Novinky a názory / architektonické soutěže

Město plánuje vedle Bohemky nájemní bydlení. Vyhlašuje architektonickou soutěž na nový bytový dům

Architektonická soutěž pro bytový dům poblíž Bohemky vyhlášena Foto: Zdroj: PDS

Pražská developerská společnost (PDS) vypisuje architektonickou soutěž na zpracování návrhu bytového domu mezi ulicemi Vršovická, Petrohradská a korytem Botiče v Praze 10. V projektu se počítá s až 140 městskými nájemními byty a s maloobchodními prostory umístěnými v přízemí. Pět vybraných týmů do října 2022 zpracuje soutěžní návrhy. Výsledky architektonické soutěže by měla veřejnost znát už na přelomu října a listopadu.

Pražská developerská společnost , 7. 6. 2022

„Na místě dnešního parkoviště u fotbalového stadionu Ďolíček připravujeme ve spolupráci s Prahou 10 výstavbu domu s nájemním bydlením. Městské byty využijeme především pro samoživitelky, seniory anebo třeba učitele. Projekt nabídne až 140 nájemních bytů, přízemí doplní živý parter s obchody a službami. Součástí proměny tohoto území bude i úprava okolí Botiče a jeho břehů tak, aby tam pro Pražany vznikla příjemná rekreační zóna,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Výstavba městských bytů je první fází řešení lokality. Následovat bude revitalizace samotného stadionu, na jejíž pojetí zadalo město ekonomickou analýzu. Sportu bude věnována i poslední etapa, která počítá s výstavbou nové sportovní haly, jež naváže na sportovní gymnázium.  „I když jsem spíše pasivní sportovec, pražská Bohemka je prostě srdcovka. Rozhodně si zaslouží důstojné zázemí. Začínáme s byty, na fotbalisty ale určitě nezapomeneme,“ dodává Petr Hlaváček.

Soutěžní návrhy bytových domů bude porota hodnotit z těchto hledisek: urbanistické
a architektonické řešení, pozitivní vliv na okolní prostředí, soulad s charakterem lokality, funkční dopravní řešení, energeticko-provozní hospodárnost. Ceny a náhrady výloh v soutěži jsou stanoveny na 3 mil. Kč.    

„Pro tento významný pozemek v širším centru Prahy jsme zvolili cestu architektonické soutěže, abychom získali pro městský bytový dům i pro veřejný prostor s přesahem až ke korytu Botiče a dále ke stadionu funkční a esteticky zajímavé řešení. Pokud vedení města Prahy pověří PDS také přípravou rozvoje sousedních pozemků v majetku města, tedy areálu fotbalového stadionu a sportovní haly v Přípotoční ulici, je PDS připravena tyto akce do projektové přípravy převzít. Koordinovaná projektová příprava je pro úspěch celého záměru v této lokalitě nezbytná,“ uzavírá Petr Urbánek, ředitel PDS.

Projekt je samostatnou investiční akcí schválenou jejím Investičním expertním výborem a Radou hl. m. Prahy. Kompletní dokumentace užší architektonické soutěže o návrh polyfunkčního domu v Praze 10 je k dispozici na profilu PDS v Tender aréně.  

Žádosti o účast v soutěži společně s portfoliem referenčních zakázek je možné podávat do 28. června do 12 hodin. Posouzení portfolií z pohledu celkové architektonické kvality je plně v kompetenci poroty, která je složená ze zástupců PDS, Magistrátu hlavního města Prahy, městské části Praha 10 a nezávislých renomovaných architektů. Předsedou poroty byla zvolena Ing. arch. Pavla Pannová.

Odbornou soutěžní porotu tvoří:

Ing. arch. Pavla Pannová (předsedkyně poroty)

Ing. arch. Michaela Kloudová (projektová manažerka PDS)

Ing. arch. Martina Forejtová

Petr Zeman (zastupitel HMP)

Ing. arch. Petr Hornát

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček (radní HMP)

Ing. arch. Richard Sidej

Ing. arch. Martin Valovič (místostarosta MČ Praha 10)

prof. Ing. arch. Ondřej Rys

Ing. arch. Jiří Zákostelný (vedoucí odboru Kancelář hlavního architekta, městská část Praha 10)

Ing. arch. David Hlouch

Ing. Rastislav Tomaščík, MBA (projektový manažer PDS)

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři