ARCH 3 | 2014 : Korporatívna architektúra

Pátek, 28. Březen 2014 - 12:18
| Napsal:

Tématem dalšího čísla časopisu ARCH je vliv zaměření, firemní filosofie nebo loga určité společnosti na vnější architektonický vzhled jejích objektů.

ARCH 3 | 2014 : Korporatívna architektúra

Základnou úlohou korporatívnej architektúry je sprostredkovať značku, ktorá by mala byť v architektúre vyjadrená logom, farebnosťou, materialitou, ale i celkovým architektonickým konceptom. Spoluvytvára nielen firemnú kultúru a identitu, ale aj podporuje firemnú komunikáciu a celkový firemný dizajn. Centrála Phoenix Zeppelin v Banskej Bystrici od architektov B. Hovorku, Š. Moravčíka a M. Paulínyho (ARCH 5/2011), ktorá v roku 2011 získala všetky tri architektonické ocenenia (Cenu ARCH, CE.ZA.AR i Cenu D. Jurkoviča), je dodnes ukážkovým príkladom toho, do akej polohy sa dá táto téma rozvinúť. Architekti nielenže dokázali vyťažiť z daností lokality maximum, ale predovšetkým ukázali, akým smerom uvažovať pri takýchto špecifických zadaniach, keď goodwill značky tvorí korporatívna architektúra. Po necelých troch rokoch sme skúsili zmapovať aktuálne dianie v tomto segmente. Okrem priemyselno-skladových areálov roztrúsených v krajinnom zázemí zväčša banálnej architektonickej kvality sa predsa len objavujú ambicióznejšie riešenia korporatívnej architektúry s vyjadrením firemnej filozofie a kultúry. Preferovanie humánnejších a ekologicky senzitívnych konceptov sa pozitívne odráža v krajinnom obraze a zanecháva tu dobrý dojem (goodwill) značky. Architektúra v špecifickej funkcii reklamného média sprostredkováva nové významy, ktoré si rozhodne zaslúžia i osobitý architektonický repertoár. Na ten si však budeme musieť u nás ešte asi chvíľku počkať. V tomto kontexte môžeme ako aktuálnu výzvu a nezanedbateľný príspevok k tejto téme považovať korporatívnu architektúru (v tvare obrátenej pyramídy) Slovenského rozhlasu v Bratislave, o ktorej sa dočítate v časti Teória.

Andrea Bacová

Obsah

Téma: Korporatívna architektúra

13 Úvodník

Aktuálne

14 Súťaže, výstavy

Rozhovor

18 Development nás vlastne obohatil
Igor Lichý a Tomáš Šebo v rozhovore s Andreou Bacovou

Realizácie k téme

24 Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj: Business centrum, Bratislava
Imro Vaško: Romantický hrdina v nevľúdnom meste

30 Aleš Hradecký, Daniel Bartoš: Logistické, administratívne a školiace centrum Herz Slovensko, Bernolákovo
Laco Bartko: Spoločnosť so srdcom

36 Tomáš Jávorka, Ľubomír Bobek: Competence Centre, Dunajská Streda
Ľubica Ilkovičová: Prvý, druhý, tretí

42 Jaroslav Janek: Rekonštrukcia autosalónu SUZUKI, Banská Bystrica
Martin Somora: Ako vyniknúť na predmestí

46 Martin Bátik, Martin Bobák: Výrobno-skladová hala s administratívnou budovou GERGONNE SLOVENSKO, Liptovský Mikuláš
Tomáš Bujna: Sterilná administratíva výrobnej haly

50 Luděk Rýzner: Areál spoločnosti IPM Building, Konárovice
Ivana Tláskalová Zavillová: Že by kováčova kobyla nebola bosá?

Teória

56 Štefan Bekeš: Identita Slovenského rozhlasu

Projekty k téme

60 Štefan Bekeš: Revitalizácia budovy Slovenského rozhlasu, Bratislava

62 Martin Bátik, Martin Bobák: Polyfunkčný objekt MM Olympic Gallery, Liptovský Mikuláš

63 Martin Repický: Plnička minerálnych vôd, Tisovec-Šťavica

Recenzie

64 Oldřich Ševčík: Krátká „myšlenková biografie“ velkého evropského intelektuála

65 Vladimír Soukenka: Architekt dramatu

Iná kultúra

67 Ivana Tláskalová Zavillová: Spravodajstvo z Prahy

63 Imro Vaško: Architektúra pohyblivého obrazu – postomoderný „vílí prach“

English summary

64 Corporative architecture

Klíčová slova: