Jako pavilon v krajině

Úterý, 3. Leden 2017 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Za vesnicí, nad údolím řeky s širokým rozhledem do krajiny, mezi lípou a ořechem, stojí dlouhý dům. Koncepčně vychází z tradičního tvarosloví stodol, ale je formován současnými stavebními prostředky. Masivní pilíře z břidlice se střídají s otevřenými prostory mezi nimi, nálada stavby se tak blíží pavilonu v otevřené krajině.

ov-a, Dům u Železného Brodu – foto © Tomáš Souček
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jiří Opočenský, Štěpán Valouch
Ateliér ov-a
Spolupracovníci David Balajka
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Železný Brod
PSČ 468 22
Datum projektu 2013
Datum realizace 2016
Užitná plocha 140.00m2
Zastavěná plocha 140.00m2
Plocha pozemku 785.00m2
Poznámka

Foto © Tomáš Souček

Zadání

Zadáním této architektonické studie je navrhnout rekreační dům na pozemku investora. Dům má sloužit pro víkendové i delší pobyty a práci „z domova“. Cílem investora je maximálně využít potenciál pozemku, rozhledy do krajiny a na hřebeny Krkonoš, spojení interiéru a exteriéru, vytvořit současný prostor k bydlení, který je v harmonii s okolní krajinou.

Kontext a současný stav

Místo se nachází cca 300 m za intravilánem obce v lukách a polích. Trojúhelný pozemek leží u rozvětvení polních cest, mírně se svažuje k jihu. Na pozemku stojí stávající drobná chalupa ve špatném stavebním stavu. Prostor zahrady v krajině pomáhají vymezovat stávající listnaté stromy. Na křižovatce cest stojí vzrostlá lípa, v současnosti po redukčním řezu. Na východní a jižní straně pozemku jsou jabloně a vzrostlý ořešák.

Cesta od obce je nezpevněná, přechází přes mokřady pod bývalým rybníčkem. Podmínkou stavby nového domu je vybudování zpevněné štěrkové komunikace s obratištěm typu T, a vybudování rybníčku v původním místě nad cestou.

Návrh

Z prostorových důvodů nebylo výhodné zachovat či rekonstruovat stávající chalupu. Novostavba na jejím místě si klade za cíl podpořit kvality místa, vytvořit přirozený harmonický vnitřní i venkovní prostor, který pracuje s archetypy zápraží a sednice.

Koncept navrženého domu je založen na vztahu uzavřených soukromých bloků a otevřených částí domu. Tvar domu vychází z tradičního tvarosloví stodol, ale současnými stavebními prostředky ho posouvá směrem k pavilonu v zahradě s nasazeným tympanonem šikmé střechy.

Přízemí domu je organizováno plnými masivními pilíři z kamenného zdiva a otevřenými prostory mezi nimi. Toto řešení dává prostoru rytmus a napětí, prosklené otevřené plochy se střídají s intimnějšími místy.

Vstupujeme do haly prosklené z obou stran, přes blok schodiště a WC navazuje obytný prostor a východní terasa. Ložnice hosta je doplněná o saunu s odpočívárnou a koupelnu.

Na této podnoži leží konstrukce krovu, která tvoří strop i střechu. Ve střeše jsou umístěny dvě ložnice, které jsou ustoupené ze štítů. Mohou tak vyžívat luxus celoprosklené stěny s terasou a výhledy na vzdálené horizonty.

Stavební řešení

Mohutné zděné pilíře v přízemí jsou z cihelných bloků, zateplené s kamenným obkladem, Konstrukce střechy a stropu je trámová se zateplením nadkrokevní izolací. Přesahy střechy účinně stíní prosklené plochy před nadbytečnými slunečními zisky, a v zimě chrání patu domu před závějemi. Kompaktní jednoduchý tvar stavby dobře odolá nepřízni počasí, sněhu, a zimě.