První dojmy z reSITE, aneb konference den první

Pátek, 21. Červen 2013 - 7:00
| Napsal:

První den konference reSITE se zabýval převážně tématy transparentní a obyvatelné metropole, možností inovací ve městech a tématem revitalizací městských nábřeží. Mezi hlavní řečníky patřili dva holandští architekti - Kees Christiaanse/ KCAP a Winy Mass/ MVRDV. Oba architekti se ve svých příspěvcích věnovali převážně městské krajině a způsobu jejího utváření, přičemž logicky ukazovali příklady převážně na vlastních projektech.

konference reSITE - foto © reSITE
Fotoalbum: 
Kees Christiaanse/ KCAP - foto earch
reSITE, foto © earch
Winy Maas - reSITE, foto © earch
Wina Maas - reSITE, foto © earch
Winy Maas, reSITE - foto © earch
konference reSITE - foto © reSITE

KEES CHRISTIAANSE

Kees Christiaanse je zakládajícím partnerem mezinárodně uznávaného atelieru KCAP Architects & Planners v Rotterdamu. Studio má další kanceláře v Šanghaji a Curychu a pracuje na projektech napříč euroasijským kontinentem. V posledních letech se zabýval například projektem pro londýnskou olympiádu, kde se zaměřil na chátrající a zanedbané čtvrti. Věří, že architektura a urbanismus by měly vytvářet příležitosti k interakci mezi obyvateli, nikoli je směřovat k izolaci.

Jako první představil projekt masterplanu na oblast mezi Montpelier a Středozemním mořem. Oproti tradičnímu pojetí nejprve stanovil místa pro zeleň a interakci obyvatel, jakousi krajinnou síť. Jednotlivá výstavba tak může pokračovat postupně, aniž by narušila původní vizi.
Zároveň mluvil o tom, že v Evropě jsou pro krajinu důležitější města okolo jednoho milionu obyvatel, než velká megacities, protože mohou lépe respektovat místní podmínky. Olympijský plán pro Londýn byl potom systémem „open city“ s jednotlivými dílčími centry, kde k propojení dochází nejen v jednotlivých centrech, ale i v rámci komunikačních linií. Christiaanse je příznivcem myšlenky smíšených komunit, kterou uplatnil právě při plánu pro olympijské hry.
Jeho posledním příspěvkem byl poněkud tragický příběh ruského města Perm, kde se podílel na koncepci nového plánu pro rozvoj města. Zde nakonec narazil na odpor developerů, kteří mají, podobně jako u nás, poměrně rozsáhlé možnosti manipulace se zastupiteli měst a státu.

ODPOLEDNÍ PROGRAM

Odpolední blok byl vyplněn panelovými diskuzemi a přednáškami na téma inovací ve městech, řešení říčních břehů a všeobecně vody ve městech. Byly představeny například realizace W Architecture and Landscape Architecture z New Yorku, a jejich revitalizace Harlemu, Ginés Garrido prezentoval projekt Rio parku v Madridě. Přínosem v rámci diskuzí bylo to, že šlo o realizované stavby, u nichž se již dá ověřit dopady na život města a jeho obyvatel.

WINY MAAS

Jedním z vrcholů tohoto dne byla prezentace významného holandského architekta Winyho Maase z MVRDV. Atelier MVRDV je jedním z nejvýznamnějších aktérů na mezinárodním poli architektury. Maas se nevěnuje pouze architektuře a urbanismu, ale i širším idejím vývoje měst v budoucnosti. V současnosti je profesorem na univerzitě v Rotterdamu, M.I.T. a hostujícím profesorem na Delft University of Technology, ale je častým přednášejícím na univerzitách po celém světě.  Studio MVRDV spoluzaložil v roce 1991 s Jakobem van Rijns a Nathalie de Vries.

Celá přednáška byla pojata v uvolněném duchu a přinesla tak výbuchy smíchu do značně přetopeného prostoru DOX.  Maas je totiž nejen výborným architektem, ale také skvělým řečníkem. Nejprve se věnoval prostoru nádraží Bubny v Praze, kde s poznámkou, že urbanismus není nic složitého, velmi jednoduše představil možnosti revitalizace a urbanismu pro toto území. Maas Prahu navštívil již poněkolikáté a zmínil se, že právě nádraží Bubny ho zaujaly svým potenciálem. Trochu ironicky tak komentoval to, že i po deseti letech prostor vypadá stále stejně.
Potom se věnoval rázu evropských měst a struktuře jejich osídlení. Zmínil, že v Evropě se nachází 448 měst s počtem obyvatel přes 100 000, a myslí si, že to je jedna z krás Evropy, kterou se snaží všude po světě kopírovat. V tom vidí bohatství a potenciál Evropy a jejího společenství. Všichni podle něj totiž chceme Evropu, její pitoresknost a městský ráz. Kladl si tak otázku, co může architektura a urbanismus udělat pro Evropu. Přednášku měl rozdělenou na urbanistickou a architektonickou část, kde na vlastních vizích a realizacích představoval možnosti budoucího plánování a koncepce měst.
Každá z urbanistických vizí byla jiného charakteru a struktury. Jednalo se o srovnání velké Paříže a její centrální částí, kde zmiňoval možnosti zlepšení infrastruktury, školství, hustoty obyvatelstva a parků rozdělených do jednotlivých částí města. Výsledkem by tak měla být menší a funkčnější Paříž. Dále představoval vize pro Almere, Bordeaux a Leiden, kde každý urbanismus byl tvořen trochu jiným způsobem a s jinou celkovou vizí. Zajímavý byl Maasův koncept „free city“ kde by vznikla hlavní síť, ale každý obyvatel by si stanovil vlastní umístění a proporce pozemku s tím, že si musí zajistit vlastní elektrické připojení, vodu a silnici. Volnost fungovala do té míry, dokud neomezovala ostatní obyvatele. Zajímavý byl také jeho koncept green city (obojí pro Almere, Holandsko) Kde do mřížky umístil rozličnou floru. Samotné domy tak byly skryté za hradbou zeleně a vy jste se tak mohli rozhodnout, zda např. hotel postavíte mezi borovicemi či jasmíny.
V architektonické části se pak věnoval projektům v Lyonu, známému modrému domu na střeše v Rotterdamu, realizaci „vesnické chalupy“ jako monumentu ve svém rodném městě Schjindel a v současné době konstruovanému projektu bydlení spojenému s tržnicí v Rotterdamu. Tyto projekty jsou veřejně známé a tak asi není nutno je zvlášť představovat. Zajímavý byl přístup Maase a jeho poznámky k jednání s investorem, kde mnohdy využil původních nedostatků pozemku či přílišných požadavků ze stran investora ve prospěch stavby. Jeho poznámky bohužel nejsou dobře interpretovatelné bez kontextu přednášky.
Na závěr se Maas zmínil o tom, že pro architekty není vždy důležité se odlišovat a být jiní. Naopak dával důraz na konsenzus a schopnost dohody.

Přednáška Winyho Maase byla bezpochyby jedním z vrcholů nejen včerejšího dne, ale celé konference. Organizátorům se podařilo sehnat výborné řečníky a diskutéry a můžeme se tak jen těšit, co přinese další den a samotný festival. 
Klíčová slova: