Novinky a názory / zprávy

Odborná online konference Heluz od A do Z se blíží

Konference Heluz od A do Z je za dveřmi Foto: Zdroj: Heluz

Nenechte si ujít letošní online konferenci HELUZ od A do Z, která je opět naplněná technikou v souvislostech. Informace se hodí pro návrh a realizaci budov s ohledem na multikriteriální požadavky současných novostaveb.

HELUZ , 20. 6. 2022 / Advertorial

Jedním z velmi zajímavých bodů letošní konference bude požární bezpečnost, která je někdy zdánlivě přirozenou součástí staveb. Z novinek představíme nový Selektor detailů a novou službu blower door test. Ukážeme si také, jak se připravuje mladá generace budoucích stavebních profesionálů. Témata probereme s vybranými hosty a specialisty HELUZ.

Konference je rozdělena na přednáškovou část a workshopy, kde se probírají vybraná témata hlouběji. Workshopy se vysílají pouze v den konference ve dvou kolech. Workshop trvá 45 minut a je možné v něm pokládat dotazy pomocí chatu. Konference HELUZ od A do Z je určená pro projektanty, architekty, stavební specialisty, učitele a studenty stavebních škol a také pro zástupce realizačních firem (stavbyvedoucí, přípraváře, projektové manažery).

Toto a další témata budeme probírat na online konferenci HELUZ od A do Z, která probíhá 28. 6. 2022 od 10:00 hodin a je zdarma.

Přihlaste se zde: Registrace na konferenci HELUZ od A do Z. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.

Program přednáškové části

Úvod

Představení skupiny HELUZ GROUP. Nevyrábíme jenom kvalitní cihly, ale i další materiály. Nová laboratoř HELUZ – představení nového zázemí pro technický rozvoj.

Digitalizace v praxi

Kde čerpat aktuální technické informace pro rychlé a správné navrhování konstrukcí a budov ze stavebního systému HELUZ. Jak vypadá výuka digitalizace stavebnictví na středních školách. Co můžeme čekat od mladé generace. Jaké možnosti pro výuku o současném stavebnictví nabízí neziskový projekt Stawebnice. Jak efektivně pracovat s CAD detaily HELUZ – představení Selektoru detailů HELUZ.

Energetická náročnost

Jak navrhovat novostavby podle současných legislativních požadavků ze systému HELUZ. Kvalita stavby je přímý ukazatel její reálné energetické náročnosti aneb proč jsme zavedli diagnostickou službu – blower door test. Test je nedílnou součástí kritérií pro uznání podpory staveb z dotačního programu Nová zelená úsporám. Kdo bude nízkoenergetické stavby realizovat – pohled do výuky zedníků a učňovského školství. Proč je důležité vnější stínění oken u současných novostaveb. Řešení v systému HELUZ pomocí překladů HELUZ FAMILY 3in1. Čemu je potřeba věnovat pozornost v době návrhu a realizace stavby, kde se potkává několik profesí.

Požární bezpečnost

Význam požární bezpečnosti z pohledu hasičů. Požární odolnost konstrukcí do detailu. Související legislativa a aktuální technické normy. Požární odolnost zdiva z broušených cihel HELUZ zděné na nové typy malt (HELUZ SIDI, PU pěna HELUZ). Limitní rozměry stěn. Zkušebnictví. Prostě vše podstatné pro návrh bezpečného domu. Bezpečné komíny CIKO. Co znamená požárně bezpečný komín v současných novostavbách. Význam uceleného řešení včetně důležitých detailů, které zajišťuje jak nepostradatelný bezpečný provoz, tak zároveň i soulad s platnou legislativou.

Statika

Jak vyřešit rohové okno bez sloupku v jednovrstvém zdivu. Limitní rozměry příček. Jak správně a jednoduše navrhovat délku, výšku a šířku nenosných stěn.

Závěr

Co si z konference odnést. Referenční stavby ze systému HELUZ.

Program konference - workshopy (od 13:00 a od 14:00)

ArchiCAD

Jak pracovat v ArchiCADu s využitím knihoven HELUZ, pluginy a chytrým nástrojem pro řešení stavebních otvorů.

Technické poklady + REVIT

Představení a práce s našimi selektory. Selektor konstrukcí – kde čerpat aktuální technická data. Selektor detailů – naše novinka pro efektivní používání konstrukčních detailů. Podklady HELUZ pro Autodesk REVIT.

Blower door test

Co je blower door test. Na co si dávat pozor při návrhu a realizaci staveb. Jak funguje naše služba.

Tepelná technika + požární odolnost

Vybrané typy a příklady detailů z pohledu tepelné techniky. Požární odolnost konstrukcí – rozdíly v konstrukcích a na co si dávat pozor.

Statika

Rozměry příček. Vybrané konstrukční detaily a podceňovaná místa.

Vzdělávání

Jak používat Stawebnici na středních školách. Co vše děláme pro školy a co připravujeme.

Komíny CIKO

Důležité body pro výběr komínu. Správný návrh pro současné novostavby. Vyvarování se problémů.

  • autor: HELUZ *
  • publikováno: * 20. 6. 2022
  • zdroj: * Reklamní sdělení

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři