Technologie / IT

Archicad a SAF. Pro snadnou digitální komunikaci mezi architekty a statikem

SAF (Structrural Analytical Format) umožňuje digitální komunikaci mezi architektem a statikem Foto: Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR

Jeden model pro všechny účastníky projektové dokumentace. To je motto Archicadu – a obecně OpenBIM projektování. Doba, kdy jsme formou 2D dokumentace zasílali podklady statikovi, který si následně tvořil svůj vlastní model, je téměř pryč. Nevýhodou této výměny je samozřejmě časová náročnost, vyšší riziko chybovosti, a to v procesu prvotního vynesení objektu, ale také v případě aktualizace modelu. Efektní výměna informací spočívá ve výměnném, otevřeném formátu SAF (Structrural Analytical Format), který dokáže zpracovat již mnoho statických programů.

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR , 13. 12. 2022 / Advertorial

Od verze 24 Archicad disponuje sofistikovaným systémem tvorby analytického modelu, vytvořeným na základě modelu architektonického. Tento proces výrazně zjednodušuje BIM model do 1D a 2D prvků, kterými jsou reprezentovány základní nástroje Archicadu, a tím jsou také čitelné pro statické programy.

Pracovní postup je jednoduchý. Statik model naimportuje, posoudí, provede nezbytné úpravy a pošle zpět SAF formát, který porovnáme s původní verzí. Výsledkem je korektní aktualizace změněných, odstraněných a přidaných prvků v našem modelu, což nám výrazně usnadní práci při zapracování všech statických úprav. Pokud dojde ke změně v oblasti architektonického modelu, následné posouzení je již otázkou chvíle, a to především díky uchování všech statických informací.

Archicad s každou verzí a aktualizací přichází s novinkami v tomto procesu výměny, aby nedocházelo ke zbytečnému zániku či ztrátě dat. Především se jedná o uchování informací o podporách, 1D a 2D vazbách, ale také o zatížení a kombinacích s nimi spojených. Novinkou poslední verze Archicadu 26 je možnost uchovávat a generovat užitná zatížení na základě kategorií provozů dle Eurokódu nebo korektně převádět složité, multi-segmentové trámy a sloupy.

STRUCTURAL ANALYSIS FORMAT (SAF) – jednoduchá digitální komunikace mezi statiky a nejen jimi

SAF byl definován na základě iniciativy vzniknuvší v rámci skupiny Nemetschek Group. Cílem bylo zlepšit komunikaci mezi statiky, a to na základě otevřeného datového formátu ve struktuře Excelu. Hlavním cílem bylo to, aby se SAF dokumentem šlo pracovat bez speciálních „počítačových“ znalostí. Aktuálně je SAF iniciativa řízena společností Scia. Ta také nabízí softwarovým vývojářům open source sadu pro vývoj (SDK) pro implementaci SAF do jejich řešení. Jedná se o otevřené a bezplatné řešení, které je dále rozvíjeno na základě podnětů a zpětné vazby uživatelů.

Foto: Novinkou Archicadu 26 je usnadnění práce se zatížením, trámy a sloupy

Standardem pro sdílení dat v rámci BIM projektování je IFC. Formát je primárně určen k přenosu nejen geometrie 3D (konstrukčního) modelu, ale hlavně informací definujících a popisujících jednotlivé konstrukce. Cílem není řešit model výpočtový ani zatížení. Naopak SAF byl vyvinut právě se zaměřením na tuto problematiku. Výměnu výpočtových modelů mezi různými softwary, ale také usnadnit případné vytváření nebo úpravu těchto modelů. Příkladem aplikací pracujících s formátem SAF je SCIA AutoConverter, která automatizuje převod 3D modelu konstrukce z libovolného CAD/BIMprogramu na přesný analytický model. Podrobný popis SAF je k dispozici online: https://www.saf.guide.

Klíčová slova:

Cegra BIM statika SAF

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři