Dům s životem uvnitř i na fasádě

Úterý, 13. Září 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Budova nového komunitního centra na sídlišti Máj v Českých Budějovicích poutá materiálovým i provozním řešením. Z předsazených stropních desek se stávají komunikační prostory, které jsou navzájem propojené exteriérovými schodišti. Toto řešení je korunováno hřištěm, situovaným na střeše objektu. Fasáda je stejně tak oživená pohybem lidí jako popínavými rostlinami, které se po ní šplhají. Črtá se pulzující a příjemné centrum této oblasti.

SLLA, Komunitní centrum Máj – foto © archiv autorů
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Miriam Lišková, Michal Sulo
Ateliér SLLA Architects
Generální dodavatel HOCHTIEF CZ
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město České Budějovice
Ulice, číslo A. Barcala 1791/40
PSČ 370 05
Suma 58 100 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2012
Datum realizace 2014

KOMUNITNÍ CENTRUM MÁJ

Komunitní centrum je součástí projektu regenerace panelového sídliště Máj z 80. let dvacátého století v Českých Budějovicích. Tvoří součást budoucího čtvrťového centra s budovou pošty, administrativním objektem pojišťovny, plánovanou polyfunkční zástavbou s hlavním veřejným prostorem tržního náměstí.

Objekt komunitního centra je určen pro služby sociální péče zaměřené na děti a mládež – mateřské centrum, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, středisko primární prevence, dále sociální poradenství, doplňkovou funkcí je služebna městské policie.

Kompaktní objem budovy se skladá z čitelných flexibilních podlaží s ustoupeným proskleným obvodovým pláštěm, popínavé zeleně na fasádách a zeleně a objektů souvisejících s různými aktivitami na pavlačích. Program pěti různých provozů se vstupy z různých stran a úrovní v je umístěn do pěti nadzemných podlaží – třech nadzemních podlaží s exteriérovým hřištěm a dvoupodlažním menším objektem na střeše.

Vykonzolované stropní desky železobetonového skeletu a ustoupení obvodového pláště vytvářejí přirozenou ochranu před přímým slunečním zářením a průchozí prostor na obvodě objektu s proměnlivou šířkou, vzhledem k orientaci na světové strany, a ochrannou sítí po obvodě, která zároveň slouží jako podklad pro autochtonní opadavé popínavé rostliny s nízkými nároky na údržbu, využívajícími zachycenou dešťovou vodu.

Schodiště a ostatní komunikační a pobytové prostory na obvodě objektu na všech podlažích umožňují propojení jednotlivých části budovy a rovněž objektu komunitního centra s veřejným prostorem, přímé propojení náměstí se všemi podlažími až po hřiště na střeše.