Firemní sídlo v souladu s povahou města i potřebami lidí

Středa, 2. Září 2020 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Reklamní sdělení

Jevíčko je charakteristické svou poklidnou atmosférou, jíž dominuje rozsáhlá památková zóna. Ačkoli historicky město zastávalo významnou roli v samosprávě a fungovalo zde i několik výrobních závodů, dnes je centrem architektonických památek, soukromého bydlení a menších podniků. Do tohoto urbanistického kontextu zasadila s velkou mírou citlivosti své sídlo společnost Industry Oil, autorem návrhu je architekt Tomáš Zavoral. 

Sídlo společnost Industry Oil, Zavoral Architekt - foto © Tomáš Jána
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Tomáš Zavoral
Ateliér Zavoral Architekt
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Jevíčko
Datum projektu 2017
Datum realizace 2019
Zastavěná plocha 169.00m2
Poznámka

Obestavěný prostor: 1142 m3

Konstrukční řešení:

Zdivo: objekt je založen na železobetonových pasech, obvodové a příčkové tvárnice Ytong. 

Stropní konstrukce: železobetonové monolitické.

Krov: dřevěný vazníkový. 

Střešní krytina: bobrovka v korunovém krytí 

Kvalita architektury se zpravidla odvíjí také od kvality zadání a v případě sídla firmy Industry Oil investor dokázal ve svých požadavcích spojit představu o moderním sídle společnosti, které zároveň naváže na urbanistický kontext  místa. Nachází se nedaleko památkové zóny, která zahrnuje řadu hodnotných staveb kdysi královského města, včetně synagogy a kláštera. Ulice, na níž se sídlo společnosti zaplnilo bývalou proluku, nepatří přímo do této zóny, ale pohledově na ni navazuje. Je charakteristická zástavbou rodinných domů převážně z období první republiky a ústí k zámku, dnešní ZUŠ. Novostavba respektuje domy v ulici podobnou výškou a dodržením uliční čáry. Je inspirována architektonickou modernou etapy, z níž okolní domy pochází, což se projevuje zejména v prvku prolamovaného průčelí.  „Koncept se vyhýbá současným trendům v architektuře, které bývají v po několika letech fádní.  Začlenění novostavby do kontextu ulice, s ohledem na charakter města, jsem navrhl v současném, avšak konzervativním hávu,“ vysvětluje autor návrhu Tomáš Zavoral své řešení. „Fasáda je tvořena plastickými prvky oken se zvýrazněným zalomeným ostěním, horizontálně je členěn římsami. Plasticita říms a zalomených ostění oken a dveří vytváří osobitý výraz objektu a volně navazuje na modernu 20. let minulého století,“ uvádí k estetickému pojetí architekt. 

Jevíčko_Zavoral ArchitektSídlo firmy Industry Oil v Jevíčku, Zavoral Architekt. Foto © Tomáš Jána 

Autor dokázal vytvořit návrh, který po všech stránkách zapadá do svého okolí a současně sídlo firmy pojímá jako prostor pro společné setkávání na formální i méně formální úrovni. Právě tímto směrem se ubírá dnešní firemní kultura – klasické strohé kanceláře vystřídaly prostory, kde je možné společně diskutovat, stolovat a pořádat různě koncipované aktivity od školení až po pracovní oslavu. 

Kvalitě návrhu odpovídá také volba použitých materiálů, u kterých byla důležitým kritériem dlouhá životnost a funkčnost. Jako stavební materiál byl nejvhodnějším řešením architektonického návrhu systém Ytong – odpovídal nejen požadovanou kvalitou díky přírodnímu složení a vynikajícím tepelněizolačním vlastnostem, ale zejména umožnil bez zbytečného stavebního odpadu snadnou realizaci atypických tvarů v průčelí.

Jevíčko_Zavoral ArchitektSídlo firmy Industry Oil v Jevíčku, Zavoral Architekt. Foto © Tomáš Jána

Jevíčko_Zavoral ArchitektSídlo firmy Industry Oil v Jevíčku, Zavoral Architekt. Foto © Tomáš Jána