Kontinual

Zaměření: 
ateliér
Město: 
Vrané nad Vltavou
Jsme team lidí, které profesně spojuje téma vztahu člověka ke krajině, architektuře a umění. Našim cílem je vytvářet hodnotná místa v sídlech i volné krajině na základě kontinuity a v kombinaci s naplněním potřeb uživatelů. Věnujeme se projekční činnosti s důrazem na mezioborovou spolupráci v oblasti architektury staveb, urbanismu, zahradní a krajinné architektury.
+1
0
-1