Digitální architekt [05] | pokračování na podzim

Pondělí, 26. Září 2005 - 4:24
| Napsal:
Myšlenka zorganizovat workshop se sérií přednášek o vlivu digitálních technologií na nové tendence v architektuře sahá do roku 2004. Pod vedením profesora Pospíšila se na Ústavu modelového projektování Fakulty architektury ČVUT v Praze vytvořil tým, který v rámci Výzkumného záměru č. 28 nazvaného Modelové a zobrazovací techniky v architektuře a urbanismu zkoumal nejprve úlohu analogových nebo-li fyzických modelů na proces navrhování, později začal ověřovat jak obor ovlivňuje používání digitálních technologií.

Tak vznikl Workshop [04] – DigiReal Architecture, který se odehrál na jaře 2004 ve víceméně komorním prostředí ústavu pod lektorským vedením Henri Achtena – pedagoga z Technické univerzity v Eindhovenu a externího pedagoga FA ČVUT v Praze.

Volným a logickým pokračováním v rámci digitální problematiky v architektuře byl podzimní cyklus přednášek Digitální architekt 04. Byl zaměřen na využití dnes již tradičního softwaru v architektonické praxi. Postupně byly představeny poslední novinky a progresivní možnosti CAD aplikací. Cílem podzimní série přednášek bylo studentům architektury představit nejrozšířenější nástroje pro efektivní navrhování a do jisté míry též suplovat v tomto směru nedostatek informací související se současnou nekoncepční výukou počítačového navrhování na FA ČVUT v Praze. V pionýrských dobách počítačů byli samozřejmě jiné možnosti i jiné požadavky na výuku. Ovšem porovnáme-li dnes od té doby nepříliš změněný systém výuky s kontrastním vývojem počítačových technologií, je myšlenka podobných akcí více než nutná. Zvláště, uvědomíme-li si, že sektor školství (a s ním spojeného výzkumu) by v tomto ohledu měl být motorem pokroku a předbíhat vlastní architektonickou praxi minimálně o 5 let. To se nyní - alespoň v případě pražské Fakulty architektury ČVUT - zatím neděje. I s tímto ohledem bylo naplánováno potřebné pokračování projektu Digitální architekt v roce 2005.

SÉRIE PŘEDNÁŠEK
(zleva doprava)
Mesh.tif © Axel Kilian
MotormeCCa © Kas Oosterhuis
Architecture in the Digital Age: Design and Manufacturing © Branko Kolarević(zleva doprava)
BMW GROUP IAA Frankfurt 1999 © Bernhard Franken
Paramorph, Londra 1999 © Mark Goulthorpe


Digitální architekt [05] odstartoval WorkshopemV týdnu od 14. do 18. března 2005 měli zájemci o novou, neklasickou, architekturu možnost seznámit se se světovým trendem zvaným free form či blob architecture. Jedněm se líbí, druhé pohoršuje, ať tak či tak, neortogonální architektura nenechává nikoho chladným. A tak hlavně těm, které uchvátila, měl právě skončený Workshop[05] naznačit, jak s volnými formami pracovat, a zamyslet se také nad tím, jak na první pohled chimérické tvary vymyslet či vygenerovat a následně pak zhmotnit. Účastníci Workshopu se snažili uvědomit si vztahy mezi formou a konstrukcí. Pokud totiž uvažujeme o free form architektuře, nesmíme o ní rozhodně uvažovat jako o architektuře realizované tradičními postupy. Digitální architekti se setkávají s množstvím otázek, na které neexistují jednoznačné odpovědi, je potřeba myslet, zkoumat a hledat.
Podle zájmu studentů o Workshop není pochyb, že se podařilo zahájit diskusi o neortogonální či chcete-li nepravidelné architektuře nejen mezi jeho účastníky, ale díky neformálním výsledkům a jejich prezentaci se diskuse o volných tvarech v české architektuře přenese také mimo prostor vymezený Workshopem.

Série přednášek jaro 2005Pro jarní část přednášek organizátoři využili svých dosavadních kontaktů s digitální architekturou vybudovaných během stáží v Holandsku, konkrétně na technické univerzitě Delftu. Pozvání k přednášce přijalo celkem 5 zajímavých osobností, které představili své realizované projekty i teoretické práce a přiblížili tak své chápání při vytváření digitální architektury.

Axel Kilian | MIT [USA]Ve čtvrtek 17. března 2005 odstartovala jarní série přednášek projektu Digitální architekt [05]. Prvním hostem projektu byl Axel Kilian, který pracuje a vyučuje na Fakultě architektury Massachusettského Institutu Technologie ve skupině Design and Computation.
Axel Kilian se ve své výzkumné práci věnuje využití programovacích metod v designu a v architektuře. Zkoumá možnosti využití genetických algoritmů v architektuře. Ke své práci využívá celou řadu počítačových programů; od softwaru Catia přes tradiční AutoCAD a Rhino až po programy, které si tvoří sám například v AutoLispu či jazyku Java.
„Nové nápady a podněty často vznikají z omezení, která přináší kontext a současné možnosti, charakterizuje svou práci Axel Kilian. „Můj výzkum se zabývá nejrůznějšími způsoby, jak začlenit tato omezení do prvních fází návrhu. Mezi projekty představující návrh řízený omezeními (constraint driven design) patří například simulace řetězovek či detaily styčníků odvozené od způsobu výroby. Problémy navrhování v praxi jsou charakteristické nesmírným množstvím často úplně nezávislých omezení. Opravdu neotřelá řešení zkoumají podmínky ze zadání a dokáží je předefinovat. Dokáží čerpat inspiraci z těchto omezení. Nový pohled na věc přináší nové nápady.“
Více informací na:http://destech.mit.edu/akilian/

Kas Oosterhuis | ONL [NL]Ve středu 30. března 2005 se uskutečnila událost, která neměla do té doby v krátkých dějinách české digitální architektury obdoby. Přijel rebel digitální architektury, profesor Kas Oosterhuis, který vyučuje na Technické univerzitě v Delftu. Zde založil skupinu Hyperbody a zároveň se svojí manželkou Ilonou Lénárd vede architektonický atleiér ONL. Právě současným projektům ateliéru ONL byla věnována jeho přednáška.
„Od počátku je architektura vnímána pouze jako statická záležitost, uvažuje o digitální architektuře Kas Oosterhuis.. „Umělé jeskyně“ zůstávaly netečné, mrtvé, bez zájmu o své obyvatele a okolí. Dnes už je to trochu jinak. Dnešní budovy nacpané technologiemi od suterénu až po střechu ožívají. Komunikují s lidmi, s okolím i se sebou navzájem. Prostor nemá pouze tři rozměry, ale čtyři. A architektura je začíná dobývat všechny. Architektura se stává ctyřrozměrnou. Architektura ožívá. Architektura se bouří.“
Myšlenka pohybující se architektury není nová, ale dnes jsou potřebné technologie stále dostupnější. Pokušení „zkusit si to“ je veliké. Z představených projektů studia ONL je vidět, že se jedná většinou o nerealizované projekty či prototypy.
Více informací na: www.oosterhuis.nl | protospace.bk.tudelft.nl

Branko Kolarević | UPENN [USA]Vystoupil jako třetí host v jarní sérii přednášek Digitální architekt [05]. Branko Kolarević z University of Pennsylvania nazval svoji přednášku Digital to Material. Exkurze do světa digitální avantgardy proběhla ve středu 6. dubna 2005. Branko Kolarević se ve své práci věnuje studiu a zkoumání nových možností architektury a stavitelství a tomu, jak se tyto nové výrobní možnosti odrážejí v přemýšlení o architektuře. „Můžeme mluvit skutečně o revoluci v architektuře. Nové možnosti nám daly prostor, abychom znovu zauvažovali o vztahu architektury a stavební výroby.“ říká Branko Kolarević, který sleduje tuto problematiku už od jejích počátků a jeho znalosti a přehled z něho dělají prvního „historika“ digitální avantgardy.

Branko Kolarević je profesorem na University of Pennsylvania známé jako Penn, kde vyučuje design a digitální média. Je autorem a editorem několika knih, například Architektura v digitální době: Design a výroba (2003 Spon Press) a nedávno vydané knihy Funkční architektura: Více než technika (2005 Spon Press) . Branko je bývalý prezident ACADIA (Association for Computer Aided Design in Architecture) a zakladatel Digital Design Research Lab (http://www.gsfa.upenn.edu/ddrl/) na Pennsylvánské univerzitě.

Bernhard Franken | franken architekten [GER]Ne neprávem lze označit Bernharda Frankena za praktika digitální architektury. Frankfurtská architektonická kancelář franken architekten, kterou založil v roce 1996 má na svém kontě celou řadu originálních projektů. Základ jejich práce tvoří série „Brandscape“ pro automobilový koncern BMW, například známé projekty Bubble, Dynaform či nový Takeoff Munich. V roce 2003 se franken architekten stali vítězi soutěže FEIDAD, když získali ocenění i v předchozích letech. A právě tento praktik digitální architektury vystoupil ve středu 27. dubna 2005 jako čtvrtý host série s přednáškou Real as Data.
Více informací na: www.franken-architekten.de/

Mark Goulthorpe | dECOi [USA]Mark Goulthorpe uzavřel v pátek 27. května 2005 sérii přednášek na jaře 2005 příspěvkem nazvaným Autoplastic to Alloplastic, která se zaměřila na možnosti kontroly nelineárních systémů, jež nám dnes nabízí digitální technika. Kdo se nenechal odradit pojmem nelineární systémy, zjistil že i třeba město se svým životem, nepředvídatelné počasí nebo komplexnost kontextu jsou přesně příklady nelineárních systémů.
Mark Goulthorpe založil atelier dECOi v roce 1991 se záměrem účastnit se série převážně teoreticky orientovaných architektonických soutěží. Výsledkem bylo několik ocenění z celého světa, která bez potíží zajistila elegantním, důmyslným a originálním pracím atelieru dECOi dobrou reputaci a prestiž. Značka “dECOi” by měla umožňovat spolupráci, která se později ukázala jako nezbytná pro kreativní práci firmy existující pouze jako digitální síť spojujících několik profesionálů žijících doslova kolem celého světa. Většina z jejich projektů zatím bohužel zůstala ve formě studie.
Více informací na: http://architecture.mit.edu/people/bg/cvgoulth.html | http://www.hyposurface.org

WORKSHOP
(zleva doprava)
Heart Cafe - Zuzana Svobodová, Petr Sova, Pavel Zamazal, František Košař
Model - Lukáš Svoboda, Petr Chládek, Karel Wirth
Model - Kamil Štajgl


(zleva doprava)
The Lion’s Paw - David Hlouch, Jan Pazour, Martin Stára
Tuba Kocatürk přednáší v rámci workshopu[05] 14. 3. 2005
Ústav modelového projektování – 14. 3. 2005


Pokračování na podzimDalších pět přednášek v zimním semestru 2005 se s jeho blížícím se začátkem začíná rýsovat. Co je jisté, snahou bude orientovat se na nové technologie a postupy využitelné v nových přístupech k navrhování architektury nastíněných v rámci Workshopu [05] i jarní časti série přednášek.

Poděkování partnerůmProjekt Digitální architekt [05] vzniknul pod záštitou Fakulty architektury ČVUT v Praze, České komory architektů a za finanční podpory Velvyslanectví Nizozemského království.
Partneři projektu: Autodesk, Copy General
Projekt podpořili: NC Computers, PROSTOR
Mediální partneři: Era21, Computer Design, Czechdesign.cz, archiweb.cz, Audiovizuální centrum Silicon Hill, Student.cvut.cz, Rádio 1

Zvláštní poděkování za podporu patří Mgr. Ivanu Vašinovi, tajemníkovi Fakulty architektury ČVUT v Praze a Prof. Ing. arch. Josefu Pospíšilovi, CSc vedoucímu Ústavu modelového projektování.

Děkujeme rovněž lektorům Workshopu[05] za to, že se vzdali svého honoráře.

Digital Architect TeamIng. arch. Petr Vaněk, Jaroslav Hulín, Viktor Johanis, Marek Růžička

Více informací: www.e-architekt.cz/digiarch
Klíčová slova: