Návrh horské chaty ve Svatém Petru od studia Znamení čtyř vychází z tradic krkonošské architektury

Čtvrtek, 11. Červen 2020 - 0:14
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Při promýšlení návrhu horské chaty v městské části Špindlerova Mlýna Svatý Petr se studio Znamení čtyř - architekti inspirovalo u tradičních stavení Krkonoš, tak aby mohla stavba lépe zapadnout do svého prostředí. Stavba vznikla na místě staré zchátralé chaty a využívá primárně přírodní materiály, jako je kámen (masivní štípané kvádry ze žuly pro obklad soklu) a dřevo (cedr pro obložení fasád, smrk v interiéru). Srdce domu představuje hlavní společenská místnost v patře otevírající se do krovu, která díky velkým oknům nabízí daleké výhledy do okolní krajiny. Nejvýraznějším motivem celé stavby je nicméně vychýlení štítových stěn, takže délka hřebenu střechy přesahuje délku stavby u její základny. I v tomto případě se ovšem jedná o tradiční prvek regionální architektury.

Přestavba chaty ve Svatém Petru, Znamení čtyř - architekti © Tomáš Souček
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Martin Tycar, Juraj Matula, Richard Sidej
Ateliér ZNAMENÍ ČTYŘ – ARCHITEKTI
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Špindlerův Mlýn
Datum projektu 2006
Datum realizace 2015

Naší primární snahou jako autorů projektu a architektonické koncepce domu bylo navrhnout místo původní zchátralé horské chaty takovou stavbu, která by byla nejen kvalitní stavbou /architekturou/, ale byla i součástí přírodního prostředí a pozitivním způsobem spoluvytvářela „genia loci“. Přestože prvotním impulsem bylo zadání stavebníka realizovat vizuálně, technologicky a typologicky soudobý objekt nebylo možno nevnímat silný tradicionalistický prvek shodný pro kvalitní stavby v okolí tvořící typický charakter „krkonošské architektury“ jakousi cennou lokální značku, jenž je hodnotou, která se vytvářela v průběhu celého stavebního vývoje Krkonoš. Je to obdobný princip jaký se vyskytuje obecně u horských staveb zakarpatských nebo alpských.

Zároveň silně vnímáme některé příklady současných realizací v oblasti, které mnohdy na tuto estetiku zcela záměrně, v touze o čistě soudobý vzhled, rezignují. A přestože se v řadě případů nejedná o vysloveně špatné stavby, tak mnohdy působí nepatřičným dojmem a jsou zcela vytržené z kontextu. Naší snahou tedy bylo se inspirovat v tradiční architektuře /potažmo v původní podobě stávající chaty dle archivních plánů/ a pokusit se pouze pomocí lehkého posunu významu a tvarosloví identifikovat navrhovanou stavbu se současností  21. století. Tedy jakousi parafrázi na miesovské „méně je více...“


Horská chata Svatý Petr, Znamení čtyř - architekti © Tomáš Souček

Nedílnou součástí typologie a tvarosloví tradičních staveb je promítnutí funkce jednotlivých částí domu do vnějšího vzhledu /funkční morfologie/. Společenské místnosti /kuchyně, obytné místnosti, jídelny/ jsou v přízemí tématizovány četnými okenními otvory s největším rozměrem. V horních patrech /povětšinou půdách a mansardách/ jsou umístěny ložnice prosvětlené menšími okny ve štítech, nebo střešními vikýři. Celkový vzhled doplňují malá technická okna v kamenné podezdívce.

Zde jsme se pokusili uplatnit výše uvedený přístup /typologická změna tradičních principů/ právě v typologickém posunu, kde hlavní společenská místnost – navíc s otevřeným mezonetem - je situována v patře a otevřená do krovu. Což se analogicky s tradičními postupy projevilo zvětšenými okenními otvory právě v patře a menšími okny v parteru. 


Horská chata Svatý Petr, Znamení čtyř - architekti © Tomáš Souček

Interiér navržené stavby pak maximálně využívá konstrukčních výhod dřevěných lepených nosníků použitých na konstrukci celého střešního mansardového pláště. Absence podpor umožnila prostor mansardy v části otevřít na celou výšku čímž se získalo nečekaně nové měřítko stavby v porovnání s jejími vnějšími skromnými rozměry. Takto koncipovaný otevřený obytný prostor navíc umožňuje nerušený výhled do všech stran a i přes umístnění prostoru v patře zprostředkovává výjimečné propojení s okolím.


Horská chata Svatý Petr, Znamení čtyř - architekti © Tomáš Souček

Vnější vzhled stavby je, jak již bylo řešeno výše, záměrně inspirován původní krkonošskou architekturou, ale tématizuje i prvky solitérní horské architektury – horské boudy s dominantní převýšenou hmotou střechy nad dřevěnou „podnoží“, kamennou podezdívkou a tradičním dřevěným obkladem ve štítu. Krkonošské štíty bývají často stupňovitě předsazené nad vstupním podlaží. Návrh tento motiv využívá a proměňuje ve stupňovité vychýlení štítové stěny směrem ven, takže hřeben střechy je viditelně delší než délka stavby u její základny. Toto řešení má i praktický význam, neboť lépe ochraňuje dřevěný obklad štítů proti povětrnostním vlivům a prodlužuje životnost dřevěného materiálu. Je to v našem pojetí přímý odkaz k soudobé architektuře používající často prvky astatičnosti a vychylování hmoty staveb nad jejich půdorys.


Horská chata Svatý Petr, Znamení čtyř - architekti © Tomáš Souček

V površích fasád návrh důsledně používá přírodní materiály, které časem patinují, čímž dochází k procesu „pozitivního stárnutí“ obdobně jako u tradiční zástavby.

Průčelní stěna - štít horské boudy je široký, a má tři okenní osy. Při malé výšce stropu a pečlivém umístění v terénu působí stavba jako by byly vrostlá do okolního terénu a hlavní pozornost na sebe poutá mansardová střecha původního tvaru. Ve štítu je v jeho horní části umístěno kosočtvercové okno jako analogický odkaz na tradiční architekturu, která často podobným způsobem řešila spíše dekorativně větrací otvory v horních partiích štítů. 

Charakteristickými barevnými odstíny jsou odstíny hnědé a šedé. Návrh se důsledně vyhýbá nevhodné barevnosti charakteristické pro některé nové stavby v lokalitě. Zejména pak kontrastní kombinaci bílé omítky a na tmavě hnědo mořenými dřevěnými obklady.


Horská chata Svatý Petr, Znamení čtyř - architekti © Tomáš Souček

Pro navržený dům je charakteristická kombinace dřeva s lomovým kamenem. Obkladové dřevěné prvky jsou z cedru, nosné prvky jako trámy a sloupy jsou z lepeného smrku opatřeného měděnou lazurou. Dvoupodlažní sokl domu je obložen masivními 15cm tlustými žulovými štípanými kvádry. Jako střešní krytina byl navržen měděný plech v s vějířovitě rozmístěným falcem k posílení efektu směrem vzhůru se rozšiřující hmoty. Okna jsou z masivních lepených dubových profilů opatřených olejovou lazurou. 

Horská chata Svatý Petr, Znamení čtyř - architekti © Tomáš Souček