Novinky a názory / zprávy

Výstava Fenomén barva Pavla Trnky

Barvy hrají v našich životech významnou roli. Prostřednictvím nich se jako malí učíme poznávat svět, orientujeme se v něm, ale také jimi vyjadřujeme svoji náladu či postoj, a naopak – necháváme je na sebe působit. To vše většinou mimoděk. Zaměřit se na barvu jako takovou mají návštěvníci možnost v Galerii Havelka v Praze, kde až do 30. června probíhá výstava Pavla Trnky s názvem Fenomén barva.

Lenka Laňková , 18. 6. 2009

Pavel Trnka je především sklářský výtvarník, své umělecké objekty tvoří od roku 1973, kdy dokončil studium u profesora Libenského na pražské VŠUP, základem jeho tvorby jsou tzv. „studené techniky“ zpracování skla – tj. řezání, broušení, leštění…; kresba a malba byly vždy spíše doplňkovou součástí jeho výtvarného projevu. Trnkův celoživotně tříbený vztah k barevnosti objektů nabyl na intenzitě během jeho čtyřletého pedagogického působení na City Institute of Glass Art v japonské Toyamě (2004– 2008).

Atmosféra japonské kultury, nezvykle vnímavá k prostým přírodním dějům jako je sluneční svit, déšť, a také duha…, východní filozofie a v neposlední řadě klid pro vnitřní soustředění vedla Pavla Trnku k zaměření se na barvu samotnou, oproštěnou od možností skleněné hmoty. Vznikl tak cyklus obrazů s názvem Čakry. Toto „vnitřní barevné světlo“ člověka nebo – více v duchu naší západní tradice – jeho rozpoložení, nálada se promítá do věcí kolem a ovlivňuje jejich vnímání. Na druhé straně světlo vnějšího světa zabarvuje všechny předměty... a oklikou tak ovlivňuje lidskou psychiku. Člověk je součástí přírody, vesmíru.

Tuto vzájemnost má člověk možnost zažít tváří v tvář Trnkovým obrazům. Jedná se o čistou geometrickou abstrakci, námětem obrazu je sama barva, a obsah tak nejzákladnějším způsobem splývá s formou. Každá ze dvou zde vystavených řad obrazů má zcela stejnou, jednoduchou kompozici, u jednotlivých pláten se proměňuje pouze barevnost – právě díky tomuto výrazovému minimalismu je o to lépe možné vnímat (spolu)působení barevných ploch v rámci obrazu i v interakcích uvnitř každé řady. Samozřejmě v závislosti na vnímateli, který balancuje na pozici převážně biologicky predisponovaného, pasivního příjemce barevných signálů (barvy na nás všechny působí velmi podobně) a aktivního tvůrce osobního sdělení, jež do vnímané přehlídky barev může vložit – nalézt jej tam. Člověk je součástí přírody a vesmíru, ale také jedinečnou bytostí s vlastní neopakovatelnou historií.

Výstavu doplňují dvě skleněné plastiky, které fenomén barvy, vnitřního i vnějšího světla nabízejí vnímateli ke zkoumání již v méně obnažené, zhmotnělé podobě a představují Pavla Trnku v jeho typičtější poloze sklářského výtvarníka.

Výstava obrazů a plastik Pavla Trnky „Fenomén barva“ 28.5. – 30.6.2009 Galerie Havelka, Martinská 4, Praha 1

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři