Události / architektonické soutěže

Statutární město Děčín vyhlásilo soutěž o návrh

Statutární město Děčín vyhlásilo dne 5. 3. 2013 veřejnou soutěž o návrh řešení obnovy historické části Podmokel.

EARCH.CZ , 26. 3. 2013

Cílem soutěže je nalezení nové podoby významných veřejných prostorů centra města slučující lépe, nežli je tomu dnes, charakter historické zástavby se současnými kulturním, společenskými a komerčními aktivitami a vytvoření odpovídajícího pobytového a krátkodobě rekreačního místa.

Soutěž je vyhlášena ve Věstníku veřejných zakázek http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ (dříve Informační systém uveřejňování veřejných zakázek www.isvzus.cz), v celostátním denním tisku, na internetových stránkách České komory architektů (http://www.cka.cz), na internetových stránkách zadavatele statutárního města Děčín a na internetových stránkách www.archiweb.cz a www.earchitekt.cz.

Písemné dotazy mohou být pokládány nejpozději do 18.3.2013 do 16.00 hodin. Poslední možnost pro položení dotazu bude při setkání s porotou dne 19.3.2013 od 13.00 – 14.00 hodin. Místo konání setkání vyhlašovatel soutěže včas upřesní.

Soutěžní návrhy budou uchazeči odevzdávat osobně nebo kurýrem proti písemnému potvrzení, sekretáři soutěže, Ing. Věře Havlové, a to kterýkoli pracovní den v týdnu v době mezi 8 hod. až 13 hod. a v poslední den lhůty - 14. 5. 2013 od 8:00 hod. do 12:00 hod. na adresu: Magistrát města Děčín – odbor rozvoje, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly.

Datum zasedání soutěžní poroty k hodnocení soutěžních návrhů proběhne ve dnech 20. - 21. 5. 2013.

Bližší informace viz soutěžní podmínky http://www.mmdecin.cz/soutez-podmokly/.

Klíčová slova:

Děčín soutěž urbanismus

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři