Události /

Probíhá přihlašování na listopadové semináře Beton University

Zajímáte se o beton? Chcete se dozvědět, jak beton ošetřovat a zkoušet? Sháníte nové informace o materiálech používaných pro bytovou a občanskou výstavbu? Právě pro Vás jsou připraveny semináře v 6. ročníku vzdělávacího projektu Beton University, které pořádá skupina Českomoravský beton.

EARCH.CZ , 29. 10. 2015

ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

5. 11. 2015 - BRNO19. 11. 2015 - PLZEŇ

Seminář zahrnuje přehled nových výrobkových standardů a zkušebních postupů pro beton a další produkty, vyráběné v centrálních výrobnách, včetně nové normy ČSN EN 206. Zároveň poskytuje informace o změnách oproti dosavadním platným standardům a předpisům. Součástí je rovněž přehled postupů pro prokazování shody výrobků dle zákona 22/1997 Sb. a platných nařízení vlády. Seminář pořádá společnost Českomoravský beton ve spolupráci s Českou Betonářskou společností ČSSI (ČBS) a Svazem výrobců betonu (SVB).

Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu

26. 11. 2015 - PRAHA

Seminář zahrnuje přehled a specifikaci betonů a dalších produktů pro bytovou a občanskou výstavbu. Součástí je technologie betonů pro architektonické účely – barevné a tvarované betony. Zaměřuje se na využití litých potěrů pro provádění podlahových konstrukcí. Podrobněji seznamuje účastníky s technologií výstavby ztraceného bednění včetně betonů pro tyto systémy. Dále se zabývá problematikou konstrukcí z vápenopískových cihel.

Moderní trendy v betonu III. - Provádění betonových konstrukcí

12. 11. 2015 - HUMPOLEC

Třetí tematický seminář z cyklu Moderní trendy v betonu zahrnuje všechny fáze procesu provádění betonových konstrukcí, které mají vliv na výslednou kvalitu díla. Od správné volby betonu ve fázi projektu přes jeho specifikaci v dodavatelské smlouvě, výrobu, dopravu, uložení a ošetřování v konstrukci. Dále se zabývá problematikou zjišťování kvality betonu v konstrukci nedestruktivními metodami a alternativami následných oprav.

Semináře Beton University jsou určeny především architektům, projektantům, zástupcům stavebních firem, investorům, stavebním dozorům a dále studentům, pedagogům a další široké odborné veřejnosti. Tento vzdělávací projekt je zařazen do akreditovaného programu v rámci celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA. I proto jsou semináře Beton University již tradičním místem setkávání odborníků a profesionálů z oboru.

Přihlášení na semináře probíhá online na stránkách www.betonuniversity.cz.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 29. 10. 2015
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři