Stavba roku 2014 - Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku

Pondělí, 27. Říjen 2014 - 0:00
| Napsal:

Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku je unikátním projektem celorepublikového významu, jehož realizace probíhala v nejpřísněji chráněné zóně Krkonošského národního parku. Jistě si právem zaslouží titul Stavba roku 2014. Nuže, vyražme na výlet.

Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - zdroj fotografií: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Fotoalbum: 
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - zdroj fotografií: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - zdroj fotografií: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - zdroj fotografií: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - zdroj fotografií: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - zdroj fotografií: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - zdroj fotografií: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - zdroj fotografií: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - zdroj fotografií: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - zdroj fotografií: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - zdroj fotografií: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - zdroj fotografií: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - zdroj fotografií: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - zdroj fotografií: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - zdroj fotografií: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - zdroj fotografií: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - zdroj fotografií: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - zdroj fotografií: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - horní stanice - půdorys 1.N.P. - zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - horní stanice - půdorys 2.N.P. - zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - horní stanice - řez - zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - horní stanice - pohled - zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - horní stanice - pohled - zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - horní stanice - pohled - zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - mezistanice - půdorys 1.N.P. - zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - mezistanice - řez - zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - mezistanice - pohled - zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - mezistanice - pohled - zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - dolní stanice - půdorys 1.N.P. - zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - dolní stanice - půdorys 2.N.P. - zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - dolní stanice - řez - zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Stavba roku 2014 - TRENTO s.r.o. - Lanová dráha na Sněžku - dolní stanice - rozvinutý pohled - zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Katalogový list: 
Ateliér TRENTO s.r.o.
Zodpovědný projektant
Spolupracovníci Zdeněk Mikulecký, David Kratochvíl
Generální dodavatel BAK stavební společnost, a.s.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Pec pod Sněžkou
Suma 312 611 072.00
Měna CZK
Datum realizace 2014
Poznámka

SUBDODÁVKY: Technologie lanové dráhy-LEITNER A.G., Komunikace-Borta s.r.o., VZT-ŠKOP klima, s.r.o., ZTI-p. Václav Šindelář, MaR-Klimaservis Sůva, s.r.o., Elektro-ELMOS, s.r.o., Slaboproudé rozvody-AG COM, a.s., Ocelové konstrukce-ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Tesařské práce-KASPER CZ, s.r.o., Výplně otvorů-Hasil, a.s., Povlakové podlahy-KERAMO-MONTÁŽ, s.r.o., Gastro vybavení-GASTRO-EIS-TECHNIK s.r.o., Práce helikoptérou-TECH-MONT Helicopter company s.r.o.

CHARAKTERISTIKA STAVBY

Předmětem dodávky díla byla rekonstrukce lanové dráhy z Pece pod Sněžkou na Sněžku s mezistanicí na Růžové hoře. Tato liniová stavba se sestává ze dvou úseků, doplněných několika obslužnými objekty. Staveniště vlastní lanové dráhy bylo umístěno v těžko přístupném terénu v CHKÚ KRNAP ve 3. a 1. zóně ochrany. Trasa překonává řeku Úpu, Růžový potok, v horním úseku Růžovohorské sedlo a v závěru vede po hraně Obřího dolu na vrchol nejvyšší hory ČR.

V rámci plnění veřejné zakázky byla provedena výměna technologie lanové dráhy (otevřená dvoumístná sedačka byla nahrazena čtyřmístnými kabinkami), dolní úsek lanovky byl prodloužen přes řeku Úpu až na její pravý břeh, kde byla vybudován zcela nový objekt dolní stanice. Objekt mezistanice byl kompletně zbourán a na částečně stávajících základech postavena budova, velikostně stejná dle původního objektu, ale hmotově upravena současné moderní technologii. Horní stanice byla z větší části zbourána a dostavěna. Součástí díla byly též inženýrské sítě, technická infrastruktura. V náročných podmínkách byla vybudována kanalizační a vodovodní přípojka, napojená na veřejný kanalizační a vodovodní řad města Pec pod Sněžkou.

Realizovaná technologie lanové dráhy představuje systém visuté oběžné lanové dráhy s kabinkami, které se automaticky připínají na dopravní lano. Kapacita 250 osob za hodinu (dle podmínek stavebního povolení), přepravní rychlost 2-5 m/s. Pohony pro obě sekce jsou umístěny ve stanici „Růžová hora“. Traťové konstrukce (podpěry) jsou na dolním úseku provedeny jako plnostěnné s kulatým průřezem, na horním úseku pak jako příhradové s trojúhelníkovou základnou. Všechny podpěry jsou žárově zinkovány. Kabiny jsou uzavřené, čtyřmístné s nosností 320kg. Technologie umožňuje dopravu vody, splašků a ostatních surovin pro provoz horní stanice a mezistanice na nákladních plošinách.

Horní stanice – částečná rekonstrukce, došlo k rozšíření prostor haly pro výstup a nástup, přebudování části technických prostor suterénu a toalet v 1. nadzemním podlaží a rozšíření prostor pro občerstvení. Nosná konstrukce je ocelová, lehký obvodový plášť, částečně prosklený, střecha byla provedena z foliové krytiny. Doprava materiálu byla prováděna letecky.

Mezistanice – byla provedena kompletní přestavba objektu, rozšířeny prostory pro výstup a nástup, zesíleny stávající základy, ocelová nosnou konstrukci tvoří ocelový skelet, lehký obvodový plášť sklohliníkový, v kombinaci se zdivem a obkladem z dřevěných desek, betonového a plechového obložení, zastřešní z povlakové folie.

Dolní stanice – novostavba, obsahující technické zázemí pro technologii a personál, sociální zařízení pro veřejnost, nástupní a výstupní prostor, depo pro kabinky, restauraci, kanceláře, nosná monolitická konstrukce. Budova je částečně podsklepená, fasáda je tvořena lehkým prosklený obvodovým pláštěm, v kombinaci s velkoplošnými deskami. Nosnou konstrukci tvoří monolitické stěny se zateplením a přizdívkami z betonových cihel nebo kamene, střecha je provedena z tizn. plechu.

Článek vznikl za podpory Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.