Události /

Konference "O městských architektech"

Konference pořádaná pod záštitou ministra pro místní rozvoj Ing.Kamila Jankovského a Společností Petra Parléře, o. p.s., ve spolupráci s městem Cheb a Krajským muzeem Cheb.

Společnost Petra Parléře, o. p. s. , 11. 4. 2013

"Město není film, přesto tu existuje řada paralel. Jeho výsledný obraz je také souhrnem jednotlivých, často nesourodých výkonů. Zdá se, že i zde by osobnost jejich koordinátora a angažovaného garanta mohla přispět ke kvalitnějšímu městskému prostředí,“ říká architekt Jaroslav Wertig. Příkladů z historie i současnosti je celá řada. Je tu však jeden zásadní problém. Má-li být jeden člověk zodpovědný za obraz města, musí mít k tomu odpovídající pravomoci. A pak jsou zde některé znepokojivé otázky.

 

Jak se s pluralitním a liberálním společenským modelem snoubí idea městského architekta?

Má v tomto společenském modelu místo vůle individuálního autokrata – režiséra města?

Anebo se máme smířit s tím, že obraz soudobého města bude pouhou výslednicí množících se restrikcí a bující byrokracie?

Kdo by měl být městským architektem? Co by měl určitě znát a co by měl umět?Jak ho vybírat?

Za co by měl být městský architekt zodpovědný a jaké by měl mít pravomoci? A mělo by město takovou funkci vůbec zřizovat?

 

O těchto otázkách a řadě dalších by měla jednat připravovaná konference, na které vystoupí architekti a představitelé obcí a měst. Konference se bude zabývat i právními aspekty této, v dnešní době významné a potřebné profese. Součástí konference bude panelová diskuse o případném založení společnosti, která by se problematikou profese městských architektů zabývala.

//-->

//-->

 

PŘIHLÁŠKY

Vyplněný a podepsaný formulář přihlášky, který najdete na webových stránkách www.cenapp.cz, zašlete buď naskenovaný e-mailem na info@cenapp.cz nebo poštou na adresu Společnosti Petra Parléře, Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6.

CENA

Pro přihlášené do 10. 5. 2013 bude fakturován konferenční poplatek 1 750Kč + DPH, který zahrnuje konferenční servis, stravování v průběhu konference a podkladové materiály. Pro přihlášené po tomto datu platí konferenční poplatek ve výši 2 000Kč + DPH.

UBYTOVÁNÍ

Na objednávku můžeme ve spolupráci s městem Cheb zajistit ubytování, které hradí účastník.

SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE, o.p. s.

Svojí činností přispívá k obnově a rozvoji sídelních struktur. Organizuje architektonické soutěže na zakázku měst a obcí, poskytuje odborné poradenství při zpracování soutěžních zadání, zpracovává rozvojové strategie. Pořádá odborné konference, semináře a specializované vzdělávací projekty. Věnuje se otázkám propagace regionů, měst a obcí, je zakladatelem prestižní urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře.

MĚSTO CHEB

Cheb je společenským, kulturním a hospodářským centrem západu Čech. První písemná zmínka o Chebu pochází z roku 1061. Cheb byl díky své poloze na česko-německém pomezí vyhledávaným městem pro různá politická jednání i významné obchodní schůzky. Do dějin Cheb vstoupil především jako místo, kde byl roku 1634 zavražděn velkovévoda Albrecht z Valdštejna. Město má 32 764 obyvatel. Je nejen obdivuhodným historickým skvostem, ale také pulzujícím moderním městem s okolní zachovalou přírodou. Je hospodářským střediskem s rodící se průmyslovou zónou, významnou dopravní křižovatkou a vstupní branou do světoznámého lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary – Mariánské Lázně – Františkovy Lázně. Pro svoji stavební a architektonickou jedinečnost byl Cheb v roce 1981 prohlášen městskou památkovou rezervací.

KONTAKT

Společnost Petra Parléře, o. p.s., Mlýnská 60/2 160 00 Praha 6, tel.: +420 220 380 411, fax: + 420 220 390 354, e-mail: info@cenapp.cz; www.cenapp.cz

PhDr.Marta El Bournová, tel.: +420 724 085 334, e-mail: marta.elb@cenapp.cz

Klíčová slova:

konference město Cheb

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři