Novinky a názory / názory a komentáře

Žaneta Drgová: Každý nový projekt je obohacující zkušeností

Mladá, energická a svěží grafická designérka s jasnou hlavou, která se nebojí inovací. Neuznává zahálku a lenost, stejně jako její pedagogický kolega Lukáš Kijonka. Tito dva, nyní už třetím rokem, tvoří pedagogické duo ve výuce studentů grafického designu na FaVU. Nedávají jim odpočinout, vybízejí je k aktivitě a tvorbě. A světe div se, přináší to růže. Studenti pod rukama Žanety a Lukáše rostou a rozvíjejí se.

Nina Ličková , 25. 11. 2014

Život této zlínské rodačky zdaleka nebyl od mala cíleně směrován k designu. Nicméně byla pozitivně ovlivněna rodiči a jejich estetickým cítěním. Žaneta navštěvovala všeobecné osmileté gymnázium s intenzivním zaměřením na studium cizích jazyků. Gymnázium nabízelo možnost studia výtvarné tvorby, dějin umění a především počítačové grafiky, čehož Žaneta aktivně využila a vedlo jí to k rozhodnutí věnovat se grafickému designu v navazujícím studiu.

Tvorba vizuální identity Zlínského kraje

V rámci svého studia na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění se v roce 2004 zúčastnila grafické studentské soutěže o návrh nové značky a vizuálního stylu Zlínského kraje. Této soutěže se tehdy zúčastnily tři umělecké školy ze Zlínska, ze kterých přišlo celkem 16 návrhů. Konkurence tedy nebyla zanedbatelná. Komise se rozhodla pro vytvoření užšího výběru, ze kterého měl následně vzejít vítěz. V únoru následujícího roku byl konečně vybrán návrh, který nejvíce oslovil komisi. Za odbornou veřejnost o kvalitách návrhů rozhodovali Jan Čančík a Michal Richtr. Logo bylo schváleno a Žaneta Drgová si tak odnesla své první ocenění ve světě grafického designu. Žanetu při tvorbě návrhu inspirovala „jednoduchá a účelná architektura krajského města. Jednotlivé regiony v kraji – Kroměřížsko, Uherskohradišťsko, Vsetínsko a Zlínsko – jsou zde zastoupeny každý jedním čtvercem, a spolu tvoří celek v podobě písmene Z, což odkazuje na název kraje. Modrá barva v různých odstínech odkazuje na barevnost historického znaku města Zlína, symbolizuje spolupráci čtyř regionů a vzbuzuje pocit důvěry v solidnost instituce.“ Jejím konzultantem a vedoucím při zpracovávání tohoto projektu byl Dušan Wolf, absolvent ateliéru grafického designu UTB ve Zlíně.

Realizace, která zahrnovala rozsáhlý design manuál, přišla velmi záhy a logo se začalo brzy objevovat na propagačních materiálech, mapách, budovách a stalo se skutečným, běžně používaným symbolem kraje.

Možná právě Michal Richtr (člen odborné poroty) tehdy managing director Ogilvy CID zapříčinil budoucí propojení Žanety Drgové s touto nadnárodní reklamní agenturou. Od roku 2007 Žaneta spolupracovala s touto agenturou na projektech corporate identity pro velké klienty jako je IBM a RWE.

Ve stejném roce se podílela i na projektu orientačního systému a výtvarného řešení interiérů dětské nemocnice v Praze v Motole. I tento projekt byl realizován a již několik let bezvadně funguje.

Zkušenosti se studiem a výukou

Ambice a přání dalšího pokračování ve studiu na vysoké škole ji nasměrovalo na Ostravskou univerzitu, kde na Fakultě výtvarných umění studovala v Ateliéru grafického designu. V roce 2006 se jí podařilo získat stáž na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace profesora Rostislava Vaňka.

Magisterské studium absolvovala v roce 2010 v TypoLabu na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Tento maraton po vysokých školách jí dal dostatečně široký rozhled pro to, aby dokázala s Lukášem Kijonkou vydefinovat přístup k výuce v ateliéru na FaVU.

Cennou zkušeností byla i její pracovní stáž, kterou v roce 2009 absolvovala ve vídeňském studiu Bauer Konzept & Gestaltung. Pod vedením grafického designéra Erwina K. Bauera spolupracovala v týmu lidí na rozsáhlých projektech pro velké instituce. Autorským písmem se podílela na výstavním projektu Kampf um die Stadt - Politik, Kunst und Alltag um 1930 pro Wien Museum a spolupracovala také na projektech corporate designu, informačního a navigačního designu. Komunikace s klienty byla v tomto studiu založena na velmi individuálním přístupu a diskuzi, což Žanetu oslovilo.

Další přínosnou zkušeností byla pro Žanetu pracovní stáž v grafickém studiu SVI Design v Londýně, zde se podílela především na projektech corporate a packaging designu.

Ateliér na FaVU v Brně

Zkušenosti z různých ateliérů s mnoha pedagogy a rozdílnými přístupy k výuce jí ukázaly, kudy cesta nevede. Proto se společně se svým kolegou a dobrým kamarádem z vysokoškolských studií Lukášem Kijonkou rozhodli vést výuku jiným způsobem. Lukáš, podobně smýšlející energický člověk, který, jak se zdá, chtěl nasadit stejné tempo a stejnou laťku výuce grafického designu na FaVU.

Přístup v praxi

Žaneta se ve své profesionální designérské praxi snaží nejprve co nejpřesněji dodefinovat zadání klienta. Tento kreativní proces obnáší diskuze, rešerše, definování konceptu apod. Jsou to prostředky, které člověku umožní stanovit si jasné požadavky a cíle projektu. Teprve až potom je možné vizualitou reagovat na specifické zadání.

Typografie

Jednou z hlavních oblastí, která se věnuje, je typografie. Miluje práci s textem a strukturování informací, písmem a jeho podobami. V této oblasti, pro ni bylo velkým úspěchem realizovat autorské písmo pro výstavu ve Wien Museum. Když pak viděla ve výstavě své písmo, pocítila spokojenost za dobře odvedenou prací. Další zajímavou realizací, kde bylo použito jiné Žanetino autorské šablonové písmo, je časová osa pěší zóny v Chebu.

Mgr. Art. Žaneta Drgová (*1983)

Vzdělání:2008 - 2010 / Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, Ateliér grafického designu 304 a TypoLab2006 - 2008 / Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, stáž v Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace2005 - 2008 / Ostravská univerzita, Fakulta umění, Ateliér grafického designu2003 - 2006 / Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, Ateliér grafiky

Projekty, spolupráce a jiné odborné praxe:2014 / kurátor projektu Setkávání s designem v kavárnách v rámci projektu Meet Czech Design v Brně2012 - současnost / vedoucí Ateliéru grafického designu 1, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně2011 - současnost / projekt Knižní design – série výstav prezentujících zajímavé knižní projekty, především knihy a teoretické publikace z oblasti umění, designu a architektury, kvalitní autorské zpracování knihy jako komplexního designérského počinu.2011 - současnost / spolupráce s firmou TON na projektech vizuální identity a propagačních kampaních2010 / pracovní stáž v grafickém studiu SVIDesign (Londýn, Velká Británie) / www.svidesign.com2009 / pracovní stáž Erasmus v grafickém studiu Bauer Koncept & Gestaltung (Vídeň, Rakousko) / buerobauer.com2007 - 2010 / spolupráce s reklamní agenturou Ogilvy CID (Praha)2007 / realizace projektu orientačního systémů a interiérového designu v dětské nemocnici v Motole, Praha (ve spolupráci s Janem Klossem a Helenou Jiskrovou)2004 / vytvoření jednotné vizuální identity Zlínského kraje

15 otázek pro Žanetu Drgovou

Kdyby existovala možnost, volila byste v příštím životě stejnou profesi?Myslím, že bych vždy volila profesi, která není stereotypní svou náplní, kde je prostor se neustále vzdělávat a obohacovat novými informacemi a podněty.

Čím jste chtěla být, když jste byla malá?Na gymnáziu jsem chvíli uvažovala o profesi oděvní návrhářky, ale z pragmatických důvodů jsem od tohoto nápadu upustila, ale dodnes mám k tomuto oboru blízko.

Jak se díváte s dnešním odstupem na vaše první práce?S úsměvem, je zajímavé vidět, jak se člověk mění, vytváří si názory a modeluje osobnost a s tím se vizuálně mění také přístup k tvorbě.

Kolik hodin denně trávíte v ateliéru? Pracujete o víkendech?Ateliéru, studentům, akademickým povinnostem a také mé aktivní designérské praxi věnuji v podstatě všechen můj čas. Proto často mezi volným časem a prací nerozlišuji. Práce je pro mě totiž zároveň zálibou, takže pracuji většinou i o víkendech.

Bez jakého vybavení byste si nedovedla představit svou práci?Základním vybavením je pro mě zdravý selský rozum a také schopnost komunikovat a naslouchat.

Jaký je váš oblíbený umělec?Spíše než umění mě fascinuje architektura a design, především projekty, které jsou skvěle domyšlený do detailů, fungují a jsou adekvátní svému zadání. Možná právě proto mě stále nejvíce okouzluje sama příroda.

Jakou expozici nebo instalaci nejvíce obdivujete?Obdivuji instalace, které dokážou návštěvníkovi nabídnout všeobjímající smyslový zážitek. V poslední době to byly instalace na Signal festivalu, který nedávno proběhl v Praze nebo si také vzpomínám na výstavu Water, kterou jsem měla možnost vidět v Tokyu. Ta, jak už název napovídá, pracovala s médiem vody v různých podobách. Výstava byla prezentací výzkumu týmu lidí ze širokého spektra oborů.

Myslíte si, že výše vašich honorářů odpovídá úrovni a rozsahu vaší práce?V českém prostředí jsou kreativní a pedagogické pozice finančně podceněné.

Z jaké zkušenosti jste se nejvíce poučila?Každý nový projekt je pro mě novou zkušeností, takže nedokážu vypíchnout jednu konkrétní.

Váš největší úspěch?V poslední době jsou to především úspěchy spojené s ateliérem a pozitivní feedback kolegů z oboru.

Váš největší neúspěch?Neúspěchy se snažím eliminovat a hodně rychle na ně zapomenout, ale myslím, že pro každého je neúspěchem osobní selhání.

Co chybí českým umělcům, aby konkurovali těm světovým?Často odvaha, komunikativnost a s tím související znalost cizího jazyka, která je často limituje.

Máte nějaký nesplněný sen na poli umění?Chtěla bych mít více prostoru pro mou typografickou tvorbu.

Existuje ve vaší kariéře nějaký významný mezník nebo osobnost, jež vás ovlivnily?Přístupem k práci mě výrazně ovlivnili rodiče, kteří mě naučili samostatnosti a také zodpovědnosti. Z profesní oblasti to byl profesor Rostislav Vaněk a jeho obrovská pracovitost, dále také Erwin Bauer a jeho způsob vedení grafického studia a přístup ke klientům. Určitě významným mezníkem v mé kariéře bylo rozhodnutí jít učit.

Kdyby vám měla zlatá rybka splnit tři přání, jaká by to byla?V poslední době jsem časově hodně vytížená, takže by stačilo trochu více volného času a možnost cestovat. Nerada jsem dlouho na stejném místě, mám ráda změnu.

Článek je součástí seriálu Učitelé. Jeho cílem je nahlédnout pod roušku školských struktur a představit osobnosti, které nesou odpovědnost za utváření nové generace našich budoucích architektů, designérů a umělců.

Klíčová slova:

učitelé FAVU grafický design

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři