Soutěž na nové brněnské nádraží v centru – 1. místo

Středa, 25. Květen 2016 - 0:00
| Napsal:

Rada města Brna v úterý 10. 5. schválila výsledky otevřené mezinárodní urbanistické soutěže pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě pod Petrovem. Se svým projektem dokázal zvítězit ateliér UNIT architekti a postupuje tak do finálové kola. „Namísto jedné naráz postavené nové čtvrti přináší dlouhodobě udržitelný scénář postupného rozvoje: nechává okolní čtvrti prorůst do doposud prázdného území,“ dodává k tomu porota.

Budoucnost centra Brna, 1. místo: UNIT architekti (CZ), pohled na hlavní budovu nového nádraží na lokalitě pod Petrovem // finalista – foto © CCE2
Fotoalbum: 

Všechny odevzdané návrhy z 1. i 2. kola tohoto včetně vítězného návrhu byly veřejnosti představeny na vernisáži výstavy 10. května 2016 v 19:00 v Domě umění města Brna, výstava zde potrvá do 24. července 2016.

BUDOUCNOST CENTRA BRNA – 1. MÍSTO

UNIT architekti
(Praha, CZ)

Filip Tittl, Michal Kohout, David Tichý, Šárka Doležalová, Marie Gelová, Luboš Klabík, Filip Lux, Adéla Medunová, Lukáš Tittl a Jitka Žambochová; spolupráce: Michal Decker

Vznik opravdové části města představuje proces na desetiletí. Namísto jedné naráz postavené nové čtvrti návrh přináší dlouhodobě udržitelný scénář postupného rozvoje: nechává okolní čtvrti prorůst do doposud prázdného území. Vzniká tak bohatá mozaika lokalit se silnými charaktery a identitou. Návrh území nejen zpřístupňuje, ale využívá i jeho celoměstského potenciálu. Začleňuje stávající bariéry do městské struktury a organizuje nádraží jako přirozenou součást města. Na pomezí čtvrtí vytváří nová zelená rozhraní s významem pro celé Brno, spojující centrum s oběma řekami a volnou krajinou.

Pět lokalit a jejich zelená rozhraní dohromady vytváří systém míst – základní vodítko pro koordinaci postupného utváření celého složitého území. Jasné a srozumitelné, ale zároveň ponechávající dostatečný prostor pro průběžnou optimalizaci. Vzniká kus města, které si bere to nejlepší ze svého okolí. Města, které splňuje současné společenské i ekologické nároky, ale zároveň zůstává autenticky brněnské.

Hodnocení poroty: Soutěžní projekt předkládá městu rozumný, reálný a udržitelný scénář rozvoje řešeného území, který je odolný a flexibilní a který ukazuje jasný způsob uvažování a rozhodování o jeho budoucnosti. Tento scénář je založen na prorůstání okolních čtvrtí do nyní prázdného a nevyužitého území a umožňuje jeho postupný rozvoj z několika směrů, přičemž jednotlivé nové lokality se mohou rozvíjet nezávisle na sobě. Ve vazbě na sousední stávající městské čtvrti tak vzniká různý charakter zástavby s pestrou skladbou rozdílných typologických druhů a dobrou prognózou zformování sousedství. Soutěžní projekt předkládá citlivý a poučený návrh systému všech druhů dopravy ve městě včetně promyšleného systému veřejné dopravy. Kvalitní součástí návrhu je páteřní tramvajová linka spojující nové hlavní nádraží a centrum města s železniční zastávkou Brno-Štýřice.

Velmi kladně lze hodnotit zapojení řešeného území nejen do kontextu města, ale i do kontextu krajiny, která jej obklopuje a která do něho proniká. Na styku navrhovaných lokalit jsou parky – plochy zeleně rozumného měřítka a zajímavého charakteru. Vysoce je nutno hodnotit rovněž zacházení a hospodaření s vodou včetně řešení problému záplav na řece Svratce. Soutěžní projekt se vyznačuje vysokým standardem veřejných prostranství – s citem pro měřítko, detail a charakter místa. Vytváří smysluplný systém členění prostoru, kde každá lokalita – jakožto extenze stávající městské čtvrti v sousedství – má svoje přirozené centrum. Přednádražní prostor má přiměřené lidské měřítko a je dobře propojen s nádražím i celým nově se rozvíjejícím územím na jihu. Návrh přináší velmi dobré a poučené přemýšlení o potřebách Brna a jednotlivých míst řešeného území s citem pro reálný vznik polyfunkčního, sociálně udržitelného města.

Složení poroty: Roger Riewe (předseda poroty), Petr Vokřál (primátor města Brna, 1. místopředseda poroty), Ivan Plicka (2. místopředseda poroty), Martin Ander (námestek primátora), Sándor Finta, Petr Hladík (místostarosta městské části Brno-sever), Matěj Hollan (náměstek primátora), Jiří Oplatek, Jan Pavlíček, Silja Tillner a Jaroslav Wertig.
Náhradníci: Vladimír Šlapeta, Ondřej Chybík a Ivan Lejčar.

Soutěže se zúčastnilo 58 atelierů většinou z Evropy. Celkem na soutěžních návrzích pracovalo více než 350 urbanistů, architektů, inženýrů a dalších odborníků, kteří v několika měsících odvedli pro město Brno přes 160 000 hodin práce.