Metropolitní třídy Prahy - nominace soutěže Olověný Dušan 2016

Pondělí, 4. Duben 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Severojižní magistrála a severní diametr. Dvě pražské silniční jizvy. A také šestice studentů z ateliéru Romana Kouckého, která na toto téma zpracovala velmi rozsáhlý projekt s podobně velkým modelem. Skrz množství dat a analýz se prokousali k výsledku a ukazují možnosti, jak tyto dopravní tepny vrátit městu i lidem.

Lucie Červená, Jaroslav Dědič, Tomáš Havelka, Kateřina Hodková, Josef Knotek, Štěpán Matějka, Metropolitní třídy Prahy, model - foto © Olověný Dušan
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Lucie Červená, Jaroslav Dědič, Tomáš Havelka, Kateřina Hodková, Josef Knotek, Štěpán Matějka
Škola FA ČVUT – Ateliér 1+XX Romana Kouckého
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha
Datum projektu 2016

Metropolitní třídy Prahy

Lucie Červená, Jaroslav Dědič, Tomáš Havelka, Kateřina Hodková, Josef Knotek, Štěpán Matějka
Ateliér 1+XX Romana Kouckého

Metropolitní třída, páteř města, výkladní skříní, místo nejintenzivnějšího pohybu. Naší ikonou je Champs-Élysées, 2 × 5 jízdních pruhů, chodníky, obchody, stromořadí, není pochyb o její kráse.

Magistrála a severní diametr jako celoměstsky významné trasy. 2 × 20 km, vedoucí od severu k jihu, od východu na západ. První je mediální celebritou, druhá je v pozadí zájmu. V mnohém jsou si protikladem, v lecčem si jsou podobné. Symbolicky se kříží ve středu holešovického meandru. Musí držet Prahu po hromadě, ne ji rozdělovat.

Severní diametr. Historicky vznikající, dnes nejasně definovaný. Kde začíná a končí? Kudy vede? Z letiště na letiště, od východu na západ. Symetricky. Z Černého mostu k Divoké Šárce. Hlavní témata – celistvost a zdůraznění významu.

Severojižní magistrála. S Vltavou jediné kontinuální severojižní propojení Prahy. Vede samým centrem Prahy, doslova „pod vocasem“. Dnes dopravní bariéra, dálnice skrz město, nuceně trpěný šrám. Hledáme její začlenění a propojení s městem.

Náš přístup. Rovnováha, ulice není silnice, nejde pouze o auta. Vždyť stále platí základní: bezpečí, komunikace, reprezentace. Vytváříme scénář změn. Ulici tvoří domy, proto navrhujeme možnosti dostavění. Dále pracujeme s uličním profilem, linkami MHD a kompozicí veřejných prostorů přiléhajících k těmto třídám. Nastiňujeme regulaci jednotlivých prvků.

Vždyť všichni chceme:
Projet skrz Prahu za půl hodiny.
Dát si kávu v klídku na Legerce.
Na ples do Opery tramvají.
Spatřit na 5. května přechod.

Nominační video autorů.

za porotu Jakub Chuchlík:

Studentům šestičlenného týmu v ateliéru Romana Kouckého můžeme závidět. V podobě propracovaného tématu metropolitních tříd Prahy získali nejen jeden z možných návodů ke čtení Prahy, ale i rozsáhlou sbírku dat a typologických referencí městského prostoru.

Svým rozsahem obtížně prezentovatelný úkol je představen velkorysým, vtipně schematizovaným modelem, srozumitelnými diagramy řazenými podle klíčových témat, sekvencí uličních profilů a sadou karet, které kategorizují jednotlivá témata a přiřazují jim význam.

Zdá se, že v projektu metropolitních tříd Prahy zafungovala synergie bytostného zájmu o téma i aktuálního angažmá vedoucího ateliéru spolu se zvědavostí a zápalem studentů.