Novinky a názory / historie a teorie

Velká vánoční soutěž EARCH.cz o knihy věnované architektuře a designu

Až do Štědrého dne můžete soutěžit o hromadu knih českých nakladatelů, které se věnují architektuře a designu. Vybrat si můžete z 10 různých titulů, mezi kterými najdete nejnovější třetí díl populární série o špičkových rodinných domech, jubilejní 20. ročenku české architektury, starší knihu Rostislava Šváchy o sportovní architektuře nebo třeba publikaci představující tvorbu prvorepublikového nábytkového designéra Jindřicha Halabaly. Soutěž probíhá na facebookovém profilu www.EARCH.cz, kde najdete také přesná pravidla. Celá redakce EARCH.cz vám přeje klidné a spokojené Vánoce a do roku 2021 především pevné zdraví v prostředí dobré architektury.

EARCH.CZ , 21. 12. 2020

Van Life - Život na kolech

Foster Huntington, Grada, 2019, 256 stran - 3 kusy v soutěži

Stovky funky vozidel, úžasná krajina a chytře navržené interiéry dodávek z celého světa. Van Life je ideální pro ty, kteří vědí, že život je tam, kde zaparkuješ. Stále více lidí  se vzdává konvenčního života a mění ho za svobodu, klid a dobrodružství. Žijí na silnici v přestavěném autobusu, kamionu nebo dodávce. Jeden z těchto dobrodruhů Foster Huntington sdílel svá dobrodružství pod hashtagem #vanlife a zaznamenal je na svém blogu.Zapojil se do společenství lidí s podobnými názory, kteří chtějí zkoumat přírodu svým vlastním tempem a žít bez dluhů. V knize najdete nejkrásnější fotografie z Fosterova blogu seřazené do kapitol, jako jsou dodávky Volkswagen, americké dodávky, přestavěné dodávky, školní autobusy a další. Stovky fotografií zahrnují záběry unikátních vozidel, krásné lokality, ohromující pláže, dramatické hory a malebné lesy, ale také interiéry dodávek. V knize také najdete rozhovory s dobrodruhy, páry či rodinami, kteří žijí tento nový "americký sen".„Doufám, že fotky, příběhy a rozhovory v této knize ve vás zažeh-nou plamen cestovatelské vášně, nebo vás inspirují k nějaké cestě, případně rovnou způsobí změnu životního stylu. Jak kdysi řekl Mark Twain: „Cestování zabíjí předsudky, dogmatismus a úzkoprsost – a mnoho lidí jej proto potřebuje jako sůl.“ Bezvýhradně s ním souhlasím. Nejlepší chvíle svého života jsem prožil za volantem své dodávky, když jsem hledal místo k přenocování, abych ráno celý nedočkavý s východem slunce vstal a vydal se znovu na cestu.“ - Foster Huntington

Další publikace nakladatelství zde.

Foto: eArch

Brutalismus včera a dnes: Masivní, expresivní, skulpturální

Chris van Uffelen. Grada, 2019, 304 stran - 4 kusy v soutěži

Budovy navržené v šedesátých a sedmdesátých letech ve stylu brutalismu vyzařují dodnes auru odvážného, nekompromisního designu. Francouzský termín "brut", který dal jméno tomuto architektonickému fenoménu, znamená surový nebo nerafinovaný. V posledních desetiletích zažívá brutalistní architektura comeback díky nejnovějším digitálním trendům. V naší knize naleznete vše, co o brutalistních stavbách potřebujete vědět.

Další publikace nakladatelství zaměřené na architekturu a design zde.

Foto: eArch

Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně

Dagmar Koudelková, Grada, 2018, 152 stran - 3 kusy v soutěži

Jindřich Halabala, od roku 1930 hlavní architekt Spojených UP závodů, měl zásadní vliv na formování výrobního programu společnosti, podílel se na vývoji výrobků, na reklamní i prodejní strategii. Jeho představa o kvalitě bydlení a nábytku, který má být tvarově elegantní, dokonale zpracovaný, bezchybně funkční, skladebný a variabilní, a přitom dostupný nejširším vrstvám obyvatelstva, zůstává inspirujícím a nadčasovým odkazem.

Druhé, rozšířené vydání publikace vychází po patnácti letech od vydání prvního, připraveného ke 100. výročí narození brněnského architekta, designéra a teoretika. Bohatě ilustrovaná publikace, oceněná v roce 2004 v soutěži Gloria musealis, je věnována jedné z nejzajímavějších osobností nábytkové tvorby meziválečného období a přináší první souhrnné zhodnocení jeho díla a činnosti Spojených UP závodů v Brně v období třicátých let 20. století.

V této době patřil podnik k největším a nejprogresivnějším nábytkovým továrnám v tehdejším Československu a výrobky nesoucí značku UP byly synonymem kvality a dobrého vkusu.

Další publikace nakladatelství zaměřené na architekturu a design zde.

Foto: eArch

Prázdné domy - Praha

Radomír Kočí, Grada, 2020, 240 stran - 3 kusy v soutěži

Příběhy domů mají smutné i dobré konce, ale nejčastěji bývají bez konců, pokračují. Ovlivněny historickými událostmi, pokrokem i proměnou bezprostředního okolí. Takové příběhy mapuje kniha Prázdné domy vycházející ze stejnojmenného webu. Internetové stránky spojily lidi, kterým na osudu těchto staveb  záleží: Jsme přesvědčeni, že postavený dům nemá být prázdný. Zaznamenáváme. Hledáme příčiny. Motivujeme. Ovlivňujeme. Kniha Prázdné domy přináší to nejlepší z databáze prázdných domů v Praze. Součástí každé kapitoly je časová osa historie jednotlivých staveb a bohatá fotodokumentace. Čtenáře zve k procházce do zchátralých interiérů pražských vil, paláců i industriálních budov.

Další publikace nakladatelství zaměřené na architekturu a design zde.

Foto: eArch

Naprej!: Česká sportovní architektura 1567-2012

Rostislav Švácha (ed.), Prostor - architektura, interiér, design, 2012, 328 stran - 3 kusy v soutěži

Kniha se zabývá architekturou, která od 16. do 21. století sloužila a slouží sportovním a tělovýchovným aktivitám v českých zemích. Představuje první dílo tohoto druhu z rukou českých historiků architektury. Dívá se na sport jako na důležitou lidskou aktivitu, jejíž obsah se v průběhu dějin měnil. Z výcviku a zábavy aristokracie se v moderní době sport vyvinul ve formu boje za národní emancipaci a za občanské svobody, v masovou podívanou, v nástroj státní reprezentace, v prostředek kontroly nad volným časem obyvatel i ve formu jejich nejprivátnější relaxace. Všem těmto funkcím sportu dovedla dobře posloužit i architektura. Měnila se s vývojem sportu a dávala jeho aktivitám tvář podle svých vlastních technických a stylových proměn. Mezi 60 vynikajícími stavbami pro sport a tělovýchovu nalezne čtenář míčovny, jízdárny, plovárny, střelnice a loděnice, tělocvičny Sokolů a turnerů, rozhledny a turistické chaty, stadiony, golfová hřiště, cyklostezky i fitcentra.

Další publikace nakladatelství zaměřené na architekturu a design zde.

Foto: eArch

Česká architektura 2018-2019

Jakub Cigler (ed.), Prostor - architektura, interiér, design, 2020, 192 stran - 3 kusy v soutěži

ČESKÁ ARCHITEKTURA / CZECH ARCHITECTURE 2018 – 2019 Ročenka české architektury pravidelně informuje nejen odbornou, ale i laickou veřejnost o aktuální situaci v oboru a přináší podněty k inspiraci a veřejné diskusi. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako stručný přehled soudobé české architektonické scény. Výběr 30 staveb k publikování v letošním vydání provedl architekt Jakub Cigler z prací nabídnutých vyzvanými autory a po posouzení staveb na místě. Výběr doplnil komentáři k jednotlivým stavbám a úvodním rozhovorem s Petrem Volfem. V další kapitole hovoří Markéta Veličková s profesorem Ivarem Otrubou, krajinářským architektem. Poslední kapitola přináší už tradičně přehled událostí v oboru, medailony oceněných osobností, statistické přehledy a výsledky vybraných celostátních soutěží, vydané a doporučené knihy a filmy.

Další publikace nakladatelství zaměřené na architekturu a design zde.

Foto: eArch

Český design 01/ Czech Design 01

Tereza Bruthansová, Prostor - architektura, interiér, design, 2007, 280 stran - 3 kusy v soutěži

Přehled vývoje českého designu po roce 2000 (interiér, průmysl, móda). Kniha, určená především laické veřejnosti, představuje na 280 stranách práce 174 autorů navržené a vyrobené po roce 2000. V kapitolách nazvaných Interiér, Průmysl, Móda a Grafika je v autorském výběru prezentováno 358 nejzajímavějších předmětů, které dokumentují vývoj českého designu za posledních sedm let. Publikace je doplněna úvodním textem autorky a rozsáhlým rejstříkem s faktografickými údaji o designérech.

Další publikace nakladatelství zaměřené na architekturu a design zde.

Foto: eArch

99 domů 3

Ján Stempel, Jan Jakub Tesař, KANT, 2020, 424 stran - 3 kusy v soutěži

Třetí díl bestselleru 99 DOMŮ představuje dalších devadesát devět špičkových rodinných domů, které byly postaveny v uplynulých šesti letech v České republice. Kniha obsahuje především bohatou fotodokumentaci, jíž doprovázejí komentáře vysvětlující architektonickou koncepci každé stavby. Fotografie jsou doplněny půdorysy, řezy a situací ve stejném měřítku, což umožňuje srovnávat velikost a prostorové uspořádání. Úvodní texty přibližují problematiku přípravy a realizaci rodinného domu. Kniha zaujme nejen potencionální stavebníky, architekty či studenty architektury, ale stejně tak každého, kdo se zajímá o současnou českou architekturu. Publikace, která je v kontextu zemí střední a východní Evropy ojedinělým počinem, vychází v edici ARCHITEKTURA garantů Prof. Ing. arch. Jána Stempela a Ing. arch. Jana Jakuba Tesaře z Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Knihy do soutěže věnovali architekti prof. Ján Stempel a doc. Jan Jakub Tesař. Více knih z edice ARCHITEKTURA zde.

Foto: eArch

I [love] Module

Publikace „I [love] Module“ vznikla jako projekt autorů kolem portálu EARCH.CZ, firmy KOMA MODULAR CONSTRUCTION a Ing. arch. Petra Šikoly z Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze - 4 kusy v soutěži

Cílem publikace je popularizování fenoménu modulární architektury, která je ve světě již velmi oblíbená. V České republice jde o oblast pro mnohé architekty i širokou veřejnost zatím poměrně neznámou. Proto se autoři zaměřili spíše na charakter populární než vědecký.

Kniha je rozdělena na dvě části - historii a současnost. Historická část mapuje vznik a podmínky pro rozvoj modulární architektury. Na čtyřiceti stranách se dovídáme o prvním předchůdci modulární výstavby již z roku 1624 a dalším průběhu vývoje modulární architektury až do sedmdesátých let minulého století, kdy nám autoři předkládají zásadní příklady, které byly zlomovými milníky pro vznik současné modulární architektury. Tato část je pak glosována citáty významných architektonických osobností, či přímých uživatelů montovaných domů. Historii pak doplňují vkládané tématické dvoustrany, které jsou věnovány dalším souvisejícím okolnostem jako je Jeřáb, Software, Logistika a Hra.

Foto: eArch

Architekti CZ: 20 rozhovorů

Jaroslav Sládeček, Grada, 2015, 296 stran - 4 kusy v soutěži

Cesta do hlubin architektovy duše - i tak by se dala nazvat kniha dvaceti rozhovorů s pečlivě vybranými osobnostmi současné české architektury řazenými v pravidelném sledu od nejstarších po nejmladší. Kniha přináší velice osobní výpovědi lidí, kteří v oblasti architektury “něco dokázali”.

Pokud vás zajímá, jak svých úspěchů dosáhli, kde hledají inspiraci a jaké jsou jejich zásady a styl práce, pak vás jistě potěší přístupné a čtivé texty. Dozvíte se také, co očekávají od klientů a co si myslí o Kaplického knihovně, výuce architektury, panelákových sídlištích, památkové péči, trvalé udržitelnosti nebo digitální architektuře.Rozhovory jsou doplněné o autentické portréty i řadu skic a fotografií, ilustrujících pochvalné i kritické názory odborníků v oblasti, která se týká nás všech. Přestože se v některých názorech liší, jedno mají všichni společné - pro architekturu žijí celým srdcem a toto celoživotní nadšení je z jejich prací i z jejich vyprávění cítit.

Foto: eArch
 

Klíčová slova:

soutěž kniha

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři