Dominantní prvek Nového divadla v Plzni odhalen

Čtvrtek, 17. Duben 2014 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Perforovaná čelní fasáda, která je pojata jako architektonická reinterpretace divadelní opony, je největší betonovou skulpturou v ČR.

Nové divadlo v Plzni - čelní perforovaná fasáda - foto © Helika, a.s.
Fotoalbum: 
Nové divadlo v Plzni - čelní perforovaná fasáda - foto © Helika, a.s.
Nové divadlo v Plzni - čelní perforovaná fasáda - foto © Helika, a.s.
Nové divadlo v Plzni - čelní perforovaná fasáda - foto © Helika, a.s.
Nové divadlo v Plzni - čelní perforovaná fasáda - foto © Helika, a.s.
Nové divadlo v Plzni - čelní perforovaná fasáda - foto © Helika, a.s.
Nové divadlo v Plzni - vizualizace - noční pohled © Helika, a.s.
Nové divadlo v Plzni - vizualizace - noční pohled © Helika, a.s.

Zahajovací sezóna Nového divadla v Plzni se blíží a tomu odpovídá i výrazný pokrok stavebních prací na jeho budově. Po bočních fasádách z unikátního probarveného pohledového betonu byla v těchto dnech odhalena také sochařsky pojatá čelní fasáda, která je architektonickou reinterpretací divadelní opony, předělu mezi realitou dne a magickým iluzivním prostorem divadla uvnitř. Autorkou výtvarné předlohy je akad. mal. Ivana Hanzlíková z výtvarného sdružení KVADRA, která na návrhu spolupracovala s akad. arch. Vladimírem Kružíkem z architektonické a projekční společnosti HELIKA.

Monumentální hmota jižní fasády o šířce 22 m, výšce 14 m a tloušťce více než 0,5 m se pyšní zajímavým prvenstvím – je nejrozměrnější betonovou skulpturou u nás. Perforována je čtyřicítkou oválných otvorů, třemi z nich se do budovy divadla vchází. Kompozice organicky tvarovaných otvorů fasádu odlehčuje a propůjčuje jí zvláštní půvab. Fasáda se směrem k příchozímu naklání, odklon od vertikální osy činí 11 stupňů a přesah její horní hrany 2,65 m.

“Po zahájení provozu divadla bude fasáda nasvětlena LED reflektory s proměnlivou barevností světla, ovládanými a programovanými počítačem ze světelné režie divadla. Průčelí budovy se tak de facto stane součástí divadelního představení. Estetika fasády se promítne do vstupního předprostoru divadla, kde bude osazena organická betonová skulptura - společně budou tvořit jeden výtvarný celek,” uvádí akad. arch. Vladimír Kružík ze společnosti HELIKA, která stojí za návrhem divadla.

Fasáda je založena na základovém prahu a pilotách a k divadelní budově je kotvena speciálními prvky zajišťujícími přerušení tepelného mostu. Pro zhotovení fasády bylo třeba 100 metrů kubických samozhutnitelného betonu o speciální receptuře. Po uložení komplikované výztuže v neortogonálním rastru mohla být zahájena technologicky náročná tlaková betonáž. Realizována byla prostřednictvím 29 napouštěcích otvorů směrem od paty fasády nahoru k její koruně a trvala nepřetržitě 43 hodin.

Budova Nového divadla v Jízdecké ulici nahradí nevyhovující prostory Komorního divadla v Prokopově ulici. Bude součástí programu projektu Evropské hlavní město kultury 2015.

www.helika.cz