ERA21 06/2010 - Německo: nové urbánní strategie

Čtvrtek, 6. Leden 2011 - 1:00
| Napsal:

„Jak definovat urbánní prostor? Jaké jsou jeho kvality? Jak vzniká a jaké nabízí možnosti?“

Fotoalbum: 

Editorial

Svět se proměňuje. Jen stěží můžeme tušit, jaké výzvy nám přinese zítřek. Hranice mizejí, kultury se stěhují a drobí. Rodí se nové formy komunikace a sociálních sítí.

Změny klimatu a oteplování Země s sebou mohou přinášet velké topografické změny, přírodní katastrofy a následnou migraci za záchranou! Jisté se zdá být jen to, že energetické zdroje se ztenčují a že se již brzy budeme muset připravit na změny svého městského životního stylu. Narůstají i obavy plynoucí ze sociální nerovnováhy, narůstá nejistota.

Město je formováno množstvím paralelních vývojových tendencí. Architekti a urbanisté si stále častěji kladou otázky: Jak definovat urbánní prostor? Jaké jsou jeho kvality? Jak vzniká a jaké nabízí možnosti? Sami sebe konfrontují s urbánními transformačními procesy a přenášejí je do procesů svého plánování a tvorby. Jsou spíše aktivisty! Neboť aktivně nakládají s městem. Zkoumají, experimentují a rozšiřují pojímání architektury. Jsou zároveň moderátory, zahradníky, umělci, vydavateli, městskými průvodci, sociology, truhláři a mnohým jiným. Ve své práci překračují hranice, hledají přímou spolupráci, pohybují se mezi disciplínami! Při tom vzniká nové chápání architektury a dochází k ovlivňování procesů formujících město a společnost.

V tomto čísle časopisu nejde ani tak o hmatatelné objekty, jako o příběhy, které se stávají součástí historie konkrétních míst. Nejde o to nalézt odpovědi na předložené otázky, ale jde o to otázky klást, abychom lépe porozuměli potenciálům transformačních procesů. Představujeme zde nejrůznější strategie a metody, jak přistupovat k neuchopenému urbánnímu prostoru a jak můžeme pomocí něj znovu definovat naše kulturní, ekonomické a společenské hodnoty. Architektura je naším nástrojem hledání města možností!

Matthias Rick

 

Obsah časopisu ERA21

5 editorial / Matthias Rick
6 aktuality
8 recenze
12 průvodce Linec aktuálně! / Tobias Hagleitner
12 intro Spansdorf–Lipová 1915–2005, Franz Josef Umlauft, Rudolf Jenatschke; Jan Vaca, Martina Novozámská, Jaroslav Vraj
16 akce Instantní urbanismus / Matthias Rick
18 rozhovor Recepty já nemám / Rozhovor Benjamina Foerstera-Baldenia a Matthiase Ricka s Freiem Ottem
22 iniciativa Jak se tvořila šeptající Zahrada / Marc Pouzol, Véronique Faucheur, Marc Vatinel / atelier le balto 
26 projekt Bytový dům se spoluúčastí  Anne-Julchen Bernhardt a Jörg Leeser / BeL Sozietät für Architektur
31 praxe Spoluúčast na plánování / kultura plánování, kultura měst / Erhart Pfotenhauer
35 realizace Základní škola v Gandu v Burkině Faso / Francis Kéré
39 akce Divadlo Medúza  / Folke Köbberling & Martin Kaltwasser
43 výzkum UCTools. Katalyzátory městské transformace, Klaus Overmeyer / studio uc . klaus overmeyer 
48 praxe Proměny městského obrazu / Elisabeth Merk
52 výzkum Nedorozumění / Benjamin Foerster-Baldenius / raumlaborberlin 
53 výzkum Nalepovací město / raumlaborberlin 
54 rozhovor Výprava do městského bodu nula / Rozhovor Matthiase Ricka s Borisem Sievertsem
59 praxe Taktičtější urbanismus: taktické město / Peter Arlt
62 výzkum Jak zkoumáme realitu? / Erik Göngrich
67 analýza 12 pracovních tezí / Institut aplikovaného urbanismu a Jesko Fezer
72 idea Čekárna u řeky / Dominik Lang
76 trendy
82 příloha Fotovoltaický boom v ČR / Tomáš Baroch
86 příloha Kročejová neprůzvučnost podlah / Jan Pešta, Viktor Zwiener
90 příloha Architektura a vytápění domu / Karel Srdečný
92 příloha Potřebují sofistikované kuchyně vaření? / Veronika Loušová
100 realizace Brněnský univerzitní kampus / Jaromír Černý, Karel Tuza, Petr Uhlíř / A PLUS