Proměna univerzitního dvoru v Brně

Pátek, 30. Červen 2017 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Česká cena za architekturu 2017

Historické směsici budov, tvořící dnes areál filozofické fakulty, jsme chtěli dát téma tak, aby vzniklo skutečné univerzitní prostředí, universitní kampus. Jeho středem, stmelujícím prvkem je vnitřní dvůr, který kdysi bývalá zahrada sirotčince, do něhož byla fakulta v době svého vzniku umístěna. Za proměnu tohoto místa je ateliér Pelčák a partner architekti s. r. o. nominován na Českou cenu za architekturu.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Pelčák a partner architekti, s. r. o. © Filip Šlapal
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Petr Pelčák
Ateliér Pelčák a Partner Architekti
Spolupracovníci Rastislav Balog, Petr Eliáš, Pavel Dvořák, Tomáš Machovský, Lenka Musilová, Kateřina Eiermannová, Petr Uhrín, David Vahala
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Brno
Datum projektu 2010
Datum realizace 2015

Navrhli jsme jeho proměnu z utilitárního dvorečku na univerzitní nádvoří. Je rozděleno na dlážděnou piazzetu a na park. Jejich rozhraní je artikulováno terénními stupni. Takto vzniklé hlediště směřuje na vydlážděnou plochu – jeviště školních akcí. Nádvoří se stává středem kampusu také proto, že do něj směruje nově navržený vstup do areálu. Ten již tedy není veden skrze jednu z řady budov, nýbrž do prostoru mezi nimi, do jejich těžiště, ze kterého se vstupuje do každé ze staveb. Dvě z nich jsou nové a dodávají kampusu srozumitelnost a formální jednotu.

Obě mají cihelné fasády a stejné členění shodnými okny. Vytváří tak novou stavební substanci vymezující a organizující areál a přinášející mu jednotící motiv i charakter. Novostavba je na místě odstraněné provizorní budovy z roku 1922. Jejím prostorovým jádrem je skleněným stropem prosvětlená a přes všechna patra otevřená komunikační hala. V přízemí je umístěno auditorium, v posledním podlaží dvojnásobné výšky knihovna historického ústavu s vysokým otevřeným prostorem čítárny. Vnitřní klima stavby je řešeno technologií chlazeného betonového jádra a restrikcí počtu a velikostí prosklených ploch na slunečním svitem nejzatíženější západní fasádě.