Výstava fotografa Filipa Šlapala připomíná stoleté výročí založení Bauhausu

Datum konání: 06.03.2019 (Celý den) - 14.04.2019 (Celý den)

Úterý, 12. Březen 2019 - 0:12
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Stoleté výročí založení Bauhausu ve Výmaru připomene výstava snímků kultovních staveb renomovaného fotografa architektury Filipa Šlapala. Výstavu doprovodí rovněž unikátní dobové filmy a dokumenty, připraven je také cyklus přednášek českých i slovenských historiků architektury a designu, které zprostředkují návštěvníkům specifika a odkaz této výjimečné instituce. Výstava potrvá do 14. dubna, doprovodný program je zdarma.

Výstava Bauhaus v Galerii Jaroslava Fragnera, Filip Šlapal © Filip Šlapal
Fotoalbum: 

Bauhaus, uměleckou a řemeslnou školu založenou v roce 1919 ve Výmaru, provázelo v průběhu její nepříliš dlouhé existence mnoho překážek (daných politicko-společenskou situací), nucené stěhování do Desavy a posléze do Berlína a nakonec uzavření v roce 1933. V jejím vedení se vystřídali významní architekti Walter Gropius, Hannes Meyer a Ludwig Mies van der Rohe (autor Tugendhatovy vily v Brně) a působila zde řada silných osobností.

Avantgardní umění, individualistické přístupy v soudobých pedagogických reformách, snaha o opětovné přiblížení a propojení umělecké tvorby s řemeslnou výrobou (název Bauhaus odkazoval na esteticky dokonalou středověkou katedrálu vnímanou jako celek propojující díla architektů, kameníků a sochařů v jedné huti – Bauhütte), později zdůrazňovaný zejména průmyslový design a standardizace v architektuře, novátorské rozšíření výuky o vědecké přístupy a výzkumy (optimalizace stavění a bydlení) a výrazné osobnosti (Johannes Itten, Paul Klee, Theo van Doesburg, Wassily Kandinsky, Marcel Breuer, László Moholy-Nagy ad.) představují v moderních dějinách umění, architektury a designu zásadní mezník.

Po patnáct let znamenal Bauhaus inspirativní prostředí, v němž se potkaly zajímavé postavy evropského umění, které v následujících letech rozvíjely různé minimalizující přístupy ve všech odvětvích umění a designu – architektuře, nábytku, návrzích textilií, fotografii, grafickém designu, scénografii ad. V Bauhausu vznikl trubkový nábytek, který dosud používáme, grafický styl, k němuž se vracíme. Je spojen s funkcionalistickou architekturou, „chytrým“ navrhováním dispozice bytu a vybavení místností, praktickým a lapidárním designem, avantgardní fotografií, … Bauhaus ovlivnil nejen tzv. vysoké umění, ale především každodenní život a předměty denní potřeby. Krédem Bauhausu bylo navrhnout design dostupný a soudobý.

Filip Šlapal patří v oblasti fotografie architektury v našem prostředí řadu let k nejvýznamnějším autorům. Spolupracuje s ním většina českých renomovaných ateliérů, jejichž stavby jsou prezentovány Šlapalovými fotografiemi na výstavách, publikacích i v mezinárodních médiích. S Galerií Jaroslava Fragnera spolupracoval na výstavách a publikacích Věra a Vladimír Machoninovi a Artscape Norway.

Výstava je doplněna několika dokumenty – záznamem z 20. let (nová výstavba ve Frakfurtu nad Mohanem), rekonstrukcemi tanečních představení Bauhausu (Kurt Schmidt, Wassily Kandinsky, Oskar Schlemmer), filmem o Bauhausu obsahující rozhovory s devíti absolventy školy a dokument o historii domu Tugendhat vznikající v průběhu rekonstrukce v letech 2010–2012. Filmy laskavě poskytl Goethe institut Praha.

Významnou součástí výstavy bude cyklus přednášek českých a slovenských historiků architektury a designu, ale rovněž estetiků a politologů. Přednášky se uskuteční přímo v galerii a budou zdarma.

12. března / Ženský element a Bauhaus / Markéta Svobodová

Přednáška bude věnována ženám, které ovlivnily chod Bauhausu – aktivně se podílely na výběru pedagogů nebo na formování samotných výukových systémů jako například Alma Mahlerová, Gertruda Grunowová či zajišťovaly propagaci školy (fotografka Lucia Moholy). V druhé části se přednášející zaměří na úspěšné absolventky školy (Gunta Stölzlová, Otti Bergerová ad.) a studentky, které na Bauhaus přicházely z bývalého Československa. V neposlední řadě budou představeny i ženy stojící za propagací této školy nebo jejich výrobků v Československu.

28. března / Architektonické ozvěny Bauhaus a jeho odkaz / Vladimír Šlapeta

Architekti Bauhausu a jejich méně známé či neznámé realizace v Evropě i USA.

2. dubna / Zahraniční studenti Bauhausu v meziválečném Československu / Markéta Svobodová

V meziválečném Československu působila řada absolventů Bauhausu, kteří zde přišli za prací nejprve z ekonomických a později i z politických a rasových důvodů. Přednáška bude věnována známějším výtvarníkům, jako byli designérka a architektka Friedl Dickerová či grafik a fotograf Werner David Feist, ale i těm méně známým a jejich aktivitám a pracovním kontaktům v první československé republice.

3. dubna / Bauhaus: kultura a politika / moderovaná debata

připraveno v rámci přednáškového cyklu Estetika prostoru, prostor estetiky spolkem Katharsis a ve spolupráci s politologickým spolkem Polis

9. dubna / Vliv a odkaz Bauhausu / moderovaná debata

Petr KratochvílMarkéta Svobodová (ÚDU AV ČR Praha), Vladimír Šlapeta (FA ČVUT Praha), Jindřich Vybíral (UMPRUM Praha), Maroš Schmidt (Slovenské múzeum dizajnu Bratislava), Klára Prešnajderová (Slovenské múzeum dizajnu)