Vizualizace proměny jezera Medard Foto: A8000
Novinky a názory / architektonické soutěže

Největší projekt svého druhu v republice. Ateliér A8000 navrhl nejlepší proměnu umělého jezera Medard

Okolí Sokolova projde radikální proměnou. Karlovarský kraj spolu s energetickou společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., v součinnosti se sesterskou společností SUAS GROUP, a. s., vyhlásily v červnu loňského roku soutěž na urbanistickou studii okolí jezera Medard. Vítězem se stal architektonický ateliér A8000, který má zkušenosti s tvorbou územních plánů a rozvojových strategií několika měst a obcí. Jezero Medard má rozlohu 493,44 hektarů, což je dvakrát více než Máchovo jezero, což z něj činí největší umělé jezero v České republice. Cílem studie je navržení funkčního řešení využití 2 000 hektarů území v okolí jezera s důrazem na udržitelný rozvoj, ekologii a zaměstnanost. Jedná se přitom o největší projekt tohoto typu v České republice.

EARCH.CZ , 22. 3. 2022

Soutěž na urbanistickou studii vyhlásila v červnu loňského roku Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Pořizovatelem územní studie, která je její součástí, je Krajský úřad Karlovarského kraje. Do soutěže se přihlásilo celkem 6 architektonických týmů. Unikátní zakázku nakonec v soutěži získalo architektonické studio A8000 s.r.o., jehož vize je velmi blízká představám zadavatelů soutěže. Svou roli hrál také fakt, že studio A8000 má významné zkušenosti s dalšími urbanistickými studiemi a tvorbami územních plánů.

Studií řešené území se nachází severozápadně od města Sokolov na území měst a obcí Svatava, Habartov, Chlum Svaté Maří, Bukovany a Citice v Karlovarském kraji. Jedná se o ojedinělou a rozvojovou oblast v bezprostředním okolí nově vzniklého jezera Medard. To bylo vytvořeno v rámci rekultivace a revitalizace po ukončení těžby hnědého uhlí zatopením lomové lokality Medard - Libík. Těžba byla v lokalitě ukončena v roce 2000. Jezero pak bylo napouštěno od roku 2008 do roku 2016 a má rozlohu přibližně 500 hektarů. 

Transformace celého regionu Sokolovska v atraktivní lokalitu je jedním z cílů energetické společnosti Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. a její sesterské skupiny SUAS GROUP. Vizí SUAS GROUP ve spolupráci s Karlovarským krajem je ekonomický rozvoj Karlovarska a Sokolovska s důrazem na zaměstnanost a podnikatelské aktivity, celospolečenský rozvoj ve smyslu podpory bydlení, služeb a volnočasových aktivit s využitím trendů v ekologii, ochrany životního prostředí a udržitelnosti.

Foto: Jezero Medard se nachází u města Sokolova, jedná se o největší umělé jezero v republice

„Projekt, který se zaměřuje na kompletní proměnu oblasti kolem jezera Medard, nabízí obrovskou šanci pro budoucí rozvoj nejen Sokolovska ale celého Karlovarského kraje. Mají-li v kraji nadále zůstávat mladí lidé a neodcházet za hranice regionu, je nezbytně nutné nabídnout jim na straně jedné zajímavé pracovní nabídky a možnost rezidenčního bydlení, na straně druhé také dostatečné a plnohodnotné volnočasové, rekreační a sportovní vyžití. A právě v tomto projektu vidím obrovskou příležitost, která by dokázala naplnit potřeby a očekávání těch, kteří tady chtějí žít a pracovat," řekl k projektu hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Foto: Budova "Ostrov" se má stát symbolem celé proměny jezera, může se v ní nacházet vědecké pracoviště, bydlení i kanceláře

„Krásno, ale i funkce, ekonomika, ekologie a koncept smart green lokality, demografie a sociologie jsou klíčové pro zdárné budování kvality života území. Okolí jezera Medard je obrovskou příležitostí pro rozvoj celého Karlovarského kraje. Jiná zatopená jezera byla vždy řešena především pohledem krajinářské architektury a jako místo k rekreaci. Na tu samozřejmě myslíme také. Uvědomujeme si ale, že vyvážená kulturní krajina přináší nový život do lokality, který Sokolovsko potřebuje. Pro náš návrh byla klíčová především práce s daty a analýza toho, co je nejlepší z pohledu celkové transformace a investice. Jen tak se může místo rozvíjet skutečně zdravě a efektivně,“ přibližuje architektonický návrh Martin Krupauer, zakladatel Ateliéru A8000. 

Dalším krokem v rozvoji lokality je vznik tzv. masterplanu. Ten se stane podkladem pro územně plánovací dokumentace. Celková transformace je plánována na období následujících 20 let. První změny v území by však mohly být vidět už do tří let.

Více o architektonickém návrhu se dozvíte v Katalogu.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 22. 3. 2022
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři