Technologie / produkty

Levná, rychlá a úsporná dřevostavba zdravotního střediska v Mníšku u Liberce s materiály FERMACELL

V dubnu letošního roku vydal odbor výstavby a územní správy Městského úřadu v Chrastavě na Liberecku rozhodnutí o umístění stavby nového Zdravotního střediska v obci Mníšek.

EARCH.CZ , 2. 11. 2012

V květnu zahájil generální dodavatel stavby stavební práce a v první polovině července se už do nového střediska na ulici Dětská u hasičské zbrojnice v Mníšku stěhovaly ordinace obvodního, dětského a zubního lékaře. Na obvodovém plášti, stěnách a příčkách dřevostavby jsou použity sádrovláknité desky FERMACELL a FERMACELL Vapor.

Investorem projektu byl Mikroregion Jizerské podhůří, který využil i dotace z evropských strukturálních fondů. Jizerské podhůří je dobrovolný svazek obcí v okresu Liberec, jeho sídlem je Chrastava a jeho cílem je vzájemná spolupráce a koordinace činností v oblasti rozvoje regionu. Sdružuje celkem tři obce – Oldřichov v Hájích, Nová Ves a Mníšek - a byl založen v roce 1999. Generálním dodavatelem stavby byla firmy SyBan s.r.o. Liberec, projektantem byl Projektový atelier David s.r.o. Ing.arch. Ladislava Davida z Liberce. Montáž desek FERMACELL zajišťoval Fermacell Expert – Jaromír Fuchs z Liberce. Rozpočtové náklady zdravotního střediska dosáhly výše 5,4 mil. Kč (bez DPH).

Nové zdravotní středisko v obci Mníšek je hmotově jednoduchý jednopodlažní objekt na obdélníkovém půdoryse (poměr stran 1:2) a s pultovou střechou s malým spádem. Dům zapadá do nízkopodlažní zástavby obce a vhodně doplňuje a přitom neruší okolní zástavbu centra obce Mníšek. Rozměry objektu jsou 10,83 x 21,48 metrů a výška nepřesahuje 4,2 m. Dispozičně je dům navržen tak, aby vyhovoval a odpovídal provozu místního zdravotního střediska, kde se nachází obvodní a dětský lékař spolu s ordinací zubaře. Nejedná se o celotýdenní a celodenní provoz, ale o provoz, kde jednotlivý lékaři dojíždějí v rámci předem určených ordinačních hodin.

Za vstupními dveřmi střediska je umístěna vstupní hala, v níž se po levé straně nachází blok s technickými místnostmi (odpadky, úklid, technická místnost) a se zázemím pro zaměstnance (denní místnost, sociální zázemí, šatna). Ve střední části objektu je navrženo sociální zázemí pro pacienty spolu se skladem. Ze vstupní haly se vstupuje do jednotlivých samostatných čekáren, odkud je dále vstup do jednotlivých ordinací. Zařízení a dispoziční řešení ordinací bylo před zahájením výstavby projednáno s jednotlivými lékaři.

Středisko je navrženo jako dřevostavba na bázi lehkého skeletového systému. Všechny obalové konstrukce jsou navrženy se zvýšenými hodnotami tepelného odporu tak, aby se blížily pasivnímu standardu. Objekt je založen na železobetonové desce s obvodovými pasy. Obvodové stěny jsou tvořeny dřevěnými sloupky 60/160 mm a parobrzdnou sádrovláknitou deskou FERMACELL Vapor. Jsou opatřené vnitřní instalační předstěnou na vodorovném dřevěném roštu. Nosné a ztužující vnitřní stěny tl. 185 mm jsou tvořeny sloupky 60/160 mm a sádrovláknitými deskami FERMACELL 12,5mm a jsou vyplněny protihlukovou minerální izolací. Vnitřní příčky tl. 125 mm jsou tvořeny dřevěnými sloupky 60/100 mm a sádrovláknitými deskami FERMACELL 12,5mm a jsou také vyplněny minerální izolací. Pultová střecha se sklonem 5° je nesena lepenými „I“ nosníky z dřevěných hranolů, na nichž je umístěno prkenné bednění a falcovaná plechová krytina. Fasáda je řešena jako kombinace svislého palubkového modřínového obkladu a plechového obkladu, modřínový obklad tvoří většinu fasádní plochy. Okna a dveře jsou hliníková s trojsklem s rámy opatřenými tmavě šedým nátěrem, vnitřní dveře jsou dřevěné s rámovou zárubní.

Zdravotní středisko bude vytápěno a ohřev vody bude zajištěn kotlem na dřevo, vytápění vyžaduje kotel s výkonem 26kW a jedná se tak o malý zdroj, který je povolován obcí a nevyžaduje posouzení z hlediska znečišťování ovzduší. U střediska podél stávající opěrné stěny bude zřízena zásoba dřeva pro spalování. Veškeré technické aspekty (komínové těleso, napojení kotle na otopnou soustavu a na ohřev TV) jsou upraveny tak, aby umožnili provoz kotle na dřevo a současně umožňovali snadnou přeměnu na navržený a plánovaný plynový kondenzační kotel.

Článek vznikl za podpory společnosti Fermacell.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři