AC-CA - Architecture School Tower - čestné uznání 2

Úterý, 25. Březen 2014 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

V dalším oceněném projektu mezinárodní ideové soutěže organizace AC-CA se můžete seznámit s návrhem francouzského ateliéru. Ve svém projektu budovy složené z posunutých hliněných kvádrů se snaží o dosažení souladu tradice a moderny a o zohlednění lidského měřítka.

The Shift - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Atelier du Pont - Francie - vizualizace exteriéru
Fotoalbum: 
The Shift - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Atelier du Pont - Francie - vizualizace exteriéru
The Shift - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Atelier du Pont - Francie - vizualizace exteriéru
The Shift - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Atelier du Pont - Francie - vizualizace exteriéru
The Shift - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Atelier du Pont - Francie - vizualizace interiéru
The Shift - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Atelier du Pont - Francie - vizualizace interiéru
The Shift - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Atelier du Pont - Francie - vizualizace interiéru
The Shift - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Atelier du Pont - Francie - půdorysy
The Shift - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Atelier du Pont - Francie - řez
The Shift - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Atelier du Pont - Francie - funkční schéma
The Shift - Architecture school tower - Dubai - soutěž AC-CA - čestné uznání - Atelier du Pont - Francie - funkční schéma
Katalogový list: 
Ateliér ATELIER DU PONT
Světadíl Asie
Země Spojené arabské emiráty
Město Dubaj
Datum projektu 2014

The Shift (posun)

Účastníci soutěže nazvali svůj objekt The Shift (Posun). Věž je nejvyšší hliněnou architektonickou konstrukcí na světě. Na místní i mezinárodní úrovni se na budově školy odráží vliv celosvětových trendů spolu s místním klimatem a vlivem základních principů designu.

Studenti začínají se svým programem nahoře na vrcholu stavby, kde mohou osvobodit svou mysl od reality města pod sebou a pochopit okolní prostor jako celek, a končí v nejnižších podlažích, kde sdílí místnosti s profesionálními architekty.

Studentský život se odehrává v několika jednoduchých prostorových jednotkách chráněných před sluncem, větrem a pískem mohutnou fasádou tvořenou z hlíny. Jednotlivé buňky jsou navzájem posunuté – odtud název – posun (The Shift), aby se přirozené světlo dostalo až do patií uvnitř budovy, kde otevřené vzduchové „nádrže“ regulují atmosféru ochlazováním vzduchu a ovlivňováním vlhkosti. Začlenění stavby architektonické školy do panoramatu města respektuje urbanistické schéma města a jeho ambice vybudovat futuristickou metropoli. Projekt nabízí senzační podívanou při hře s vyosenými otvory, vytvořenými se záměrem upozornit na prázdná místa v architektuře s tím, že nabízí studentům prostor k experimentování a současně i k meditaci, aby si dokázali představit město zítřka, město budoucnosti.

Stavba The Shift si rovněž klade za cíl vyzvat k řešení konceptu vertikálních velkoměst coby vztahu mezi tradicí a modernou. Na sebe navršené moduly uměřené velikosti, vytvořené lidskou rukou jsou svým způsobem návratem lidstva ke svému přirozenému prostředí v kombinaci se současným technologickým mistrovstvím.

Klíčová slova: