Události / architektonické soutěže

Studentská soutěž Můj rodinný dům: o vítězích rozhodnuto!

V rámci Stavebních veletrhů Brno byly i letos vyhlášeny výsledky studentské soutěže Můj rodinný dům. Již čtvrtý ročník soutěže pro studenty středních odborných škol, kteří se připravují na povolání architekta či projektanta, organizovala společnost Schiedel, s.r.o. a Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s.r.o.

EARCH.CZ , 22. 4. 2011

Výsledky studentské soutěže Můj rodinný dům byly i letos vyhlášeny v rámci Stavebních veletrhů Brno. Letošní čtvrtý ročník soutěže pro studenty středních odborných škol, kteří se připravují na povolání architekta či projektanta, organizovala společnost Schiedel, s.r.o. a Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s.r.o.

Letošní ročník se jako obvykle setkal s mimořádným zájmem studentů. Do celonárodního kola bylo přihlášeno celkem 45 projektů z 11 středních odborných škol. Vítězné práce vybírala nezávislá odborná porota ve složení: Ing. Vojtěch Policar, ředitel společnosti Schiedel, Ing. Tomáš Lejsek, ředitel firmy Cegra, Ing. Lubomír Martiník, z katedry Prostředí staveb a TZB, Vysoké školy Báňské-Technické Univerzity Ostrava, a Ing. arch. Petr Vaněk, architekt a šéfredaktor portálu EARCH.cz.

Zadání soutěže

Studenti měli za úkol vymyslet a zpracovat návrh moderně řešené stavby rodinného domu, která by svým obyvatelům nabízela kromě architektonických a estetických kvalit také jedinečný tepelný komfort pomocí optimálního řešení vytápění a odvětrávání. Odborná porota hodnotila nejen projektový návrh topné soustavy, její nezávislost na omezených zdrojích energie a výběr odpovídajícího komínového systému, ale také konkrétní řešení spalinových cest spolu s nastavením GDL knihoven nebo efektivní využití programu ArchiCad. Pozornost poroty se samozřejmě soustředila i na úroveň architektonického řešení rodinného domu, včetně jeho propojení s interiérovou dispozicí návrhu.

Vítězné návrhy

 

1.místo Adam Bednařík | SPŠ Zlín

První místo a finanční odměnu 15 tisíc korun vybojoval se svou koncepcí individuálního bydlení Adam Bednařík ze SPŠ Zlín. Porota ocenila moderní návrh, který svou tvarovou rafinovaností dispozičního řešení propisuje exteriérové prvky do interiéru a z návrhu tak činí plně funkční promyšlenou stavbu rodinného domu. Vítěz si velmi dobře poradil s regulací přirozeného osvětlení a pro svůj projekt nízkoenergetického domu zvolil vhodně nadimenzovaný komínový systém Schiedel Absolut, který efektivně řeší přívod spalovacího vzduchu víceúčelovou šachtou.

Foto: eArch

 

2.místo Filip Kačmář | SPŠ Zlín

Druhé místo a částku 9 tisíc korun si odnesl Filip Kačmář, taktéž ze SPŠ Zlín. Jeho výrazné pojetí fasádních vertikálních pásů silně ovlivňuje celkový koncept stavby. Porotu zaujal autorův realismus návrhu rodinného domu, který by svým hmotovým a barevným řešením ve stávající zástavbě jistě vynikal. Autor výborně pracoval s poměrně malou dispozicí domu, do kterého kompaktně a účelně zakomponoval komínový systém Schiedel Kerastar, který příznivě doplňuje architektonický vzhled domu.

Foto: eArch

 

3.místo Ondřej Broukal | SPŠ Tábor

Na třetím místě se umístil Ondřej Broukal ze SPŠ Tábor, který obdržel odměnu 6 tisíc korun. Tento možná až tendenční návrh prokazuje svou odvahu v materiálovém a barevně vkusném řešení. Systém vytápění je rozsáhlejší než u většiny hodnocených projektů. Optimálně navržená spalinová cesta, zpracovaná pomocí systému řízeného větrání Schiedel AERA, zajišťuje vysoký komfort bydlení, který porotu přesvědčil o kvalitě projektu.

Foto: eArch

 

Zvláštní cena Vojtěch Slavík, Radek Novotný, Tomáš Sádovský | SPŠ Hradec Králové

Porotu v letošním roce zaujal i nekonvenční projekt studentů Vojtěcha Slavíka, Radka Novotného a Tomáše Sádovského ze SPŠ Hradec Králové. Autorskému týmu se rozhodla udělit zvláštní cenu za vizionářský přístup k moderní bytové architektuře. Porotci připustili, že technické řešení vybraného projektu je v současné době těžko realizovatelné, nabízí však náměty pro další rozpracování.

 

Foto: eArch

 

Stručné hodnocení celé soutěže

Porota se ve svém závěrečném hodnocení shodla, že si mimořádnou pozornost a ocenění zaslouží všichni účastníci soutěže. Soutěž jako taková je užitečným zdrojem informací a každým rokem poodkrývá nové talenty mezi mladými studenty. Shromážděné práce nabízejí mnoho pozoruhodných řešení, i když rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi prací byly i letos značné. Do užšího kola postoupilo jen 15 architektonicky nejzajímavějších prací.

Odborná porota se na třech vítězných projektech shodla jednomyslně. Oceněné práce vypovídají o tvůrčím rozhledu autorů, jejich jasné vizi, ale i technických dovednostech. Každý ze tří finalistů vykročil ve svých návrzích jiným směrem, úroveň grafické prezentace byla ovšem velmi vyrovnaná. Porota tak strávila dlouhé hodiny diskuzí nad konečným pořadím na stupních vítězů. „Velice oceňuji přístup a píli studentů odborných středních škol i jejich vedoucích. Každý z těchto projektů má myšlenku a zároveň prostorovou reálnost návrhu, kterou mnohdy postrádám v návrzích u vysokoškolských studentů. Vybrané projekty o mnoho překračují běžné standardy návrhů obvyklých na tomto typu škol,“ dodává jeden z porotců Ing. Lubomír Martiník z Vysoké Školy Báňské – Technické Univerzity Ostrava.

Co o soutěži řekli sami soutěžící

Jak studenti hodnotí přístup organizující společnosti Schiedel, s.r.o., a co jim samotná účast v soutěži přinesla?

„Chtěl jsem si zkusit navrhnout dům, který by splňoval všechna kritéria moderních staveb, včetně řešení vytápění, které by odpovídalo dnešním technologickým pokrokům. Podpora ze strany vyhlašovatele, společnosti Schiedel, byla perfektní. Každý můj dotaz byl zodpovězen téměř okamžitě. Díky této soutěži jsem pochopil problematiku současných trendů ve vytápění objektů a následného odvodu spalin od spotřebičů. Tyto věci spolu úzce souvisí a je dobré o nich něco vědět i na střední škole,“ říká jeden ze zúčastněných, Marek Lokvenc ze SPŠ Náchod.

„Soutěž jsem si vybral, jelikož se mi hodila k mému projektu rodinného domu, kde jsem s využitím komínu Schiedel počítal již předem a také kvůli zajímavým cenám pro vítěze,“ říká další zúčastněný, Jiří Suchý ze SŠS Jihlava. „Soutěž mi osobně přinesla rozšíření znalostí o problematice vytápění, větrání a oslunění. Dále poznání produktů firmy Schiedel a zlepšení grafických schopností v různých grafických programech,“ dodává.

 

Soutěžící Luděk Šimoník ze SPŠ Zlín se k soutěži vyjadřuje: „Učitelé nám dávají velký prostor v hodinách Konstrukčního cvičení na přípravu těchto unikátních projektů. Vzhledem k podpoře a operativnímu přístupu jak právě ze strany učitelů, tak i ze strany pořadatele soutěže, jsem neváhal a do soutěže se přihlásil. Účast v soutěži mi umožnila získat zkušenost při reálné práci v architektonické kanceláři, na kterou bych si jinak musel počkat až po ukončení studia.“

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři