Novinky a názory / zprávy

Univerzitní kampus budoucnosti i pavilon pro Slovanskou epopej. Studenti vystavují projekty letního semestru

Anna Bukačová - Galerie za zdí (ateliér Chalupa) Foto: Zdroj: ČVUT

Fakulta architektury ČVUT v Praze zve veřejnost na výstavu studentských projektů. Představí se výsledky práce více než 1000 studentů z 67 ateliérů a tří programů: Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design. Dveře ateliérů v budově Fakulty architektury ČVUT do 5. 6.

Fakulta architektury ČVUT v Praze , 1. 6. 2022

Výstava je pestrou sondou do výuky, díky pedagogům – výrazným osobnostem v oboru, i uceleným pohledem na trendy a přístupy k navrhování. Studenti se zabývali tématy, která rezonují v současné české architektuře a designu.

Takovým zadáním byl výstavní pavilon pro Slovanskou epopej, téma pro studenty ateliéru Chalupa. O umístění monumentálního díla Alfonse Muchy se vedou diskuze dlouhé roky, přesto na místě a podobě výstavní síně není mezi odbornou veřejností ani politickou reprezentací shoda. „Sám Alfons Mucha si představoval ‚síň do polokruhu, bez vší velké nákladnosti zbudovanou, která by stačila dát přístřeší proti povětrnostem a ovšem co možná ohnivzdorném‘ a navrhuje místo ‚někde na Petříně‘,“ říká vedoucí ateliéru Ing. arch. Marek Chalupa. Studenti ve svých projektech ověřovali celkem pět míst v Praze, kde by mohla výstavní síň stát.

Jak plánovat a šetrně budovat veřejný prostor řešili studenti krajinářské architektury v ateliéru Trevisan, kteří navrhovali úpravy okolí Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v pražské Libni. Zadáním bylo vytvořit živý univerzitní kampus, který se stane organickou součástí města a novým centrem akademického života. Studenti pracovali s vazbou místa na Vltavu a její historickou stopou, stejně jako s biodiverzitou a ochranou přírody. „V projektu propojuji Fakultu humanitních studií a Matematicko-fyzikální fakultu, které v areálu sídlí. Vzniká studentský park s hlavní přímou alejí, která spojuje areály obou fakult. Prostředí zeleně s vodním prvkem vyzývá k setkávání a navazování přirozeného dialogu mezi studenty rozdílných oborů,“ přibližuje svůj koncept Viktorie Fedrselová.

Zatímco někteří studenti prověřovali skutečná reálná zadání, jiní se pohybovali v rovině konceptů a vizí. Tématem v ateliéru Florián bylo vytvoření virtuálního domu pro metaverzum – univerzální virtuální svět bez jakýchkoliv fyzických limitů. „Můj projekt zkoumá měřítko a zejména extrémy toho, jak mohou místa obývaná lidmi vypadat ve virtuální realitě – od velmi osobních až po úplné vymazání individuality – hranice a limity lidského a nelidského bytí a jejich konvergence,“ popisuje ateliérový projekt studentka Kristina Vorobyeva.

Foto: Projekty se věnují reálným zadáním i abstraktním konceptům

Úkolem pro budoucí designéry v ateliéru Jaroš bylo vytvořit set domácího elektro nářadí se stylově sjednocujícím přátelským tvaroslovím, přívětivou barevností a funkční ergonomií. „Cílem bylo, s ohledem na postupující technologie, posunout vnímání zažité typologie nástrojů a dát jim nové kontexty a vize,“ říká vedoucí ateliéru MgA. Jan Jaroš. Veronika Válková navrhla kombinaci vrtačky a šroubováku ORTHO. Díky kruhovým vodováhám zajišťuje vrtání vždy kolmo k předmětu. Posuvné pravítko na vrchu je snímatelné, dá se tak využít pro drobné měření, nebo pro představu, jak moc hluboko má člověk vrtat.

Výstavu ateliérových projektů je možné navštívit do 5. června 2022. Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, je otevřena od pondělí do pátku v čase od 6.30 do 22.00 hod. a o víkendu od 8.00 do 20.00 hod. Vstup je bezbariérový a zdarma.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři