Inteligentní budovy 2014

Datum konání: 23.04.2014, 10:00

Čtvrtek, 10. Duben 2014 - 14:18
| Napsal:

11. ročník tradiční odborné konference pořádané nakladatelstvím Sdělovací technika se koná 23. dubna 2014 na Výstavišti Brno.

Inteligentní budovy 2014

Odborná konference zaměřená na integraci nových koncepcí energetického managementu umožňujícího vytvoření ekosystému zelené energie pro udržitelný rozvoj chytrých aglomerací. Nedílnou součástí problematiky inteligentních budov jsou technologie inteligentní elektroinstalace a měření spotřeby, zabezpečovací systémy majetku i osob a automatizační procesy v moderní soukromé i investiční výstavbě, komerčních i průmyslových budovách, zdravotnických zařízeních, obchodních domech i hotelových komplexech.

Koncepce inteligentních budov překračují rámec tradičního stavebního inženýrství a architektury. Využívají nových metodických přístupů a nástrojů, inteligentních materiálů i systémů a spojují tak praktická řešení s filosofickými a sociologickými úvahami.

Hlavní témata konference:

- inteligentní budovy a energetické sítě Smart Grid
- inteligentní budovy, fenomén Smart City a udržitelný rozvoj
- IP a automatizace služeb v budovách
- systémové elektroinstalace a sběrnice
- systémy řízení vytápění a osvětlení
- zabezpečovací zařízení a CCTV
- kybernetická bezpečnost a komunikace mezi systémy
- multimediální a zábavní systémy a Smart TV

Konference se uskuteční ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj, která je součástí World Business Council for Sustainable Development, s Veletrhy Brno a.s, ČVUT Praha, VUT Brno, Českomoravskou elektrotechnickou asociací ELA, ICT Unií a Českým svazem stavebních inženýrů.

Navazuje na úspěšné konference pořádané nakladatelstvím Sdělovací technika.

Prezentaci z předchozího ročníku můžete shlédnout zde

Přední české odborné nakladatelství Sdělovací technika, spol. s r. o., na českém trhu působí od roku 1995. V současné době nabízí odborný měsíčník Sdělovací technika se specializovanými tematickými přílohami a působí jako pořadatel odborných konferencí a výstav, panelových diskuzí a odborných seminářů.

P R O G R A M:

10:30 registrace účastníků
11:00 Úvodní slovo - RNDr. Petr Beneš, Sdělovací technika
11:10 zástupce České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj
11:30 O sítích, nikoliv však rybářských aneb inteligentní obec - Ing. Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí
11:45 Bezdrátová elektroinstalace xComfort pro chytré domy se neobejde bez Smart Manageru - Ing. Jaromír Pávek, Eaton Elektrotechnika
12:15 Foxtrot v inteligentním domě očima stavaře - Ing. Jaromír Klaban, Tecomat
12:45 přestávka na občerstvení
13:00 Smart řízení - inteligentní regulace spotřeby a výrovy elektřiny - Ing. Radek Němec, Nano Energies Trade
13:30 RNDr. Jana Ryšlinková CSc., Nupharo Park
14:00 Návratnost investice energetického systému rodinného domu - Ing. Milan Hošek, ActivHouse