Novinky a názory / názory a komentáře

Otevřený dům - Projektil architekti na ČT 2

proStory - dokument České televize v režii Víta Janečka

Vít Janeček , 16. 12. 2011

Mladé pražské studio Projektil se proslavilo zejména originálními a oceňovanými realizacemi univerzitní knihovny v Hradci Králové a budovou Národní technické knihovny v Praze. Do jejich portfolia ale patří i řada dalších staveb a participací ve veřejném prostoru, jakož i obytné domy.

Mezi nepřehlédnutelné stavby z dílny studia Projektil patří olomoucký dům ekologické výchovy Sluňákov, který zároveň patří k jedněm z prvních velkých staveb v ČR, které zohlednili energetickou nenáročnost a ekologický provoz. Mimo něj se film věnuje Národní technické knihovně v Praze včetně průhledu do fáze její výstavby a na okraj nahlédneme také do vlastního ateliéru Projektil, který vznikl jako originální vestavba do jednoho ze smíchovských dvorků. Architekti Projektilu se vyznačují tím, že k práci na svých projektech zvou vždy již od počátku další umělce a technology jiných oborů a tato otevřenost pracovního procesu je - byť v jiné rovině - rovněž jednou z charakteristik koncových staveb.

O pořadu

Proč mají nové české stavby takovou podobu jakou mají, jak se v nich žije a jak je vnímají jejich uživatelé a okolí?

Architektura je fenomén, v jehož rámci se protínají souvislosti společenského i osobního charakteru a v tomto smyslu ji můžeme vnímat jako zviditelnění „architektury mentální“. V jednotlivých dílech autorské dokumetární série tak vystupují nejen architekti, ale také investoři, uživatelé staveb a rovněž ti, kteří vedle daných realizací žijí, pracují a procházejí.

Autorka projektu Lucie Králová s odbornými poradci (Osamu Okamura, Rostislav Koryčánek, Adam Gebrian) vybrala z let 1993–2011 výjimečné stavby, často oceňované u nás i v zahraničí, z nichž mnohé dosud vyvolávají kontroverzní reakce.

Zároveň se jedná o realizace, které svým charakterem pokrývají různorodé architektonické podoby a funkce: banka, bazén, stodola, vila, klub, knihovna, kostel, rodinný dům, most, rozhledna, tiskárna, galerie a další.

Na cyklu, který se připravoval téměř čtyři roky, spolupracují renomovaní odborní poradci a výrazní čeští dokumentaristé.

Pojednává o vynikajících českých architektech pohledem autorského filmu, který se soustřeďuje také na sociální kontexty architektury, neboť architekturu vnímáme jako nedílnou součást našeho každodenního života, něco, co se nás bytostně dotýká a nepatří pouze na lesklé stránky časopisů. Jde o zkoumání toho, jaká je vůbec současná česká architektura, jaká témata ji zajímají, jak ji vnímají architekti, uživatelé i okolí a co může vypovídat o současné společnosti.

Před kamerou i za kamerou se přitom sešly výrazné autorské osobnosti z řad architektů (Martin Rajniš, Zdeněk Fránek, Emil Přikryl, Josef Pleskot, Ivan Kroupa, Alena Šrámková, Svatopluk Sládeček, Ladislav Lábus, Stanislav Fiala, ateliery Projektil, HŠH, A 69, D.R.N.H. nebo začínající Mjölk architekti) a předních českých dokumentaristů (Jan Gogola ml., Vít Janeček, Vít Klusák, Lucie Králová, Filip Remunda, Radim Procházka, Martin Řezníček, Karel Žalud), včetně představitelů nastupující dokumentaristické generace (Lukáš Kokeš, Viera Čakányová, Bohdan Bláhovec, Adam Olha, Kamila Zlatušková).

Klíčová slova:

Projektil architekti

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři