Novinky a názory / zprávy

O 900 tun plastů na jedno použití méně

"Snížením množství plastů na jedno použití dokážeme snížit uhlíkovou stopu přibližně o 13 %,“ říká Mgr. Zdeněk Okáč Foto: Zdroj: Velux

Společnost VELUX chce do roku 2030 odstranit plasty na jedno použití ze všech svých produktových obalů „V současné době je 90 % obalů našich střešních oken zcela bez plastů. Přecházíme k jednodruhovým obalům sestávajícím z jednoho recyklovatelného materiálu na bázi papíru. Toto 90% snížení množství jednorázových plastů představuje 900 tun plastů ročně, což odpovídá 604 nákladním vozům (s objemem 90 m3). Snížení množství plastů na jedno použití zároveň znamená, že tím dokážeme snížit uhlíkovou stopu přibližně o 13 %,“ říká Mgr. Zdeněk Okáč, Sales and Marketing support manager společnosti VELUX.

VELUX Česká republika, s.r.o. , 14. 4. 2022 / Advertorial

Proč se zbavujete plastů, když jsou trvanlivější?

„Plasty jsou vhodné pro dlouhodobé využívání. U našich obalů byly plasty pouze na jedno použití, takže takto trvanlivý materiál nepřinášel žádné dodatečné výhody, protože hned po rozbalení byl zlikvidován. Snížení spotřeby jednorázových plastů je mimořádně důležité, protože výroba plastů vyžaduje obrovské množství energie a výrobních zdrojů. To následně způsobuje emise uhlíku a nepříznivě přispívá ke globálním změnám klimatu. Nové obaly na bázi papíru mají stejnou pevnost jako dříve využívané obaly (EPS desky).“

Proč jste si jako materiál vybrali lepenku?

„Naším cílem byl jednodruhový, 100% recyklovatelný odpad. Protože lepenka je jednodruhový materiál, tak se tím při recyklaci zjednodušuje správné třídění. Recyklace lepenky je snadnější a efektivnější než recyklace plastů. Dříve se využívalo hned několik materiálů, včetně různých druhů plastů, což vyžadovalo důkladnější třídění. To je časově náročné a hrozí větší riziko nesprávného vytřídění. Lepenka má ve srovnání s většinou ostatních plastů (včetně EPS) vyšší recyklovaný obsah, má nižší uhlíkovou stopu a lze ji recyklovat opakovaně.“

V čem spočívá vyšší udržitelnost při recyklaci lepenky oproti plastům/EPS?

„Likvidace expandovaného polystyrenu (EPS) může být obtížná, protože jde často o objemný materiál. Recyklace lepenky je navíc v porovnání s plasty snadnější a efektivnější. Recyklace 1 tuny lepenky vyžaduje o cca 25 % méně energie než její výroba z nových zdrojů. Zároveň se spotřebuje až o 50 % méně vody.“

Z čeho je lepenka vyrobena? Jde o recyklované materiály?

„Lepenka, kterou používáme, se vyrábí ze směsi nových a recyklovaných vláken. Vzhledem k tomu, že při recyklaci dochází ke zkracování vláken, je při výrobě lepenky nutné přidávat nová vlákna, a to pro zajištění potřebné pevnosti.“

Nebude v souvislosti s výrobou lepenky nezbytné pokácet více stromů? V čem je tento přístup lepší?

„Výhoda lepenky spočívá v tom, že je možné ji několikrát recyklovat. Pokud zajistíme, že je daný materiál recyklovatelný, lze v rámci procesu odpadového hospodářství zajistit i recyklaci základní suroviny, což nám umožní uzavřít kruh a dosáhnout oběhového hospodářství.“

Mají papíry a lepenky použité ve vašich obalech certifikaci organizace Forest Stewardship Council (FSC), případně nějakou jinou certifikaci?

„Ano, veškeré papíry a lepenky použité v našich obalech mají certifikaci FSC.“

Foto: Vhodné jsou opakovaně recyklovatelné materiály, díky nímž je možné dosáhnout oběhového hospodářství

Jak tento krok zapadá do vaší celkové strategie udržitelnosti?

„Společnost VELUX Group se zavázala snížit svoje budoucí emise CO2 a vymazat svoji historickou uhlíkovou stopu od svého vzniku v roce 1941 – což v úhrnu představuje 5,6 milionu tun CO2. Dosáhnout toho chceme ve spolupráci s WWF a prostřednictvím lesních projektů, které budou cílit na změny klimatu, a zastavení úbytku přírodních stanovišť. Partnerství s WWF je součástí Strategie udržitelnosti 2030 společnosti VELUX Group, která zahrnuje závazek ke snížení emisí prostřednictvím iniciativy vědecky podložených cílů (Science Based Targets Initiative). Za účelem transformace svého podnikání urychluje společnost VELUX Group investice do energetické efektivity ve svých výrobních závodech, přecházíme na obnovitelnou energii a budeme nakupovat 100 % obnovitelnou elektřinu. Zároveň se  zásadně změní způsob, jakým specifikujeme a nakupujeme materiály. Součástí této transformace je tedy i obalová politika našich produktů.“

Článek 6 směrnice o obalových odpadech (94/62/ES) byl v roce 2018 pozměněn směrnicí (EU) 2018/852 a zahrnuje následující cíle:

  • Nejpozději do 31. prosince 2025 bude alespoň 65 % hmotnosti veškerých obalových odpadů recyklováno a nejpozději do 31. prosince 2030 bude alespoň 70 % hmotnosti veškerých obalových odpadů recyklováno.
  • Nejpozději do 31. prosince 2025 bude dosaženo těchto minimálních cílů pro recyklaci konkrétních materiálů obsažených v obalovém odpadu: (1) 50 % plastů; (2) 25 % dřeva; (3) 70 % železných kovů; (4) 50 % hliníku; (5) 70 % skla; (6) 75 % papíru a lepenky.
  • Nejpozději do 31. prosince 2030 bude dosaženo těchto minimálních cílů pro recyklaci konkrétních materiálů obsažených v obalovém odpadu: (1) 55 % plastů; (2) 30 % dřeva; (3) 80 % železných kovů; (4) 60 % hliníku; (5) 75 % skla; (6) 85 % papíru a lepenky.

 

Více informací o Strategii udržitelnosti 2030 skupiny VELUX najdete na www.velux.com/what-we-do/sustainability/sustainability-strategy

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři