé se tak na Mendlově náměstí budou moci pohybovat kterýmkoliv směrem,“ přibližuje vedoucí projektu, architektka Šárka Kubínová z ateliéru Chybik+Kristof.

Foto: EARCH

Revitalizace Mendlova náměstí v Brně, Chybík+Krištof, dílna Michala Palaščáka, vizualizace

Důstojný veřejný prostor

Odkaz na vědeckou práci J. G. Mendela bude v nové podobě náměstí patrný díky speciálně vyšlechtěným druhům stromů, které jsou vhodné do městského prostředí. Stromy navíc pomocí chytrého kořenového systému zadrží větší množství vody, poskytnou stín a stanou se novými zelenými plícemi v centru Starého Brna. „Chceme z Mendlova náměstí vytvořit funkční veřejný prostor. Zastávky upravíme tak, že uprostřed vznikne prostranství pro odpočinek i kulturu. Jde o mezinárodně významné místo, nemělo by sloužit pouze jako dopravní uzel. Mendlovo náměstí by mělo být důstojné, reprezentativní a přívětivé k lidem,“ vysvětluje architekt Michal Palaščák. Doprava z náměstí ale nezmizí – zastávky budou nově bezbariérové a výrazně přehlednější. Na modernizaci se studiem Chybik+Kristof spolupracuje studio dílna Michala Palaščáka, která bude v revitalizaci pokračovat, dopravní inženýři z firmy PK Ossendorf, zahradní architekt Zdeněk Sendler a Kancelář architekta města Brna.

Revitalizace Mendlova náměstí v Brně, Chybík+Krištof, dílna Michala Palaščáka, vizualizace

Opravy před budoucí rekonstrukcí

Proměnu náměstí iniciovala právě KAM v roce 2018. Po ukončení urbanisticko-architektonické soutěže navrhla koncept úprav, které bude možno realizovat ještě před kompletní rekonstrukcí náměstí. „Od začátku existence KAM usilujeme o to, aby se stav Mendlova náměstí zlepšil. Chceme lidem pobyt na náměstí zpříjemnit. Již před třemi lety jsme připravili ideovou soutěž, která přinesla celkové řešení prostoru. To je ale závislé na zásadní změně dopravy, která potrvá desítky let. Proto jsme v loňském roce představili studii na dílčí úpravy,“ říká ředitel KAM Michal Sedláček a oceňuje, že se úpravy Mendlova náměstí podařilo nastartovat. Zásadním úkolem Kanceláře bylo navrhnout změnu dopravního řešení náměstí, které upřednostní cestující i návštěvníky. Změna se týká především městské hromadné dopravy a odstavování autobusů, jež zabíraly mnoho prostoru.

„Cestování bude pohodlnější, bezpečnější a bude bezbariérové. Prověřili jsme možnosti výsadby nových stromů a rozšíření ploch pro aktivity jako jsou například trhy. Navrhli jsme redukci vizuálního smogu sloučením trakčních stožárů s veřejným osvětlením, sjednocením zastávkových přístřešků a mobiliáře,“ vyjmenovává konkrétní změny vedoucí Oddělení veřejného prostoru KAM David Zajíček.

Foto: EARCH
Revitalizace Mendlova náměstí v Brně, Chybík+Krištof, dílna Michala Palaščáka, model

Nová socha a obnovený skleník

Úpravy Mendlova náměstí se mají stihnout k příležitosti 200 let od narození slavného zakladatele genetiky. Už na konci léta 2022 by se mělo náměstí stát plnohodnotným veřejným prostorem se stromy a bezbariérovými zastávkami. Doplní ho také nová socha J. G. Mendela, na jejíž zhotovení právě probíhá soutěž. Ve stejném termínu jako náměstí dokončí architekti ze studia Chybik+Kristof také obnovu Mendelova skleníku v blízké klášterní zahradě.

Revitalizace Mendlova náměstí v Brně, Chybík+Krištof, dílna Michala Palaščáka, kresba

Tým:

Chybik+Kristof (Ondřej Chybík, Michal Krištof, Šárka Kubínová, Kryštof Foltýn, Martin Holý, Laura Druktenytė, Fleta Jakupi, Tomáš Wojtek, Ingrid Spáčilová) a dílna Michala Palaščáka

Zahradní architektura: Zdeněk Sendler

Dopravní koncepce: PK Ossendorf (Vlastislav Novák, Štěpánka Štěpánková)

Iniciace projektu, architektonická studie: Kancelář architekta města Brna

Termín dokončení: konec léta 2022

Klíčová slova:

Brno náměstí veřejný prostor

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři