Novinky a názory / zprávy

Nová čtvrť Pardubic se inspiruje strukturou historického města

Soutěžní workshop Pardubice: Mlýnský ostrov už má svého vítěze. Odborná porota se rozhodovala mezi třemi koncepčními studiemi. Konečný vítěz, pražské studio UNIT architekti, by měl být po potvrzení Radou města Pardubic pověřen zpracováním regulačního plánu pro novou pardubickou čtvrť.

EARCH.CZ , 23. 12. 2016

„Všechny tři návrhy představily řešení založené na logické soustavě veřejných prostranství, umožnily lepší využití Chrudimky pomocí náplavky podél budovy Automatických mlýnů a navrhly rozdělení přeměny území do jednotlivých etap,“ vysvětlila předsedkyně poroty Pavla Melková.

O vítězi rozhodlo zvolené měřítko zástavby a variabilita. „Návrh kanceláře UNIT architekti svým měřítkem, navrhovanou typologií zástavby a prostupností území nejvíce odpovídá charakteru Pardubic. Navíc je srozumitelný a čitelný, naplňuje tak hlavní požadavek města, aby nová vize pro Mlýnský ostrov motivovala vlastníky, hlavní aktéry území, ale i širší pardubickou veřejnost k tomu, aby se na její realizaci podílela,“ uvedl pardubický primátor Martin Charvát.

„Naše urbanistické řešení nabízí systém drobnějších skladebných jednotek, menších oproti městským blokům, zahrnujícím bytové domy, townhousy a rodinné domy,“ popsal vítězný návrh architekt Filip Tittl.

„V místě před posledním historickým stavením na levé straně ulice Na Ležánkách je navržena náves, která bude sloužit jako těžiště mezi mlýny, novou a stávající zástavbou a zároveň jako místo setkání nových obyvatel se starousedlíky,“ dodal architekt David Tichý.

Porota ocenila i propracovanost dopravní koncepce návrhu, jenž zohlednil vysokou hladinu podzemní vody znesnadňující stavbu podzemních garáží. Koncept představil pět možností parkování v závislosti na typu zástavby. Navržena je i nová zastávka městské hromadné dopravy přímo na novém Mlýnském náměstí.

Na druhém místě se umístila koncepční studie kanceláře D3A, která navrhovala strukturu zástavby sledující stopu současných budov pekáren. Na tomto návrhu porota ocenila zastavění západní hrany prostranství před mlýny a zachování průhledů z ulice na Ležánkách. D3A navrhovala i zprůchodnění levého břehu Chrudimky lávkou na konzolách podél protipovodňové stěny.

Kancelář re:architekti, která se umístila na 3. místě, představila urbanistickou strukturu tvořenou rozsáhlým průchozím blokem ve tvaru pentagonu a třemi bloky tvaru „u“ podél parku Na Špici. Návrh rovněž předpokládal s náplavkou podél budovy mlýnů, jež se v severní části rozšiřuje v podélné široké schody umožňující pohodlný přístup k Chrudimce.

Doporučení odborné poroty a výběr zpracovatele regulačního plánu projedná Rada města Pardubic na svém jednání 9. ledna 2017.

Více informací k poslednímu workshopu a jednotlivé soutěžní koncepty naleznete zde.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 23. 12. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři