Architektura / industriální a technické stavby

Diplomy 2013 - Konverze nové kotelny v areálu dolu Hlubina

Jednu z hlavních cen ČKA získal v letošní XIV. přehlídce diplomových prací Jáchym Svoboda.

Jáchym Svoboda , 2. 10. 2013

Autorská zpráva

Projekt řeší proměnu objektu bývalé kotelny v areálu NKP Dolní oblast Vítkovice a Hlubina na mediální a technologické centrum, které bude součástí plánovaného univerzitního kampusu. Budova se má také stát sídlem univerzitrní televize a rádia.

V objektu se z původního vybavení zachovala pouze železobetonová struktura bývalých kotlů, jinak je stavba ve zcela desolátním stavu. S ohledem na místo kde stavba leží, tedy v památkově chráněném území ( i když sama není zvlášť památkově chráněna) jsem se rozhodl narušovat ráz místa v co nejmenší míře a zachovat co možná nejvíce z původního vzhledu. Rozhodl jsem se pro vestavbu zcela samostatné konstrukce do útrob kotelny. Jedná se o prosklenou ocelovou konstrukci s variabilní podlažností, která je odsazena 1,5m od původní stěny a je zde vytvořen prostor pro obsluhování celého objektu technologiemi.

Ve spodních podlažích budovy jsou umístěna uzavřená studia radia a televize. Čtvrté až sesté nadzemní podlaží tvoří tři vertikálně polohovatelné platformy a je tak zajištěna vysoká variabilita prostoru.

Aby mohl být prostor opravdu variabilní, je zapotřebí aby byl naprosto volný a mohl se přestavovat dle potřeby, to zajišťují mobilní boxy, které zajišťují veškerou obslužnost těchto podlaží. Boxy jsou na plošiny dopravovány pomocí podvěsného mostového jeřábu, umístěného na spodní straně pojízdného můstku v 6NP. Ten může boxy v případě jejich přebytku také uklidit do odkládacího prostoru pod dvoranou budovy.

Sedmé nadzemní podlaží se nachází na střeše vestavěné konstrukce a je rozšířeno na původní šířku budovy. Podlaha je v místě rozšíření prosklená, stejně tak jako obvod celé střechy a vynahrazuje se alespoň částečně nedostatečné osvětlení (vycházející z predispozice stávající budovy). V sedmém nadzemním podlaží se nachází pouze “kontejner” -tentokrát pevně zabudovaný- obsahující hygienické zařízení a z druhé strany bar a zázemí baru.

ENGLISH

Project is focusing on conversion of one of the buildings at National Cultural Monument Dolní oblast Vítkovice and mine Hlubina. The intention is to build modern media center incorporated into the future university campus planned at this location. The design includes students tv and radio studio for local broadcasting. Concept intends to protect industrial beauty of the place. The project keeps original outer shell of the building and inserts new glass building inside with the distance from the original structure so the space between can carry all technologies to maintain the building.

Inner structure contains several vertically movable platforms so the space can be adapted according to current needs of users.

Design also solves part of the sightseeing tour of DOV in surrounding of the site.

 

Hodnocení poroty

[Cena ČKA ve výši 15 000 Kč] Student velmi zajímavě vybral a vyřešil zadání svého projektu uvnitř areálu starého dolu. Porota ocenila kompetenci autora vložit funkci nahrávacího studia a TV do útrob bloku se všemi možnostmi variabilního použití. Vizuální materiály jsou vypracovány velmi dobře.

Poctivá práce, která podává architektonický design až ve druhém plánu. Přemýšlí o kvalitách historické stopy. Svou služebností je v tom kladném smyslu nesrovnatelný s ostatními návrhy. Projekt připomíná, že sílu architektury podmiňuje koncept a design je až další v pořadí.

Dobře navržený program a zajímavé řešení vnitřního prostoru. Poctivě zpracované, bez zbytečného exhibicionismu. - Ing. Martina Forejtová

Civilní, s lehkostí zpracovaný návrh. Nadčasová forma bez příkras, bohatý vnitřní svět, profesionální prezentace. - Mgr. akad. arch. Pavel Joba

Projekt modernizuje starší typ architektonického stroje (kotelnu) na novější typ stroje produkujícího variabilní prostor. V tomto smyslu je úspěšnou konverzí polyfunkčních programů moderny. Odpovědi na otázky, proč je tomu tak, jaký to má smysl a zda to stačí na to, aby vznikl architektonický návrh, není předmětem návrhu. To je ostatně kupodivu vlastnost velké většiny soutěžících diplomních projektů. - Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři