Události /

Začíná podzimní přednáškový cyklus o průmyslové architektuře v Plzni

Na přelomu léta a podzimu bude v kavárně kreativní zóny DEPO2015 v Plzni zahájena další z již tradičních sérií přednášek a diskuzí. Tentokrát spolek Pěstuj prostor zvolil téma industriální architektury a konverzí průmyslových staveb. Ve středu 21. září 2016 od 18:30 hod. se mohou příznivci architektury v rámci prvního dílu cyklu POST—INDUSTRIÁL vypravit po proudu Radbuzy. Právě na březích této řeky vzniklo několik areálů, které se staly důležitou součástí města a jejichž role se v nedávné době začala výrazně proměňovat.

EARCH.CZ , 20. 9. 2016

Post—industriál: Po proudu Radbuzy

Kdy: 21. září 2016 od 18:30 hKde: Kavárna v DEPO 2015, Presslova 14, Plzeň

Facebook události.Vstupné na akci seženete zde či zde, stojí 50 Kč.

Jak městský památkář nahlíží na historii, současnost a budoucnost areálů DEPO2015 a Papírny? Jakými změnami prošlo DEPO2015 od podzimu 2014 doposud a co dalšího je čeká? Kdo zažehl jiskru proměny Papírny a jakou má střednědobou vizi? Jak se k transformaci Papírny staví majitel areálu? A jakou roli hraje průmyslová tradice města a industriální území v připravovaném strategickém plánu města Plzně? Tyto otázky budou sloužit jako odrazový můstek jak pro prezentace pěti hostů, tak pro následnou diskusi.

Jako první promluví Karel Zoch z Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně. Představí historii, současnost a budoucnost areálu Papírny a DEPO 2015, a to se zřetelem k historické a architektonické hodnotě výrobních objektů i památkové ochraně vybraných budov. Zmíní také svoji snahu o zachování Piettovy vily a do diskuse vnese téma vhodného využití továrního komplexu při zachování jeho památkových hodnot.

Jiří Suchánek, ředitel Plzně 2015, která se stará o kulturní náplň a provoz kreativní zóny DEPO2015, poté připomene změny, které se v bývalém dopravním depu od podzimu 2014 do současnosti odehrály a které ho ještě v blízké době čekají. Upozorní, že smyslem realizovaných zásahů nebylo transformovat prostor do galerijní podoby, ale zajistit bezpečnost návštěvníků, vytvořit pro ně hygienické zázemí a zajistit vytápění dílčích částí souboru staveb. Bude hovořit také o dosavadních zkušenostech s provozem a předestře i vizi budoucnosti celého areálu.

Jaroslav Jiřička, předseda představenstva společnosti KRPA Investment, pak představí postupnou transformaci Papírny, aktuální situaci areálu i střednědobou vizi z pohledu majitele. Součástí této vize je bezpochyby i Domov seniorů Anavita, který poskytuje péči například pacientům s Alzheimerovou chorobou a jeho vybudování doprovázela veřejná diskuse o jeho umístění, architektonické hodnotě i úpravách veřejného prostranství.

Jaroslav Bláha, jednatel kreativního Studia Petrohrad, předseda občanského sdružení Pap–rna a místopředseda občanského sdružení Pilsen Live, následně promluví o historii těchto iniciativ a jejich snahu o animaci změn v areálu Papírny a o vytvoření skutečně fungujícího mezioborového prostoru, jenž nabídne umělcům i návštěvníkům kvalitní program i odpovídající zázemí.

Irena Langová, architektka z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, na závěr nahlédne téma industriálu v širších souvislostech připravované strategie města Plzně, když představí závěry analýzy týkající se právě průmyslové tradice města. Současnou i budoucí roli průmyslových areálů ve městě také zasadí do textu nového územního plánu Plzně. Větší část prezentace nicméně věnuje prezentaci vývoje pohledu města na areál dnešní zóny DEPO2015 a jeho blízké okolí.

Vstupné na akci je 50,- Kč, vstupenky bude možné zakoupit také na webech Plzeňské vstupenky a Goout.cz. Další přednáška a diskuze z cyklu POST—INDUSTRIÁL s názvem Škodovy závody stále živé se bude konat ve středu 5. 10. 2015 od 18:30 hod. v multifunkčním sále Techmania Science Center v Plzni.

Více informací zde.

Sérií čtyř přednášek a diskuzí chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o současnou architekturu a prostředí města. Cyklus připravují plzeňští architekti Petr Klíma a Šárka Lorencová ve spolupráci s dalšími členy spolku Pěstuj prostor a s podporou Ministerstva kultury ČR a města Plzně.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 20. 9. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři