Výstava Písně Sýkorkám - Quido Sen, Sylva Smejkalová

Středa, 23. Září 2009 - 2:14
| Napsal:
Zveme Vás na výstavu Písně Sýkorkám, která se koná 23.9. - 3.10.2009 v galerii Havelka. Své objekty zde bude vystavovat švýcarský vizuální umělec Quido Sen, instalace doprovodí hudebně česká umělkyně Sylva Smejkalová.

Existují jemná přediva momentů, situací a zastavení v čase, které provázejí lidské bytosti na jejich cestě. Nezačínají ani nekončí, jejich rozměr je mimo naše vnímání času. Jako by byly, přetrvávající a nikdy neukončené, nad lidmi, nad světem. Takový je zpěv ptáků – přiblížit se prchavému dotyku s tímto živlem bylo inspirací dvěma umělcům. Audio-vizuální instalace, jejíž autory jsou Quido Sen (CH) a Sylva Smejkalová (CZ), se z pohledu hudby a z pozic konceptuální tvorby zaměřuje na střet městské civilizace a přežívající přírody, na svár racionálně uchopeného světa a neuchopitelné volnosti přírody.

Tomáš Stejskal

Výstava se uskutečňuje v rámci celoročního projektu o.s. early reflections "NEW DEAL".

Quido Sen

narozen 1948 v Ostravě, žije v Zugu ve Švýcarsku
studium na ČVUT Praha a ETH Zürich
hostující posluchač na Hochschule für angewandte Kunst, Vídeň
současná tvorba zahrnuje objekty, interaktivní instalace a akustické projekty

1995  residence v Cité Internationale des Arts, Paris
1997  Artist in Residence, Socrates Sculpture Park, NY
1998  Artist in Residence, Providence, Rhode Island, RI
2000  Artist in Residence, Sculpture Space, Utica NY
2000  Artist in Residence, Providence, Rhode Island, RI
2005  Atelier kantonu Zug, Berlin 
 
samostatné výstavy a projekty (výběr)
 
2009  Institut pro manipulace budoucnost,i Kunstraum Zug
2008  Jemně znějí tlampače, Museum fúr Urgeschichte, Zug
2007  Galerie Billing Bild, Baar
2006  Objekty a Instalace, Galerie výtvarného umění, Ostrava
2006  Tribut der Langsamkeit, DAM, Berlin
2005  Schwebungen & Resonanzen, Galerie Kunstjandl, Baar
 
skupinové výstavy (výběr)
 
2009  Orbis Pictus, Brusel
2009  Labyrint světla, Ekotechnické museum Praha
2008  Values, Galerie Billing Bild, Baar
2008  Orbis Pictus, Tellus World of Sciense, Vancouver, CA
2008  Orbis Pictus, důl Michal, Ostrava
2007  Art Fair 07, Zürich
2007  Orbis Pictus, Villa Strozzi, Firenze, I
2007  Repérages, Bibracte, F

Sylva Smejkalová     

(provdaná Stejskalová),
se narodila v roce 1974 v Ostravě. Po studiích na Janáčkové konzervatoři v Ostravě pokračovala na pražské Akademii múzických umění v Praze, kde získala magisterské tituly v oborech hudební skladba a hudební režie. V roce 2001 získala Herderovo stipendium na jehož základě vystudovala magisterské studium v oboru elektroakustické kompozice ve třídě Univ.Prof.Dietra Kaufmanna na rakouské Universität für musik und darstellende Kunst Wien.

V roce 2003 založila společně se svým kolegou skladatelem Michalem Trnkou občanské sdružení „early reflections“ za účelem propagace a provozování české i světové hudby XX.století, stejně jako hudby současné. Každý rok se podílí na realizaci projektů s mezinárodní účastí. Vybrané projekty se uplatnily na tuzemských i zahraničních festivalech (Festival Alternativa, Moskva; Festival Der Film, Praha).

V roce 2005 získala 3. cenu za skladbu „Humanistische Apotheose“ pro symfonický orchestr, která vznikla ke 100. výročí existence berlínského Humanistického spolku (Humanistischer Verband Deutschlands), která měla premiéru v Berlíně. V posledních dvou letech vzniklo několik projektů ve spolupráci s výtvarnými umělci: např. „signs above the tracks“ pro projekt Places Anny Matouškové (Praha, Olomouc, New York), „komposition für r.v.“ pro Rudolfa Valentu (Berlin), dále realizace hudby k promocím Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze 2008 (Pražské křižovatky Nadace Dagmar a Václava Havlových) a celá řada projektů pro Galerii Havelka (Praha).

V oboru hudební režie pravidelně spolupracuje s Českým národním symfonickým orchestrem a japonskou vydavatelskou firmou JVC Victoria Entertainment.

Dlouhodobě se zabývá scénickou hudbou a tvorbou pro děti (pantomimická pohádka „Brouhádka“, „Bylo nebylo rádio“ vytvořené pro projekt Radiocustica 2006).

Klíčová slova: