Asi poprvé se do ročenky archtiektury dostal i supermarket. (Lidl Litomyšl, Atelier VAS Praha)
Novinky a názory / zprávy

Soutěžte o knihu Česká architektura 2022 - 2023. Najdete v ní nejlepší české stavby - bytové domy, lávku, park i Lidl

Třicítku nejlepších staveb přináší každý rok ročenka Česká architektura. Letos ji sestavil architekt Pavel Nasadil a hledal stavby „za rozumně vynaložené peníze“, které „pečují o člověka“. Přihlaste se k odběru newsletteru a zařadíme vás do slosování o novou ročenku.

EARCH.CZ , 27. 5. 2024

V Litomyšli mají kvalitní architekturu opravdu úplně všude – dokonce i Lidl si tu uspořádal architektonickou soutěž. Byla to podmínka města, aby řetězec mohl zbudovat novou prodejnu. Ta má dřevěnou pergolu a kolem záhony a lavičky – a je to tu spíš jako před muzeem než před supermarketem. „Obyčejná prodejna je díky několika málo přidaným atributům kultivovanou architekturou, která obohacuje městské prostředí,“ píše architekt Pavel Nasadil v ročence. To bylo právě cílem jeho výběru. Najít stavby, které zlepšují své okolí a život lidí.

Foto: Nejen stavby, ale i život. Obyvatelky domu pro seniory v Kateřnicích, které autorovi ročenky připravily "dojemnou prohlídku."

Ročenku Česká architektura vydává spolek Prostor už více než dvacet let. Autorem je vždycky jeden architekt, který vybírá přibližně třicet nejlepších staveb dokončených v posledních dvou letech. Každý podle kritérií, které si sám zformuluje. Pavel Nasadil je v úvodu hned několikrát pojmenovává. Jde mu o to, aby stavby „pečovaly o člověka“, aby „pozitivně přesahovaly do veřejného prostoru“, chce po nich „službu společnosti“.

Není to překvapivé – odpovědnost za kvalitu života lidí architekti pociťují často, nad rámec svojí práce, a to už přinejmenším od začátku moderny – už před sto lety si všímali bytových poměrů chudých, či celkového stavu měst. Pavel Nasadil navazuje na tento směr uvažování a cituje některé jeho představitele – například Miroslava Masáka, který napsal, že „architektura je službou životu“.

Foto: Muzikanti sdílí schody s diváky, což je "překvapivý a vzrušující moment." Koncertní sál v bývalých Císařských lázních v Karlových Varech.

Pozitivní komerce

Samozřejmě, takovému pojetí architektury z podstaty nejlépe vyhoví stavby veřejné. Kladný vliv na život lidí je zřejmý u komunitního domu pro seniory v Kateřinicích, který seniorům nabízí společný dvůr i soukromé předzahrádky (knesl kynčl architekti). Funguje také u promyšlené základny technických služeb v Lysolajích (Progres architekti).

Překvapivější to začne být, když autor hledá přesah a společenský užitek u staveb soukromých a komerčních. Jeden příklad je Lidl z úvodu, další jsou bytové komplexy pro velké developerské firmy, které chrlí stovky bytů za účelem zisku. Avšak zjevně se i tady dá najít architektonická kvalita, jak ji vnímá autor ročenky. Proto do výběru zařadil bytové domy Belárie II v Modřanech (Lábus AA, Chalupa archtiekti) pro Sekyra Group a bytový soubor Pergamenka (A69 – architekti) pro Finep. Proč právě tyto domy? To Pavel Nasadil v ročence srozumitelně vyargumentuje –zodpovědný výběr a promyšlené argumenty jsou silnou stránkou letošního vydání.

Kromě zmíněných staveb našly v knize místo také tři lávky, park, knihovna či hřbitov – o většině z nich jsme v Earch.cz refereovali. Jsou tu však i překvapení – například prodejna a infocentrum pro klášter nedaleko Buenos Aires v Argentině, na němž se podílel český architekt Josef Stolín (v rámci studia ARCZ Arquitectura).

Foto: Letohrádek v Nových Hradech, přestavěný na bydlení. "Bravurní rekonstrukce" i péče o krajinu kolem.

Pro nás a pro příští

Architekt Pavel Nasadil se věnuje také reportážní fotografii. Součástí knihy jsou i snímky, které pořídil během návštěv staveb, často při rozhovorech s jejich obyvateli a uživateli. I na nich je vidět, že ho zajímal kromě stavební matérie i život.

Někdy proto mohl spolu s místními prožít dokonce autentickou radost z architektury. „Nezapomenu na prohlídku skromné a účelně rekonstruované sokolovny ve Veverských Knínicích a absolutní nadšení paní starostky, když popisovala hrdost a pýchu, které z dosaženého výsledku zažívá nejen ona, ale i celá obec,“ píše Pavel Nasadil.

Sokolovna je rekonstruovaná a dostavěná podle návrhu studia New Work. Zůstala tu řada původních elementů včetně základního kamene, kam kdysi Sokolové vytesali heslo: „Pro nás a pro příští.“ Autor z něj udělal i motto celé ročenky. Stavby, které tu najdeme, slouží lidem, a měly by ještě dlouhou dobu.

Pokud chcete ročenku vyhrát, přihlašte se k odběru newsletteru. Můžete vyplnit, i když už náš newsletter odebíráte. Ve čtvrtek 30.5. vylosujeme výherce a ozveme se mu emailem.

Registrace k odběru newsletteru EARCH

* povinné pole

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři