Brněnská krakatice - návrh sportovního centra

Pátek, 14. Únor 2014 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Architektonická studie v rámci diplomového projektu se zabývá vybudováním nového sportovního centra v brněnské oblasti Za Lužánkami.

Adam Lokajíček - Sportovní centrum Za Lužánkami - vizualizace exteriéru
Fotoalbum: 
Adam Lokajíček - Sportovní centrum Za Lužánkami - vizualizace exteriéru
Adam Lokajíček - Sportovní centrum Za Lužánkami - vizualizace exteriéru
Adam Lokajíček - Sportovní centrum Za Lužánkami - vizualizace exteriéru
Adam Lokajíček - Sportovní centrum Za Lužánkami - vizualizace fotbalového stadionu
Adam Lokajíček - Sportovní centrum Za Lužánkami - vizualizace fotbalového stadionu
Adam Lokajíček - Sportovní centrum Za Lužánkami - vizualizace hokejového stadionu
Adam Lokajíček - Sportovní centrum Za Lužánkami - vizualizace exteriéru
Adam Lokajíček - Sportovní centrum Za Lužánkami - vizualizace exteriéru
Adam Lokajíček - Sportovní centrum Za Lužánkami - vizualizace hokejového stadionu
Adam Lokajíček - Sportovní centrum Za Lužánkami - vizualizace hokejového stadionu
Adam Lokajíček - Sportovní centrum Za Lužánkami - vizualizace exteriéru
Adam Lokajíček - Sportovní centrum Za Lužánkami - situace širších vztahů
Adam Lokajíček - Sportovní centrum Za Lužánkami - situace řešeného území, řez
Katalogový list: 
Autor Adam Lokajíček
Škola FAST VUT
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Brno

Návrh komplexně řeší urbanistické vazby, silniční dopravu, parkování a volnočasové možnosti v dané lokalitě. Na území vzniknou nové sportovní objekty, které vytvoří z oblasti Za Lužánkami ucelené centrum sportu a oddychu v přímé návaznosti na park Lužánky. Cílem bylo propojit park Lužánky o navrhované území pohodlným podchodem a docílit efektu využití území i v době mimo sportovních klání. Nově vybudované sportovní objekty budou respektovat tradici místa, historii a ekologii.

Urbanistický návrh

Hlavní myšlenkou návrhu nového Sportovního centra v Brně bylo zachovat génia loci lokality Za Lužánkami, očistit území od zbytečných a nefunkčních urbanistických celků a na jejich místě vytvořit nové sportovní a volnočasové objekty. Střízlivý styl území bohužel zcela narušují nové stavby - hotel, supermarket, tenisové kurty a zastaralý plavecký stadion. Hokejový stadion byl zbourán a fotbalový stadion zůstal bez využití (v současnosti se nachází v kritickém stavu). Dnes je území bez sportovního využití. Lidé si zvykli na umístění pompézního fotbalového stadionu, proto zůstane zachován, opraven a na stávajícím místě vzniknou nové tribuny splňující požadavky FIFA. Díra po hokejovém stadionu opět nabude svého sportovního ducha. Nová hokejová aréna je umístěna na stávajícím místě (v prohlubni po zbouraném hokejovém stadionu). Fanoušci se také mohou podchodem dostat do parku a centra, aniž by museli přecházet hlavní komunikaci. Lokalita bývala hojně porostlá stromy, dnes již značnou část vystřídalo betonové parkoviště před supermarketem. Území prošlo urbanistickým chaosem a nově postavené stavby (hotel, supermarket, parkovací plochy) brání dalšímu sportovně-rekreačnímu rozvoji.

Komplexní návrh spočívá v citlivém a ekologickém znovuobnovení zašlé slávy Lužánek. Inspirací pro chodníky, situování a trasování byl tvar chobotnice, či krakatice. Ohniskem, mozkem chobotnice, se stal fotbalový stadion. V území jsou čistě funkčně vymezeny hlavní pěší směry (fotbalový stadion, hokejový stadion), které tvar chodníků respektuje. Trasování pěších komunikací účelově umožňuje nejkratší cestu z Lužáneckého parku, parkovišť a MHD zastávek na hlavní sportoviště. Již přes půl století zde fungovalo umístění hlavních staveb (hokej, fotbal), proto ho také návrh respektuje. Nemá smysl vyvracet a měnit "duch Lužánek" a upravit rozmístění - to by na území nefungovalo.

Hlavní pěší trasa - park Lužánky - propojuje podchodem navrhované území. Podchod plynule navazuje na novou víceúčelovou arénu, ale také poskytuje průchod k fotbalovému stadionu a volnočasovým aktivitám. Nový chodníky slouží pro in-line okružní dráhu. Volnočasové aktivity jsou navrženy pro veškeré věkové kategorie s důrazem na mládež (v sousedství se nachází vysokoškolské koleje). V dobách mezi sportovním kláním areál slouží široké veřejnosti. Mezi novými stadiony se nachází podzemní parkování, jehož kapacita slouží nárazově pro hokej i pro fotbal. Prostor po zbouraném hotelu Boby je využit pro vybudování venkovního akvaparku s atrakcemi na úpatí zalesněného vrchu, kde se vybuduje nová rozhledna s výhledem na Brno. Spojením stávajícího plaveckého bazénu a venkovního aquaparku vznikne v Brně tolik očekávaný velký plavecký komplex. Další novostavbou na území se stává nové zakryté tenisové tréninkové centrum. Po zasazení vhodných dřevin a vytvoření finálních parkových uprav slouží navržené území jako park oddychu a sportu.

Fotbalový stadion

Nová fotbalová aréna pro 12 000 diváků je umístěna na stávajícím místě slavného Lužáneckého stadionu. Jsou zachovány a opraveny některé tribuny, které připomínají slavnou historii stadionu a budou vždy upozorňovat na následné zdevastování tohoto bývalého chrámu fotbalu v Brně. Stávající stadion již není vhodný pro fotbal (tribuny daleko od trávníku, technický stav), proto je v jeho útrobách postaven nový stadion anglického stylu. Staré tribuny za brankou jsou otevřeny a použity jako rozptylové plochy v přestávkách nebo jako tribuna pro různé projekce, setkání, divadla apod. Postavení nového stadionu do starého má také ekologické a ekonomické hledisko - stadion bude zčásti pod úrovní a jeho okolní fasáda zůstane zatravněná (stávající násyp). Novou fasádu si vyslouží pouze hlavní administrativní část a 4 rohové objekty se zázemím. Ty navazují na nové vstupy - vykopané tunely skrz stávající násyp.

Hokejový stadion

Nová hokejová a víceúčelová aréna je citlivě zasazena do stávajícího terénu. Diváci budou scházet do útrob stadionu z úrovně ulice Sportovní a Drobného směrem dolů, nebo z podzemních parkovacích stání rovně. Kapacita při sportovních utkáních bude 13 644 diváků. Hudební koncerty pojmou až 14 000 posluchačů.

Hlavní myšlenkou bylo zachovat ledovou plochu stadionu pod úrovní terénu a směřovat hmotu tribun do výšky. Důležitým požadavkem při návrhu bylo vytvořit členitou tektonicky působící fasádu. Tvar je jednoduchý, s výrazně členěnými žebry, které pomáhají přenášet zatížení ze svislé pohledové části objektu a střechy. V konečném provedení by fasáda měla připomínat obrovská velrybí žebra. Sklon fasády je čistě funkcionalistický - založen na sklonu horního ochozu v hale. Dalším důležitým aspektem byl požadavek dobré akustiky (snížený strop), ekologie (recyklovatelná fasáda z pohledového betonu), cenové dostupnosti (fasáda je zároveň i nosná konstrukce) a pohodlí pro fanoušky (dostatečné komunikace, zázemí, hygiena). Hokejová aréna bude působit zároveň jako nosná konstrukce, ale také jako sochařské umělecké dílo zhotovené zásadně z trvanlivého pohledového TX Aktive betonu, který pomáhá zadržovat smog a prach v centru města. Inspirativní tvar "UFO" je odvozen funkcí tribun. Ve spodní části stadionu se nacházejí tribuny s mírnějším sklonem (33°), ve druhém ochozu mají tribuny strmější sklon 42°. Sevřené tribuny budou z interiéru připomínat kotel, který umožňuje zažít skvělou atmosféru.

Klíčová slova: