Louny hledají nového městského architekta

Neděle, 9. Únor 2020 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Až do 5.3. 2020 se mohou hlásit zájemci o pozici městského architekta v Lounech.

Louny hledají městského architekta. Zdroj: Město Louny
Fotoalbum: 
“Louny potřebují svého architekta, protože se rozvíjejí a rostou. Profesionál - urbanista nám pomůže předejít chybám a špatným rozhodnutím a je pojistkou, že plány rozvoje města budou trvat déle než jednou volební období,” vysvětlil vypsání veřejné soutěže starosta Loun Pavel Janda.

Město Louny se již v loňském roce podílelo na pořádání vzdělávacího semináře Plánujeme město, na kterém se řešila problematika budování a rozvoje měst. Debata na konkrétních příkladech ukázala, že profesionál v této oblasti se skutečně vyplatí a je přínosem.

Česká komora architektů přirovnává tuto roli k lékaři: “Uchování zdraví „organismu“ města či obce vyžaduje totéž. Je rovněž zapotřebí ho preventivně chránit před nevhodnými nebo dokonce devastujícími vlivy a zásahy. Kvalifikovaným odborníkem pro tuto oblast jen není lékař, ale architekt-urbanista.”

Termín pro podání nabídek/přihlášek na obsazení funkce městského architekta byl stanoven na 5.3.2020 do 14:00 h. Zájemci o tuto funkci mohou všechny požadavky zadavatele nalézt v zadávací dokumentaci, která je zveřejněna vč. příloh na profilu zadavatele zde.