ERA21 05/2012 - Český urbanismus 2.0

Čtvrtek, 8. Listopad 2012 - 17:10
| Napsal:

Praha „vyhodila“ připravovaný územní plán, začne ho chystat znovu.

Fotoalbum: 

Praha – metropolitní, územní, či žádný plán? 
Metropolitní plán ruší barevné plochy. 
Metropolitní plán má nabídnout jednoduchý model rozvoje hlavního města a omezit prostor pro korupci. 
Starostové se bojí nového měřítka plánu. 
Vize pro Liberec je dobrým příkladem spolupráce města a univerzity. 
Dolní oblast Vítkovic vstává z mrtvých. 
Dolní oblast Vítkovic se stává součástí města. 
Nový územní plán změní Milovice k nepoznání. 
V urbanistické soutěži k novému územnímu plánu Plzně zvítězily dva týmy. 
Centrum Plzně bude hustější, počítá s tím nový územní plán města. 
Červený banán je metaforou zasahující i do Chomutova. 
Architekti: Město Hostomice je v těsném závěsu za Plzní...

To je jen velmi stručný výběr novinových titulků z posledního roku. Něco se děje v českém urbanismu.

Vážení čtenáři, vážené čtenářky, inspirativní čtení vám přeje 
Osamu Okamura, šéfredaktor

Na cestě k ideálnímu plánu

Potřeba nových pohledů na český urbanismus a územní plánování je dlouho diskutované téma. Plány jakožto nástroje rozvoje nestačí reagovat na výzvy rychle se měnící společnosti. Prvních dvacet let po společenských změnách se (nejen) vinou absence kvalitního vzdělávání těžko hledaly cesty, jak správně uskutečňovat architektonický rozvoj našich měst. Nyní stojíme v bodě, kdy fáze idejí konečně dostává konkrétní obrysy. Objevují se první realizace, které nejsou poplatné dosavadnímu územnímu plánování, a přitom se jim podařilo prosáknout bariérou legislativních hradeb. Český urbanismus dost možná právě teď vstupuje do 21. století. Už víme „proč“, už tušíme „co“. Teď bychom se měli zabývat otázkou „jak“.

Dobrý plán by měl být založen spíše na popisu principů než na popisu budoucího stavu. Měl by vytvořit potenciál a katalyzovat procesy. V konfrontaci se zahraničím je zřetelná snaha o přiblížení se k liberálnějšímu anglosaskému modelu městského plánování, který však v českém prostředí postrádá autoregulační pravidla, jako jsou participace veřejnosti, subsidiarita nebo precedentní právo. Zásadní tak zůstává otázka metody. Ta je skrze individuální přístupy k urbanismu leckdy nevyslovená, latentní, přesto ji někde pod povrchem tušíme. V tomto čísle se snažíme pod tento povrch dostat.

Filip Landa

 
 
 

OBSAH časopisu ERA21 5/2012

5 editorial / Filip Landa /
6 aktuality
8 recenze
10 průvodce – Štýrský Hradec aktuálně! – Markus Bogensberger 
12 intro – Svatyně – Martin Cenkl 
14 úvod – Město a vize – Ivan Gogolák, Lukáš Grasse
18 rozhovor – Od elementárního urbanismu k metropolitnímu plánu – Rozhovor Filipa Landy a Miroslava Šajtara s Romanem Kouckým
22 praxe – Belgické zrcadlo – Jiří Klokočka 
24 projekt – Strukturální plán pro krajské město – Jiří Janďourek, Zdeňka Němcová Zedníčková a kol. 
30 realizace – Dolní oblast Vítkovic – Josef Pleskot / AP ATELIER / 
36 projekt – Milovice — hledání města. Ateliér Jana Šépky a Mirky Tůmové na FA ČVUT v Praze – Jan Šépka 
40 teorie – Soudobé přístupy k tvorbě územních plánů v ČR – Jan Jehlík 
43 projekt – re:urbanismus – Architektonická koncepce města – Michal Kuzemenský, Ida Čapounová, Jan Vlach, Ondřej Synek, David Pavlišta, Jiří Žid / platforma re: /
46 analýza – Červený banán — Die Rote Banane. Předpoklady pro plánování – Hans-Michael Földeak 
48 výzkum – Vize vývoje hradecko-pardubické aglomerace – Zuzana Hartlová 
50 výzkum – The Why Factory – Juráš Lasovský
52 výzkum – Úprava panelového sídliště, Brno-Nový Lískovec – Miroslava Šešulková, Marek Petrík, Martin Surovec
55 praxe – Máme plán. Simulační hra pro přiblížení principů územního plánování – Petr Klápště 
56 idea – Architekt – Daniel Pitín 
64 trendy
80 příloha – Vliv obvodového pláště na vytváření tepelné pohody – Vladimír Jelínek 
82 příloha – Přehled současných druhů omítek používaných ve stavebnictví – Jitka Hroudová, Jiří Zach 
88 příloha – Tepelnětechnické vlastnosti oken – Josef Chybík
94 realizace – Administrativní budova Z2 Rohan v Praze – Petr Hrůša / Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno /

 
Klíčová slova: