Novinky a názory / názory a komentáře

Nepotřebujeme další hypermarket, vzkazují obyvatelé Rožnova

Téměř 70% lidí, kteří se zúčastnili ankety města k výstavbě hypermarketu Kaufland, jenž má stát na hlavní Meziříčské ulici, s plánovanou stavbou zásadně nesouhlasí.

EARCH.CZ , 22. 10. 2012

Hlavní iniciátor akce proti Kauflandu o. s. Zdravý Rožnov proto spustil v minulých týdnech informační portál pro všechny, které by výstavba dalšího nadbytečného supermarketu v sousedství mohla zasáhnout (1).

„Od okamžiku, kdy byl záměr výstavby hypermarketu zveřejněn, se setkáváme se dvěma skupinami odpůrců. Jednou skupinou jsou lidé, kteří si uvědomují možné dopady na město jako celek, to je zejména zánik menších obchodů, vylidnění náměstí a přesun všech nákupů jen do blízkosti silnice I/35 a dále další zhoršení dopravy, i časté neetické chování velkých řetězců vůči malým dodavatelům. Druhou skupinou jsou potom lidé, kterých se záměr dotkne nejvíce, a to přímí sousedé, kteří již dnes žijí v oblasti nejsilněji zatížené emisemi a rozhodně nechtějí, aby se situace dalším navyšováním dopravy ještě zhoršovala,“ uvedla zástupkyně o. s. Zdravý Rožnov Kristýna Kosová.

„Oblast, ve které by měl plánovaný Kaufland stát, je již v současnosti oblastí hygienicky závadnou a pravidelně zde dochází k překračování zákonem stanovených limitů imisí znečišťujících látek. Z těchto důvodů není možné další umisťování zdrojů znečištění, které by svým provozem přispěly k dalšímu neúnosnému zatěžování území emisemi. Tento názor potvrdil i Nejvyšší správní soud svým rozhodnutím, že do nadlimitně zatíženého území „nelze automaticky umísťovat stavby, které sice každá jednotlivě nepřitíží svým provozem dotčenému území nijak výrazně, ale v součtu znamenají postupné a významné přitěžování již existující nadlimitní zátěži v území“. V této chvíli je tedy nejdůležitějším krokem, aby postižení sousedé aktivně hájili svá práva v nadcházejícím územním řízení,“ uvedla právnička Ekologického právního servisu, která občanskému sdružení Zdravý Rožnov poskytuje právní pomoc, Jana Kravčíková.

Zástupcům sdružení se také dosud podařilo vymoct si na Krajském úřadě plné posuzování vlivů na životní prostředí EIA a získali také dopravní posudek, který dává za pravdu jejich argumentům ohledně rizik dopravní situace v lokalitě.

„Momentálně jsme obdrželi rozhodnutí vodoprávního úřadu o sanačním čerpání podzemních vod. To je podle nás signál, že už brzy přijde územní řízení. Chceme nyní všem poradit, co mohou dělat - jak mohou vstoupit do řízení a podávat námitky a připomínky. Je třeba, aby se občané sami dovolávali svých práv, protože jde o jejich město. My jim rádi pomůžeme. Všechny potřebné kontakty a informace najdou na novém webu,“ uzavírá Kosová.

Poznámky

(1) Občané zde najdou aktuální informace o vývoji situace a stavu řízení, vzory námitek a připomínek a hlavně možnosti, jak se mohou do boje proti supermarketu zapojit. www.nekauflanduvsousedstvi.webnode.cz.

Klíčová slova:

Rožnov pod Radhoštěm

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři