Eva Jiřičná dokončila v rodném Zlíně Vzdělávací komplex UTB

Úterý, 27. Březen 2018 - 0:06
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Studio AI – DESIGN dokončilo již třetí budovu ve Zlíně. Během dvou let 2015 – 2017 vyrostl v centru Zlína v ulici Štefánikova nový objekt Univerzity Tomáše Bati. Autory projektu jsou světově uznávaná architektka a zlínská rodačka Eva Jiřičná a architekti Petr Vágner a Jura Bečička z ateliéru AI – DESIGN. V prosinci byl objekt slavnostně otevřen a od letního semestru 2018 je již plně využíván studenty Fakulty humanitních studií. Stejný ateliér navrhl ve Zlíně již dříve nedaleké Kongresové a Univerzitní centrum.

 

AI-DESIGN, Vzdělávací komplex UTB ve Zlíně © AI-DESIGN/Peter Cook
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Eva Jiřičná, Petr Vágner , Jura Bečička
Ateliér AI – DESIGN, s.r.o.
Stavebník Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Zlín
Suma 428 000 000.00
Měna CZK
Datum realizace 2017
Užitná plocha 13 088.00m2
Zastavěná plocha 2 861.00m2

„Při návrhu jsme byli dost ve svěrací kazajce. Museli jsme dodržet šířku i délku bloků, byli jsme limitování prostorem i výškou. Proto vznikly dva bloky kopírující okolní zástavbu, mezi něž jsme umístili vstupní část a aulu,“ uvedla v rozhovoru pro univerzitní časopis Universalia Eva Jiřičná.

„Snažili jsme se univerzitní budovu uzpůsobit tak, aby co nejlépe vyhovovala studentům a zaměstnancům. S univerzitou v současné době ještě dolaďujeme poslední detaily, na stěny vybíráme panely, které by studenti a pedagogové mohli používat. Jde nám o to, aby interiéry fungovaly jak po estetické tak i po praktické stránce,“ vysvětluje Petr Vágner.

Novostavba Vzdělávacího komplexu UTB se skládá ze dvou identických traktů (křídel) o šesti nadzemních podlažích, vzájemně propojených přízemním vstupním objektem. V přízemí se nachází foyer s recepcí, velká posluchárna pro 240 osob a tři menší posluchárny pro 98, 70 a 72 osob. Zbývající plocha prvního nadzemního podlaží obsahuje učebny, pracovny, výstavní galerii, komunikační a technické místnosti. V dalších nadzemních podlažích je umístěno 13 seminár-ních učeben, 4 odborné zdravotnické učebny, 5 multimediálních jazykových učeben, počítačová učebna, kabinety pedagogů, kanceláře a zasedací místnosti. Nechybí specializované učebny pro výuku ošetřovatelství, dále multimediální učebny pro výuku jazyků a tlumočení, učebna pro hudební výchovu, a také Studentský klub.

Soubor dvou dominantních budov je provázán dvěma podzemními podlažími, v nichž se nacházejí garáže pro 87 vozidel a provozně technické zázemí komplexu. Objekt je v centru Zlína dostupný osobními auty, prostředky MHD i pěšky, nachází se v bezprostřední blízkosti dalších univerzitních budov a kongresového centra.

Svou orientací a architektonickým řešením objekt respektuje urbanistický systém v dané lokalitě a plynule navazuje na stávající zástavbu. Vzdělávací komplex je již třetí budovou, kterou studio AI - DESIGN pro město Zlín a Univerzitu Tomáše Bati navrhlo. První je nedaleké Univerzitní centrum a druhou budovou je Kongresové centrum. Dá se očekávat, že se Vzdělávací komplex UTB stane další výraznou novodobou stavbou ve Zlíně.

Budova byla slavnostně otevřena v prosinci roku 2017, pro studenty je k dispozici od letního semestru 2018.