V Ostravě se dnes otevírá výstava díla Ericha Mendelsohna

Čtvrtek, 21. Květen 2009 - 11:33
| Napsal:
V ostravském Kabinetu architektury se dnes koná vernisáž výstavy věnované Erichu Mendelsohnovi, jednomu z nejvýznamějších německých architektů dvacátého století. Výstava potrvá do 5.července a hned zítra ji doplní přednáška o životě a díle Ericha Mendelsohna.

ERICH MENDELSOHN | DYNAMIKA A FUNKCE | VIZE KOSMOPOLITNÍHO ARCHITEKTA
vernisáž: 21. 5. v 17.00 hodin
konání výstavy: 22. 5. – 5. 7. 2009
kde: Kabinet architektury – Dům umění, Jurečkova 9, Moravská Ostrava (GVUO)

PŘEDNÁŠKA: Ita Heinze-Greenberg: Stavění je blaženost / vybrané kapitoly ze života a díla Ericha Mendelsohna
kdy: 22.5. v 17.00 hodin
kde: Kabinet architektury – Dům umění, Jurečkova 9, Moravská Ostrava (GVUO

Galerie výtvarného umění v Ostravě, SPOK – spolek pro ostravskou kulturuMendelsohnova cesta k architektuře se vyznačuje stejně jako jeho stavby neobyčejnou blízkostí k umění. Úplně na začátku, ještě před první světovou válkou, se v Mnichově přátelil s umělci kolem expresionistické skupiny Modrý jezdec (Der Blauer Reiter). Zde je třeba hledat kořeny jeho nadšení pro barevnost, jak ji známe z jeho prvních návrhů. Mendelsohnovu architekturu ovlivňovala rovněž jeho výrazná afinita k hudbě, především Johanna Sebastiana Bacha. Ta se pro něj stala důležitým, ne-li nejdůležitějším zdrojem inspirace, a její vliv se odráží v celé řadě projektů. Ty se výrazně lišily od prací ostatních architektů té doby, kteří se řadili k proudu Nové architektury (Neues Bauen). Jejich stavby se daleko více zaměřovaly na funkci. Mendelsohnovy stavby požadavek funkce splňují úplně stejně, ale navíc se vyznačují specifickým výrazem. Všechny Mendelsohnovy budovy jsou jedinečné, navržené přímo pro konkrétní místo, přizpůsobené klimatickým podmínkám a postavené ze stavebních materiálů typických pro danou lokalitu.
 
Erich a Luisa Mendelsohnovi se po celý život intenzivně přátelili s umělci, básníky, vědci, s nimiž diskutovali o aktuálních politických i uměleckých otázkách. Do tohoto pozoruhodného okruhu Mendelsohnových přátel patřil Albert Einstein, Lili Kraus a Oskar Beyer, Amedée Ozenfant a Serge Chermayeff, Salmann Schocken nebo Chaim Weizmann, Frank Lloyd Wright a Richard Neutra. Jako prominentní Žid, neboť jako takový byl uveden v adresáři Berlína, Mendelsohn vytušil, jaký osud Židy v nacistickém Německu čeká a zemi opustil již v březnu 1933. Svou poslední zakázku na obchodní dům v Moravské Ostravě tak sám již nedokončil a přenechal ji svým věrným kolegům, spravujícím za něj berlínskou kancelář, která ještě několik let před tím patřila mezi největší v Evropě. Mendelsohn putoval přes Holandsko, jižní Francii a Velkou Británii do Palestiny, aby se nakonec v roce 1941, po osmi letech hledání, usadil v USA.

Výstava pořádaná Institutem pro zahraniční vztahy byla od roku 1999 postupně k vidění v různých evropských i mimoevropských státech, mimo jiné i v zemích, kde Mendelsohn pobýval – ve Velké Británii, Izraeli, Nizozemí, Norsku, Polsku, Rusku a USA. Máme radost, že nyní může být hostem také v Ostravě, ve městě, v němž stojí nákupní dům Bachner, který je poslední budovou projektovanou Mendelsohnovou berlínskou kanceláří.
Regina Stephan
Darmstadt, 20. dubna 2009
Erich Mendelsohn v Československu a obchodní dům Bachner

(Doprovodné téma k výstavě) V Ostravě je jediné realizované dílo Ericha Mendelsohna v meziválečném Československu a současně jeho poslední realizace v kontinentální Evropě. V tématu je v úvodní části věnován prostor recepci Mendelsohnova díla v českém prostředí, mimo jiné v pracích Karla Teigeho, Viléma Dvořáka a jiných. Současně dokládá, jak jeho dílo inspirovalo architekty. V Moravské Ostravě ve 20. letech 20. století vznikla skupina obchodních domů firem RIX, Brouk a Babka, Textilia nebo ASO, reflektujících architektonické ideje modernismu. Také Mořic Bachner s manželkou Amálií, kteří provozovali obchod s domácími potřebami, chtěli soudobým způsobem vyřešit problém s nedostatkem obchodních prostor. V srpnu 1932 získali stavební povolení, aby postavili na nároží Zámecké a Purkyňovy ulice moderní obchodní dům podle návrhu E. Mendelsohna. Objekt byl dokončen koncem září 1933. Pětipatrová budova upoutávala pozornost svou architekturou, ozvláštněnou reklamními poutači. Za války byla jako židovský majetek arizována a silně poškozena, po válce ji nakrátko řídil Erich Bachner. Po únorovém komunistickém puči v roce 1948 byla znárodněna. Koncem 60. let se plánovala přestavba obchodního domu na velké nákupní centrum. Za kulturní památku byl dům poprvé navržen již roku 1971, ale stal se jí až v roce 1984. Přesto současný stav budovy není dobrý, byť dosud slouží původnímu účelu.
 
Martin Strakoš

 

Erich Mendelsohn
  • 1887 – Narodil se v Olštýně (tehdejší Allenstein / Východní Prusko)
  • 1908–1912 – Studium architektury v Berlíně a Mnichově
  • 1918 – Otevírá svou vlastní architektonickou kancelář v Berlíně
  • 1933 – Emigroval do Anglie
  • 1935 – Zakládá architektonickou kancelář v Jeruzalémě
  • 1941 – Emigroval do USA
  • 1953 – Zemřel v San Francisku

Předchozí zastavení výstavy (výběr):
29. 2. – 2. 5. 2004 Akademie der Künste, Berlin
10. 3. - 7. 4.2005 Rijeka
14. 4. - 16. 5.2005 Kunstgalerie, Osijek
19.1. – 12. 2. 2006 Glyptothek, Zagreb
28. 2. – 26. 3. 2006 Narodna galerija, Ljubljana
8. 4. - 2. 6. 2006 Pavilion De La Warr, Bexhill-on-Sea
14. 9. – 27. 10. 2006 Royal Institute for the Architects of Ireland, Dublin
14. 12. 2006 - 9. 2. 2007 Glasgow School of Art
22. 1. — 28. 2. 2009 Eesti Arhitektuurimuuseum, Tallinn


zdroj: SPOK - spolek pro ostravskou kulturu
titulní foto: Einsteinova věž v Potsdami, Německo

Klíčová slova: